About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Crucifixion: Jesus Faced a Horrible Death

Crucifixion: Jesus Faced a Horrible Death

Crucifixion sometimes began with a scourging or flogging of the victim’s back. The Romans used a whip called a flagrum, which consisted of small pieces of bone and metal attached to a number of...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Bible Codes: Real or Fake?

One of the most enduring claims to be made about the Bible is the claim that it contains hidden messages or coded information within the manuscripts which predict the future or tell special things about contemporary personalities. The problems that s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Vill du bli och förbli en kristen? JESUS DOG FÖR DIG

Bibeln (Gud) säger:

Romarbrevet 10:9-10 "Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig,...

Read full blog post

Martin Luther on the new astrologer

Luther: "There is talk of a new astrologer who wants to prove that the earth moves and goes around instead of the sky, the sun, the moon, just as if somebody were moving in a carriage or ship might hold that he was sitting still and at rest while the...

Read full blog post

Death Then The Judgment ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=5QqMQNPy2LU

Luke 16:19-31 There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day:

20 And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

MUNKEN PETER HALLDORF TALAR I SMYRNAKYRKAN! ~ Video

2 Timoteus 4:3-4 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sannin...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

BILL JOHNSON: EUROPEAN LEADERS ALLIANCE BRADFORD JULY 2019

European Leaders Alliance - 29-31 July 2019

https://www.europeanleadersalliance.org/#speakers

---

For such men are false apostles, deceitful workmen, disguising themselves as apostles of Christ. And no wonder, for even Satan disguis...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

60 Bible Verses Describing a Flat Earth Inside a Dome

Scriptures concerning the nature of the heavens/sky above and their relationship to the earth:

Job 9:8 Which alone spreadeth out the heavens, and treadeth upon the waves of the sea.

Job 22:14 (HCSB) Clouds veil Him so that He ca...

Read full blog post

Till Henning, Jüri, Ole, Conny m.fl.

Henning, Jüri, Ole, Conny m.fl., m.fl.:

Ni söker sanningen ja, ni älskar sanningen, vill ha sanningen.

Dock - bara ett under från himmelen kan ge er svaret,.

Bara ett under kan ge er svaret på era ansträngningar att finna s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Minister kan tvingas avgå efter homofobiskt uttalande"

DN

~~~~

Ett plus ett är två. Två plus två är fyra.

Lika klart är det att Gud som är Skaparen inte skapade män att ha sex med män och kvinnor att ha sex med kvinnor.

Det finns en Satan som vill, och kommer än mer,...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Thank You Lord - Don Moen ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=K44trVhtZX4&app=desktop...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"DiCaprio: Därför stöttar jag Greta Thunberg"

https://www.youtube.com/watch?v=EqFNnANxi8M

"DiCaprio: Därför stöttar jag Greta Thunberg.

På instagram har Leonardo DiCaprio stöttat den svenska miljöaktivisten Greta Thunberg.

När Nöjesbladet träffar honom i Beverly Hil...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

INGEN HAR RÄTT ATT TA SITT LIV

Johannes 1:3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.

Hörde idag på radions p1 ett program om att ta sitt liv.

Människor tror det ska bli ett slut på lidandet, genom att de tar sig r...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Refuting Pretrib - No Secret Rapture by James C. Gallagher ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=K-9UuBEDJv8

Jeremia 23:16 Så säger Herren Sebaot: Lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er, ty de bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar de, inte vad som kommer från Herrens mun....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

My Jesus My Saviour ~ Music/Videos

https://www.youtube.com/watch?v=mqSQvoinDE4&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=RsMAXhc0QTs&app=desktop...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Erbarme dich, mein Gott & Air - by Johann Sebastian Bach ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=BBeXF_lnj_M&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA&app=desktop...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Prinsessan Estelle, 7 lyssnar på Satans musik

"Prinsessan Estelle, 7, vistades inte på publikplats under Metallica-konserten på Ullevi.

Därför anmärker inte Göteborgs kommun på att personer under 13 vistades i potentiellt för hög ljudvolym.

Däremot får arenaägaren Got E...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

I Saw Hell ~ Videos

https://www.youtube.com/watch?v=J3SxvUe05CQ

https://www.youtube.com/watch?v=-MYJDrORKHo

HELL IS REAL! CHOOSE JESUS!...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"God Love Pride" i Svenska kyrkan

"Fotoutställningen God Love Pride av konstnären Ilar Gunilla Persson hänger inne Markuskyrkan 28/7-7/8-2019." Läs mer

~~~~

Antingen är man en Gudsförnekare eller så är man en på Jesus Kristus troende.

Det finns inget mi...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

MAN UNDRAR HUR DET STÅR TILL MED KUNGAHUSET?!

Man undrar hur det står till med Sveriges kungahus?

Hur kan man låta sina små barn höra och se satansdyrkare!

Och här!

~~~~

Vilka representanter för Sverige!!

Förmodligen får landet det som det är förtjän...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts