https://www.youtube.com/watch?v=PqufixPt2w0


https://www.youtube.com/watch?v=Us3cw2NqHys

"Man sees Satan's horrible punishment in the Lake of Fire!!

Matteus 10:28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.

I helvetet är det fullkomlig ensamhet!