https://www.youtube.com/watch?v=tmXjuOsd7a8

~~~~

Att Sverige har dåliga politiker är bra för de som styr världen.

Då kan de sätta sin gud Antikrist på tronen i Jerusalem.

Han kommer att tas emot med öppen famn.

Uppenbarelseboken kap. 13

7 Och det blev givet åt det att strida mot de heliga och att besegra dem. Och åt det gavs makt över alla stammar och språk och folkslag. 8 Och alla som bor på jorden ska tillbe det, de vilkas namn inte är skrivna i livets bok hos Lammet som har blivit slaktat från världens grundläggning.