https://www.youtube.com/watch?v=QmNcWWhLTKI

Publicerades den 9 maj 2020

"Johannes Döparen, den största av alla profeter enligt Jesus (Luk 7:28), hade två huvudsakliga uppenbarelser om vem Jesus Kristus var och vad Han kom för att göra. 1- "Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!" (Joh 1:29) och 2- "han är den som döper med den Helige Ande" (Joh 1:33) eller "Han ska döpa er med den Helige Ande och eld" (Mark 3:11). Jesus säger "ni ska få kraft efter att den Helige Ande har kommit över er". Jesus vill döpa dig i Helig Ande för att få del av Guds kraft. Bibeln beskriver vad dopet i den Helige Ande är, hur det förmedlas och hur man tar emot det."

Hans Oskar Hanson
Ambassadors for Christ