Markus 8:36 "Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?"

~~~~

Has Hell Changed pt1

Has Hell Changed? pt2


Matteus 25:46 "Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv."

Matthew 25:46 "And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal."

Uppenbarelseboken 21:8 "Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."

Revelation 21:8 "But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars—they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death.”

"JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET".
~Jesus

~~~~

Hell with Everlasting Torments Asserted