Som alla nu borde känna till, så finns det människor som är Satans redskap.

Dessa personer är använda av djävulen alltsedan Adam och Evas fall i Lustgården.

En av dem är Buzz Aldrin.

Han, tillsammans med de andra konspiratorerna, har vigt sitt liv till att förstöra och förgöra människorna på jorden.

De är Satans slavar.

Här kan du hur denne slav Aldrin ser ut.

Här kan du läsa från den likaledes lögnaktiga pressen DN om Aldrin.

Du som söker sanningen kan klicka på "Flat Earth" på denna blogg, om du vill lära känna villfarelsen och lögnen, du som varit slav under hela ditt liv.

~~~~

Satans enda mål är att föra människorna till den plats, där han själv ska befinna sig nämligen i HELVETET.

Var säker på att du inte hamnar där!

Sök den levande Guden som dog på ett kors för dig!

Hans namn är Jesus Kristus.

Han är konungarnas Konung och herrarnas Herre!

Johannes Uppenbarelse 19:16 Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: "Konungarnas Konung och herrarnas Herre."Himmel eller helvete? Du väljer!

Och vet, att inför Guds tron finns det inga ursäkter till varför du valt att inte följa Jesus Kristus, som är din Skapare och ville vara din Frälsare!

Hebreerbrevet 10:31 Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer!