"The Talmud is to this day the circulating heart´s blood of the Jewish religion. Whatever laws, customs, or ceremonies we observe - whether we are Ortodox, Conservative, reform or merely spasmodic sentimentalists - we follow the Talmud. It is our common law." - Herman Wouk, (From Ted Pike´s Book page 53.)

~~~~

Ordspråksboken 19:9 "Ett falskt vittne blir inte ostraffat, den som främjar lögn skall förgås."

Uppenbarelseboken 21:8 "Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel"

Uppenbarelseboken 22:15 "Men utanför är hundarna och ockultisterna, de sexuellt omoraliska och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och ägnar sig åt den."


Gud säger ovan att lögnarna ska kastas i den brinnande sjön!

Hur kan det komma sig att människor firar Martin Luther, som ska kastas i denna sjö?!

Gud säger att de LAGLÖSA - FÖRBRYTARNA (de som ljuger) ska förpassas till helvetet.

Är inte Luther en förbrytare om han ljuger?!

De som påstår att Luther ljuger att han är "en antisemit", men ändå firar honom är HYCKLARE!

Gud har mycket att säga om hycklare och om de fega och om de som hatar sanningen.

De ska alla kastas i den brinnande sjön!

2 Tessalonikerbrevet 2:10-12 Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.


OBS! Människor NJUTER av lögnen!

De tror de ska slippa undan - men de bedrar sig!

~~~~

LÄS:

TALMUD FÖRKLARAR TORAH MENAR RABBINERNA!

-Talmud är den judiska läran som Martin Luther förfasades över och skrev om.

---

"The Jewish Talmud Exposed. For years the Jewish People have been using ANTISEMITISM as a way of deflecting any attacks on them and there beliefs. But that won't work here. They openly discuss in there Temple readings of The Talmud that Christians deserve Death, that Jesus is in HELL burning in boiling feces, and that it is ok for a Rabbai to have SEX with a 3 YEAR OLD. Time to expose THESE FAKE JEWS WHO ARE REALLY OF THE SYNAGOGUE OF SATAN." källa

-----

Nedan en video som många idoldyrkare av judendomen (finns ingen likhet med kristen tro!) såsom t.ex. HIMLEN TV 7 (grundarpar Martti och Mirja Ojares) borde se.

(Här visar HIMLEN TV 7 en video med CBN som är en satansdyrkande kanal!)

Ariel Sharon on Israeli Occupation of Palestine ~ Video

TYVÄRR - DE SOM HATAR SANNINGEN TAR BORT DEN!

Här är en länk till videon: https://www.youtube.com/watch?v=EBhlMUwMkoA

Ja, säkert var det därför Sharon kort därefter lades i koma!

~~~~

HELA ISRAEL (ALLA DE SOM HAR ABRAHAMS TRO) SKA BLI FRÄLST:

Romarbrevet 4:3-4 Abraham trodde Gud (Jesus), och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd utan som något han har förtjänat.

Romarbrevet 11:25-27 "Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva: förhärdelse har drabbat en del av Israel , och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder."

Romarbrevet 12:19 "...ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet: Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren."

~~~~

Den som förnekar att Talmud - nu är och sedan fariséerna på Jesus tid varit - judarnas heligaste skrift - hatar Jesus!

De som hatar Jesus Kristus ska kastas i den eviga elden!  Matteus 25:41