"I går kväll började årets sommarmöte för Oasrörelsen i Ljungby i södra Småland. Huvudtalare var pastorn och författaren Tomas Sjödin från Göteborg. Han talade över temat Låt oss få se din härlighet."

~~~~

Det är tragiskt att "kristna" är avfallna (2 Tess.2:3) och tror att Oasrörelsen är från Gud!

Mycket tragiskt!!

Oasrörelsen är från Satan!!

(Här kan du se de som kallar sig "inspiratörer", men är ulvar i fårakläder.)

(Smyrnakyrkan i Göteborg med Tomas Sjödin som pastor är inte heller en kristen församling naturligtvis.)

Om du vill se fler satanskyrkor kan du se HÄR!

2 Korinthierbrevet 11:13-15 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

~~~~