"Skuldbeläggningen av homosexuella var enligt domkapitlet ett brott mot vigningslöftet och mot 2005 års kyrkomötesbeslut i frågan och därför fattades det ovanliga beslutet att avkraga prästen." Läs mer

”Homosexualitet är inte rätt. Det har med hela skapelsens trasighet och syndafallet att göra.” svarade konfirmandprästen i sitt yttrande till domkapitlet." Läs mer

~~~~

En undran...hur kan man kalla sig kristen och arbeta i en satansförsamling?! Otroligt!!!

~~~~

Svenska kyrkans tro och lära - eller Sanningen?

Ja, inte är det sanningen som de falska prästerna och pastorerna står för, utan kyrkans tro (eller samfundens) och lära vilket innebär: ej tron på Guds ord (Bibeln).

Se upp för kyrkorna och samfunden och andra så kallade kristna organisationer som hellre följer människor än Gud!!!

De ska få det straff som alla lögnare får - nämligen HELVETET!

Om du har en Bibel (annars KÖP!!!) läs själv vad Jesus säger om HELVETET - om du vågar....och vill ha sanningen!

Anti-Krist är verksam i högsta grad i samfund och kyrkor och i hjärtan som inte håller fast vid Gud!Anti-Krist är verksam i ALL media!