Urban Ahlin nekar till alla anklagelser

~~~~

"Metoo"-kampanjen är styrd av maffian (inklusive feminister) - självklart.

DE SOM UTÖVAR HÄXJAKTEN ÄR BLÅÖGDA MÄNNISKOR MED HJÄLP AV PRESSEN, SOM ÄR LAKEJER ÅT DE SOM KALLAR SIG ELITEN OCH STYR VÄRLDEN.

Nedanstående är skrivet av wikipedia som absolut inte är att lita på eftersom de också är styrda av "eliten".

Dock har de rätt i att Ahlin är medlem i den obskyra alltså ondskefulla TRILATERA KOMMISSIONEN:

Läs:

"Många påstår att organisationen verkar för en global centralregering som en vidareutveckling av FN.

Organisationen granskas kontinuerligt av politiska aktivister och akademiker runt om i världen. Svenska medlemmar är bland andra Marcus Wallenberg, Urban Ahlin och Carl Bildt."

~~~~

Politiker i Sverige är ofta medlemmar i ondskefulla organisationer som vill styra världen.

Att Urban Ahlin är med i TRILATERA KOMMISSIONEN och därmed är en förrädare mot landet Sverige är inget som pressen tar upp.

Istället avslöjar de i samarbete med "eliten" snusk, (som inte behöver vara sant) som de (eliten) själva är experter på.

"De silar mygg och sväljer kameler" - så vill Satan och hans folk ha det!

Och majoriteten av människorna är slavar till Satan och vågar inte sätta stop för idiotin av rädsla för att de ska förlora jobbet!

~~~~

LÄS MER OM MAFFIANS TILLTAG: "Det är ett drev som jag inte önskar att någon människa i över huvud taget ska behöva vara med om".

~~~~

LÄS mer om det Satans tjänare håller på med:

Här

Här

The Hidden Control of the World

(OBS - alla som säger det som är sant kallas för konspiratörer. Orsak? För att de ("eliten"-Satan) hatar att sanningen kommer fram!) 

"And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats." Matthew 25:32

"När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. 33 Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra." Matteus 25:31-32

~~~~

DET ÄR DAGS ATT VAKNA UR SÖMNEN!