Öde, Olycka, Slump – Eller Suveränitet?

”Jag danar ljuset och skapar mörkret, jag ger lycka och skapar olycka. Jag, HERREN, gör allt detta.” Jes 45:7

"Good when He gives, supremely good, Nor less when He denies;
Even crosses from His sovereign hand Are blessings in disguise!" 


https://www.youtube.com/watch?v=z3tmfTQ1Zz0

Jesaja 41:10 frukta icke, ty jag är med dig; var ej försagd, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig ock, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Isaiah 41:10 Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness.