Beltaine Festival, also called Walpurgis Night. This is the highest day on the Druidic Witch’s Calendar. May 1 is the Illuminati’s second most sacred holiday. Human sacrifice is required

1 Maj Satans  - som nr 2 i ordningen - heligaste dag, den dag då alla kommunister och "socialdemokrater" går i marsch under röda fanor!

HUR KORKAD KAN MAN VARA!?

~~~~

http://www.globaltruth.net/list-of-satanic-sacrificial-dayswhich-is-accurate/

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/satanic_calendar.htm

http://www.bibliotecapleyades.net/cienciareal/cienciareal20.htm

http://www.nowfaith.tv/090320_Satanic_Calendar_Occult_Symbols.html

http://www.fivedoves.com/letters/apr2012/pattic421-1.htm

https://heavenawaits.wordpress.com/occult-sacrifice-calendar/

             ________________________________________             

Matteus 4:8-11

Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet, och han sade till honom: "Allt detta ska jag ge dig, om du faller ner och tillber mig." Då sade Jesus till honom: "Gå bort, Satan! Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna ." 
 Då lämnade djävulen honom, och änglar kom fram och betjänade honom.


Jesaja 66:6

Hör, huru det larmar i staden, hör dånet i templet! Hör dånet, när HERREN vedergäller sina fiender,
vad de hava gjort!

  ________________________________________