About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from May 2011

Back to the blog start page

The Mysterious Death of Nine Gulf Oil Spill Whistleblowers

Carl-Henric Svanberg.jpg

https://usahitman.com/mdongosw/

In the past year, nine vocal critics or potential whistleblowers of the Gulf oil spill all died in extremely mysterious ways. [Ed note: two others are also included here: one missing, one jailed.] Their deaths c...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

HAVE YOU READ THE TALMUD LATELY? by Ted Pike

`

HAVE YOU READ THE TALMUD LATELY?

By Rev. Ted Pike

In my last e-alert, I was the bearer of bad news: Deep within Judaism's most sacred rabbinic writings, the Talmud and Zohar (Kabbalah), there exists the obligation to o...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Hidden Message in Pixar’s Films

Here’s an interesting article on the underlying philosophical messages found in various Pixar movies. The author of the article discovered a recurring transhumanist theme in most of the company’s features along with a specific view on the definit...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The 25 Rules of Disinformation

From Twenty-Five Ways To Suppress Truth: The Rules of Disinformation (Includes The 8 Traits of A Disinformationalist) by H. Michael Sweeney. These 25 rules are everywhere in media, from political debates, to television shows, to comments on a bl...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Livets Ord & Europakonferensen 2011 ~ FALSKA PREDIKANTER

Ulf Ekman

Under Livets Ords Europakonferens i Uppsala angav Ulf Ekman en ny inriktning, där närmandet till romersk katolicism uttrycksfullt fanns med. Tidigare ställningstaganden som på olika sätt markerat distans till katolska och andra...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Is the Star of David a Godly Symbol?

As Christians we believe by faith in Jesus Christ. We do NOT need symbols, signs or trinkets to remind us who Jesus Christ is because we have the Holy Spirit abiding IN US. The Star of David is part of the Jewish faith – a Christian should NOT be e...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Did Jesus and the Apostles Speak Greek?

Several sects and churches claim that Jesus Christ and the apostles only spoke Hebrew or Aramaic, and that the original monographs of the New Testament were all written in Hebrew, and later translated into Greek. They consider Greek to be a pagan...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Part 1 - Cloning the first Human - BBC Horizon - VIDEO

Proverb 11:21 Certainly the evil-doer will not go free from punishment, but the seed of the upright man will be safe.

Jesus Christ is the Only Way to God...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Roman Catholics need to be evangelized ~ Video

Galaterbrevet 1:6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 7 fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring blan...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

DOM över Sverige ~ Profetia

Från Birger Claessons bok

DOM över Sverige

"Jag brukar bedja till Gud mellan fyra på morgonen och klockan sex. Sedan går jag till vila en stund igen och det har blivit en vana. Jag vaknar utan vidare på morgnarna och just när jag h...

Read full blog post

Never give up ~ (without legs) ~ Video

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Profeten Mikael Enroos" skriver i tungor!

Enroos skriver:

"I varje starkare och äkta skeende från Den Helige Anden finns det konkreta mirakler, övernaturliga manifestationer som resulterar i att människor blir satta fria till att leva betydligt närmare Jesus Kristus än tidigare....

Read full blog post

Attenborough’s Anti-Human Radicalism - Is Attenborough a plague on the earth?

David Attenborough (cropped).jpg

Wikipedia

By Wesley J. Smith

Demonstrating my thesis that environmentalism is growing progressively anti human–and showing how unoriginal so many in that movement have become–David Attenborou...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

A Just God by Charles Spurgeon ~Video

KOM TILL JESUS DIN FRÄLSARE! HAN RÄDDAR DIG FRÅN ATT GÅ EVIGT FÖRLORAD!HAN DOG FÖR DIG - FÖR ALLA MÄNNISKOR! SÄG INTE NEJ, SÄG DITT JA, TILL DET EVIGA LIVET! ÖDMJUKA DIG INFÖR KONUNGARNAS KONUNG! HAN DOG FÖR DIG!

Romarbr...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Hidden No Longer: Genocide in Canada, Past and Present

Download pdf here (51 MB)

http://hiddennolonger.com/

http://www.hiddenfromhistory.org/

UNREPENTANT: KEVIN ANNETT AND CANADA'S GENOCIDE (documentary)

***

Matteus evangelium 10:26

Frukta alltså inte för dem;...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Bill Clinton Exposed: His Life pt. 1/12

"God commands you to choose for yourself ruler, just men who rule in the fear of God.

If the citizen neglect their duty, and place unprincipled men in office, the government will soon be corrupt." ...Noah Webster...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Leuren Moret - Japan Tsunami Fukushima Nuclear Disaster 1/2

Japan Tsunami Fukushima Nuclear Disaster 2/2- Leuren Moret - PDX 9/11 Truth

PDX 9/11 Truth - Leuren Moret Depleted Uranium and 9/11

***...

Read full blog post

DOCTOR CLONES HUMANS ~ HAPPENING NOW !

Cloned Food Products Near Reality

Are We Eating Cloned Meat?

Credit: Getty Images

"Härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för" (1 Mos 11:6)....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

China´s Ghost Cities ~Videos

Laddades upp den 11 apr. 2011

Vast cities are being built across China at a rate of ten a year, but they remain almost uninhabited ghost towns. It's estimated there are 64 million empty apartments.

Publicerades den 29 mars 2013

T...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS