About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from June 2011

Back to the blog start page

Ron Hubbard - The Occult & The Church Of Scientology - video

Click to View

***

"If you ain’t got money... you can’t get their religion"

From broke science fiction writer to founder of Scientology!

Read:

***

What Judges and others have said about Scientology!

Read:

***...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Donald Duck in Mathmagic Land (video)

In this 1957 Disney educational film on mathematics, Donald Duck learns basic concepts that are usually taught in esoteric circles such as the Pythagorean theorem, the mathematical complexity of pentagrams and the Golden Ratio. These are the basics o...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Robert Naeslund - Mind control i Sverige ~ Video

Mind control i Sverige

- Bakom hjärngaller

Jag själv är som många andra ett offer som kämpar för mitt liv och är engagerad i nätverket. Robert Naeslund är den drivande kraften bakom nätverket....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Lausanne Covenant Movement can be likened to the Laodicean Church

Ecumenical Roots of the Four Movements

Ecumenical Jews, Evangelicals, Charismatics & Catholics Together

Introduction:

The Lausanne Consultation on Jewish Evangelism (LCJE)

2 Thessalonians 2:3

Let no man de...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Vad säger Guds Ord om homosexualitet?

Bibeln/Homosexualitet = synd Rom 1:18-32 /Helig

juni 12th, 2011Maria

Angående homosexualitet och annat som Gud är vred över……. 1:18-32

Rom 1:1 Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild till att förkunna G...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"They Sold Their Souls For Rock and Roll" ~ videos

https://www.youtube.com/watch?v=SxbVd83DoLk&version=3&hl=sv%5FSE

https://www.youtube.com/watch?v=Iwzzb1mZuaU...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

6 Real Examples of Food Terrorism/GMO threat ~ video

Recent food terror warnings hide reality

Activist Post

The latest warning coming from British intelligence that al-Qaeda and other political organizations could contaminate the food supply is part of a continuing plot line that hides th...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

TESTIMONIES BY CATHOLIC NUNS

Awful Disclosures by Maria Monk

The Testimony of Charlotte Wells

From a Nun's Convent to Biblical

My Personal History: Mary Ann Collins ~A Former Catholic Nun

______________________...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS