Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg från juli 2011

Tillbaka till bloggens startsida

RefuseSmartMeters.com ~video

INSTALLERAS I ALLA SVENSKA HEM!

Amerikanska Echelon håller koll på dinvardag

Är du avlyssnad av Echelon?

Echelon

World Spy NetworkExposed

BohemianGrove (Bilderberger West) Fuels Protest – Russia Today...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"Jesus is the only answer for young people today" -Mitsuo Fuchida

This is the incredible story of the lead pilot of the December 7, 1941, raid on Pearl Harbor. Fuchida was the one who shouted the war cry, "Tora, Tora, Tora!" Mitsuo Fuchida fought the United States throughout WWII and was intimately involved in the...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Future Of Food - Genetic Manipulation of Seeds - video

"We used to be a nation of farmers, but now it's less than two percent of the population in the United States. So a lot of us don't know a lot about what it takes to grow food."

- Judith Redmond, Full Belly Farms

There is a re...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Keith Green - Oh Lord, You`re Beautiful - music video

purple bullet clipart

Psalm 138

Tacksägelse till HERREN, den store och nådige.

1. Av David.

Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta;

inför gudarna vill jag lovsjunga dig.

2. Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel,

och prisa ditt...

Läs hela blogginlägget

UK scientists secretly grew human-animal hybrids in laboratory experiments

scientists

A real Planet of the Apes?

One hundred and fifty animal-human hybrid embryos have been produced by mad scientists in the UK -- with full government approval -- under the 2008 Human Fertilisation Embryology Act. The UK's Daily Mail newspape...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Be Still And Know That I am God ~ music video

...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Joan Veon's Powerful Interview; UN Depopulation Plan Agenda 21 - Video

https://www.youtube.com/watch?v=BXGpto8HTgk

Joan Veon is a committed Christian who has attended over 100 United Nations and U.N.-related meetings all over the world.

She says she has seen world government in action and it is her...

Läs hela blogginlägget

Origins and Techniques of Monarch Mind Control

blue and black animated

Monarch Programming is a method of mind control used by numerous organizations for covert purposes. It is a continuation of project MK-ULTRA, a mind-control program developed by the CIA, and tested on the military and civilians. The methods are asto...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

BRAINWASHING Techniques - videos

Brainwashing Techniques <<

Brain Washing to Make Assassins <<

Ewen Cameron, Memory Thief - Part 1 <<

Ewen Cameron, Memory Thief - Part 2 <<

Pentecostal Preaching Gone Crazy <<...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Charlotte Iserbyt - Deliberate Dumbing Down of the World - videos

The deliberate dumbing down of America

A Chronological Paper Trail

by Charlotte Thomson Iserbyt...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

John Calvin—Great Theologian or Heretic?

EVIL John Calvin burned Michael Servetus
 at the stake with GREEN wood!

JohnCalvin—

GreatTheologian or Heretic?

We live in such a dark spiritual hour thatpeople who have behaved in a mostreprehensible way and taught in clear bold contradistinction to the Scripturesare...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Church Of Oprah - Oprah = God - video

Because I have called, and ye refused; I have stretched out my hand, and no man regarded; But ye have set at nought all my counsel, and would none of my reproof: I also will laugh at your calamity; I will mock when your fear cometh; When your fear co...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Who is Baphomet?

Baphomet is an enigmatic, goat-headed figure found in several instance in the history of occultism. From the Knights Templar of the Middle-Ages and the Freemasons of the 19th century to modern currents of occultism, Baphomet never fails to create con...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

MARY’S TESTIMONY A MESSAGE FROM JOHN S. TORELL

A BROKEN HEART AND A BROKEN SPIRIT

A MESSAGE FROM JOHN S. TORELL

During my 41 years as a Christian, I have met thousands of people who have been spiritually destroyed because of sin. I have seen broken marriages, people sent to prison,...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar