About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from July 2011

Back to the blog start page

RefuseSmartMeters.com ~video

INSTALLERAS I ALLA SVENSKA HEM!

Amerikanska Echelon håller koll på dinvardag

Är du avlyssnad av Echelon?

Echelon

World Spy NetworkExposed

BohemianGrove (Bilderberger West) Fuels Protest – Russia Today...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Jesus is the only answer for young people today" -Mitsuo Fuchida

This is the incredible story of the lead pilot of the December 7, 1941, raid on Pearl Harbor. Fuchida was the one who shouted the war cry, "Tora, Tora, Tora!" Mitsuo Fuchida fought the United States throughout WWII and was intimately involved in the...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Future Of Food - Genetic Manipulation of Seeds - video

"We used to be a nation of farmers, but now it's less than two percent of the population in the United States. So a lot of us don't know a lot about what it takes to grow food."

- Judith Redmond, Full Belly Farms

There is a re...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Lamp In The Dark:Untold History of the Bible ~ Full Documentary

A Lamp in the Dark is an exciting new documentary that unfolds the fascinating "untold" history of the Bible, revealing critical information often overlooked in modern histories. Enter into a world of saints and martyrs battling against spies, assas...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Animal-Human Hybrid Embryos Secretly Created by British Scientists

GENESIS 6:12

God observed all this corruption in the world, for everyone on earth was corrupt.

ENOCH 7:1 And all the others together with them took unto themselves wives, and each chose for himself one, and they began to go in unto the...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The time for judging this world has come - What does The Bible say?

The time for judging this world has come, when Satan, the ruler of this world, will be cast out. John 12:31

"This is the portion of a wicked man from God, And the inheritance which tyrants receive from the Almighty. Job 27:13

This is th...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Are Christians Bound by the Law of Moses?

Kolosserbrevet. 2:16. Låt därför ingen döma er i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. 17. Sådant är endast en skuggbild av vad som skulle komma, men verkligheten själv finns hos Kristus.

Galatia...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Keith Green - Oh Lord, You`re Beautiful - music video

purple bullet clipart

Psalm 138

Tacksägelse till HERREN, den store och nådige.

1. Av David.

Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta;

inför gudarna vill jag lovsjunga dig.

2. Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel,

och prisa ditt...

Read full blog post

UK scientists secretly grew human-animal hybrids in laboratory experiments

scientists

A real Planet of the Apes?

One hundred and fifty animal-human hybrid embryos have been produced by mad scientists in the UK -- with full government approval -- under the 2008 Human Fertilisation Embryology Act. The UK's Daily Mail newspape...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Be Still And Know That I am God ~ music video

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Joan Veon's Powerful Interview; UN Depopulation Plan Agenda 21 - Video

https://www.youtube.com/watch?v=BXGpto8HTgk

Joan Veon is a committed Christian who has attended over 100 United Nations and U.N.-related meetings all over the world.

She says she has seen world government in action and it is her...

Read full blog post

Public Health Physician Warns of Smart Meter Dangers - video

What is Smart meter? <<

Poisoning of Humanity <<

Vad jag vet så påverkas även alla svenska hem av detta!

Läs:"Världens mäktigaste spionsystem:Echelon." <<

Är du avlyssnad avEchelon? <<...

Read full blog post

False prophet Manasseh Jordan - Videos

Manasseh Jordan: Self Promotion and Exaltation

Read here <<

***

Jeremia 23Mot de falska profeterna

9 Om profeterna: Mitt hjärta vill brista i mitt bröst,

alla mina ben darrar. Jag är som en beru...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Origins and Techniques of Monarch Mind Control

blue and black animated

Monarch Programming is a method of mind control used by numerous organizations for covert purposes. It is a continuation of project MK-ULTRA, a mind-control program developed by the CIA, and tested on the military and civilians. The methods are asto...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Purpose-Driven Roman Catholic Monastic Mysticism

Monk_in_White_Seated_Reading__1857

Roman Catholic Monastic Mysticism is becoming all the rage among innovative post-modern purpose-driven pastors. Practices developed by Roman Catholic Monks such as the Lectio Divina, The Practice of the Presence of God and the Prayer Examen which wa...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

BRAINWASHING Techniques - videos

Brainwashing Techniques <<

Brain Washing to Make Assassins <<

Ewen Cameron, Memory Thief - Part 1 <<

Ewen Cameron, Memory Thief - Part 2 <<

Pentecostal Preaching Gone Crazy <<...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Charlotte Iserbyt - Deliberate Dumbing Down of the World - videos

The deliberate dumbing down of America

A Chronological Paper Trail

by Charlotte Thomson Iserbyt...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Are you afraid to die? - The Louvin Brothers - lyrics/video

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

John Calvin—Great Theologian or Heretic?

EVIL John Calvin burned Michael Servetus
 at the stake with GREEN wood!

JohnCalvin—

GreatTheologian or Heretic?

We live in such a dark spiritual hour thatpeople who have behaved in a mostreprehensible way and taught in clear bold contradistinction to the Scripturesare...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Utvecklingsläran och Bibeln

Utvecklingsläran och Bibelns lära om människan

Enligt 1 Mos 1 och 2 är människan en Guds särskilda skapelse, tydligt skild från djurvärlden. De olika slagen av fåglar och fiskar och landdjur skapades i grupper genom ett gudomligt beslut....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts