About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from August 2011

Back to the blog start page

Det behövs inte, att någon undervisar eder!" 1 Joh. 2:27

Församlingsbor demonstrerade utanför kyrka >>

Bibeln säger om dem som tagit emot Jesu Kristi budskap, enligt Jesu evangelium, att: "Det behövs inte, att någon undervisar eder!" 1 Joh. 2:27.

Bibeln talar om de he...

Read full blog post

Judging & Reproving Reprobates and Heretics

yellow - watch that ball

Romans 16: 17&18: "Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Yvette Schneider - Ex Gay Woman

“I grew up in a family where there wasn’t any hope that life was good - there was no confidence that our lives had meaning, or that there was purpose for our being here on earth.”

“I was very distant from my parents when I was growing...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

OM ATT DÖMA

Döm rätt

Döm inte, på det att niinte må bli dömda; ty med den dom varmed ni dömer ska ni bli dömda, och med detmått som ni mäter med skall ock mätas åt er. Matt. 7:1-2.

Jesus menarnaturligtvis inte att vi helt ska avstå fr...

Read full blog post

Lillemor Hallin tror på Onda Andars läror

Pope Francis Portrays Himself as a Reformer

By Richard Bennett

"Andedop och karismatiska vindar är kanske inte det man främst förknippar katoliker med. Men fick Lillemor Hallin bestämma skulle det finnas mer av den varan...

Read full blog post

"Christian" Rock - THE DEVIL'S MUSIC by Zac Poonen

1 Tess 5:5. Ni är ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi hör inte natten eller mörkret till; 6. låt oss alltså inte sova såsom de andra, utan låt oss vaka och vara nyktra....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Rob Bell - will he soon say that homosexuals can be Christians? - videos

Orspråksboken 13:13. Den som föraktar ordet hemfaller åt dess dom, men den som fruktar budet, han får vedergällning.

TODD FRIEL: A MATTER OF TIME BEFORE ROB BELL SAYS PUBLICLY PRACTICING HOMOSEXUALITY IS OK FOR CHRISTIANS...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

VARNING FÖR GARDASIL VACCINET !!! ~ videos

Många skadades av p-pillret på 60 och 70-talet även om de kanske inte kan jämföras med offren ovan!...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Pat Robertson - 700 Club Exposed ~ Videos

The 700 Club EXPOSED!...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Global Depopulation and the Eugenics Agenda

Johannes evang. 10:10. "Tjuven kommer endast för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit, för att de ska ha liv och ha över nog."

Sir Francis Galton (16 February 1822 – 17 January 1911),

The Cruelty of Eugeni...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

DOM över Sverige

Jag brukar bedja till Gud mellan fyra på morgonen och klockan sex. Sedan går jag till vila en stund igen och det har blivit en vana. Jag vaknar utan vidare på morgnarna och just när jag hade legat vaken en stund vid fyratiden den tolvte december...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Bill Johnson - Signs And Wonders Movement Exposed - Videos

Bill Johnson från USA förstör svenska ungdomar!

"This is what they call a "Fire Tunnel". In this tunnel, people are supposedly getting drunk in the spirit and getting healed. This is not only un-Biblical, it's demonic and no...

Read full blog post

Kristus är den troendes Sabbat - video

Should a Christian observe the Sabbath? - Tim Conway

The Sabbath – Hebrew Roots/Christian Zionism Warning ser

Kolosserbrevet 2:16.

Låt därför ingen döma er i fråga om mat och dryck eller ang...

Read full blog post

FALSKA PREDIKANTER INVADERAR SVERIGE

Den som leder de rättsinniga vilse in på en ond väg, han faller själv i sin grop, men de oförvitliga får det goda till arvedel. Ordspråksboken 28:10

Och han sade till sina lärjungar: "Det är inte annat möjligt än...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Bill Johnson och andra "Word of Faith/Third Wave" predikanter

Warning 4 - Click image to download.

DAGEN

Nätverket New Wine håller skola i helande.

Amerikanska pastorerna Bill Johnson och Randy Clark leder - 860 personer anmälda.

Citat från: Church Education Resource MinistriesThe Word of Faith Movement"Word of F...

Read full blog post

1968 Prophecy by a 90 Year Old Norwegian Woman

animated gif

1 Thes 5:3 (NIV) While people are saying, 'Peace and safety,' destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. But you, brothers, are not living in darkness so that this day should surprise you lik...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Chemtrails: What in the World Are They Spraying (Full-Length HD)

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Varje människa är sin egen domare!

Bibeln visar, att människan är sin egen domare.

Bibeln säger, att: "Vad människan sår, det skall hon ock skörda." Gal. 6:7. Vi lever utan tvekan i en mycket svår tid då orättfärdiga människor tror att de kan göra vad de vi...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

RICK JOYNER´s Manipulation - Videos

Revelation 2:2 I know thy works, and thy toil and patience, and that thou canst not bear evil men, and didst try them that call themselves apostles, and they are not, and didst find them false;

Revelation 18:4 And I heard another voi...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Billy Graham -The Destructive Influence ~Video

5 Mexican Pastors: “Twelve Years Of Work Destroyed In One Night”: The Destructive Influence Of Billy Graham

Here is an excerpt from the book “Smokescreens” by Jack Chick:

“A few years ago, 5 pastors from Mexico came to see me, ask...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts