Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från augusti 2011

Tillbaka till bloggens startsida

Det behövs inte, att någon undervisar eder!" 1 Joh. 2:27

Församlingsbor demonstrerade utanför kyrka >>

Bibeln säger om dem som tagit emot Jesu Kristi budskap, enligt Jesu evangelium, att: "Det behövs inte, att någon undervisar eder!" 1 Joh. 2:27.

Bibeln talar om de he...

Läs hela blogginlägget

Judging & Reproving Reprobates and Heretics

yellow - watch that ball

Romans 16: 17&18: "Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"Christian" Rock - THE DEVIL'S MUSIC by Zac Poonen

1 Tess 5:5. Ni är ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi hör inte natten eller mörkret till; 6. låt oss alltså inte sova såsom de andra, utan låt oss vaka och vara nyktra....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

VARNING FÖR GARDASIL VACCINET !!! ~ videos

Många skadades av p-pillret på 60 och 70-talet även om de kanske inte kan jämföras med offren ovan!...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Global Depopulation and the Eugenics Agenda

Johannes evang. 10:10. "Tjuven kommer endast för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit, för att de ska ha liv och ha över nog."

Sir Francis Galton (16 February 1822 – 17 January 1911),

The Cruelty of Eugeni...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kristus är den troendes Sabbat - video

Should a Christian observe the Sabbath? - Tim Conway

The Sabbath – Hebrew Roots/Christian Zionism Warning ser

Kolosserbrevet 2:16.

Låt därför ingen döma er i fråga om mat och dryck eller ang...

Läs hela blogginlägget

FALSKA PREDIKANTER INVADERAR SVERIGE

Den som leder de rättsinniga vilse in på en ond väg, han faller själv i sin grop, men de oförvitliga får det goda till arvedel. Ordspråksboken 28:10

Och han sade till sina lärjungar: "Det är inte annat möjligt än...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Bill Johnson och andra "Word of Faith/Third Wave" predikanter

Warning 4 - Click image to download.

DAGEN

Nätverket New Wine håller skola i helande.

Amerikanska pastorerna Bill Johnson och Randy Clark leder - 860 personer anmälda.

Citat från: Church Education Resource MinistriesThe Word of Faith Movement"Word of F...

Läs hela blogginlägget

1968 Prophecy by a 90 Year Old Norwegian Woman

animated gif

1 Thes 5:3 (NIV) While people are saying, 'Peace and safety,' destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. But you, brothers, are not living in darkness so that this day should surprise you lik...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

RICK JOYNER´s Manipulation - Videos

Revelation 2:2 I know thy works, and thy toil and patience, and that thou canst not bear evil men, and didst try them that call themselves apostles, and they are not, and didst find them false;

Revelation 18:4 And I heard another voi...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Billy Graham -The Destructive Influence ~Video

5 Mexican Pastors: “Twelve Years Of Work Destroyed In One Night”: The Destructive Influence Of Billy Graham

Here is an excerpt from the book “Smokescreens” by Jack Chick:

“A few years ago, 5 pastors from Mexico came to see me, ask...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar