About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from September 2011

Back to the blog start page

F. William Engdahl In The Vatican (Seeds of Destruction) video

animated gif

Engdahl also wrote two important books - "A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order" in 2004. It's an essential history of geopolitics and the importance of oil. Engdahl explains that America's post-WW II dominance rests o...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Anthony Sutton - U.S. Invented Soviet Threat ~ video

According to former CIA agents and historians participating in a forum held at the John F. Kennedy Library in Boston, in the early 1960s the U.S. government invented the so-called “Missile Gap” and wildly over-estimated the number of ICBMs the So...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

TD Jakes Prosperity Shameful Shill - Skubalon For TBN ~ Video

Seriously; MacDonald thinks the shameful shill below for prosperity skubalon during TBN’s annual fleecing of the flock telethon can be found anywhere in Scripture:

O yes, it all sounds so pious; for the Laaaawwwd! It is kind of enter...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

BRIAN MCLAREN FINALLY COMES OUT OF THE CLOSET AS A NEW AGER

By Apprising Ministries correspondent Christine Pack of Sola Sisters

Thank you to Eric Barger for pointing out this story. Writer Brian McLaren, who is often identified as an evangelical (even though he rejects the central tenet of Chr...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Den karismatiska väckelsen ~ Allan Svensson

Den karismatiska väckelsen

Genom hela kyrkohistorien har det pågått en uppsplittring. Nya kyrkor har uppstått och sedan har det blivit nya utbrytningar och ännu flera kyrkor har bildats. Men på senare tid har det blivit en markant omsvä...

Read full blog post

The Armor of God

God's will for us

"Be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

What is True Conversion? - Video

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Testimonies From Former False Converts ~Video

These four testimonies represent millions of untold people in America who believe themselves to be right with God because they have bought in to an easy form of Christianity that is nothing more than an insurance policy to save a person from hell. C...

Read full blog post

CIA Whistle Blower Susan Lindauer - 911Truth - video

Susan Lindauer jobbade åt CIA och var ansvarig för antiterrorism på Iraks ambassad. Oberoende källor har bekräftat att hon varnade för attacken 11 september 2001. Kort efter att hon bett om att vittna inför kongressen om underrättelsetjänste...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

True Salvation & the TRUE Gospel/Good News - AUDIO

How do I get saved?How do I get saved? What do I need to do in order to get saved? Where will I go when I die? How do I know if I’ve been saved? Can a saved person die and and go to hell? Do all lost people go to hell? These are all important quest...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Illuminati Music Industry

MTV’s Video Music Awards give out “Moon Man” trophies to music artists who have had success during the previous year. But there is much more to it than shiny gold trophies. The VMAs are a celebration of the Illuminati industry, of those who pus...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

HYPNOS - socialstyrelsen

wpe26.jpg (3643 bytes)

Enklare att utföra hypnos

Det ska bli enklare att att utföra hypnotiska experiment vid offentliga tillställningar. Det menar Socialstyrelsen som lämnat in en begäran om att ordningslagen ska ändras....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Fabian Society and Communism Exposed by G. Edward Griffin ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=SI20CbspFxc

-----

The Fabian society is a division of the Frankfurt School which believes in taking power gradually to create a pure marxist state through the subversion of Western democratic gove...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

I Then Shall Live - Prestonwood Choir - video

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS