Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från oktober 2011

Tillbaka till bloggens startsida

By the Way of the Cross - video

I don't understand how a God so divine

Could lower Himself to a life such as mine

And consider me worth every minute of time

To rescue a sinner like me

When I think of my savior alone on the cross

I know without him

That...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

To use the entertainers to indoctrinate the masses

Brown Eyed Girls’ Video “Sixth Sense” or How the Elite Controls Opposition

Backed by big money and millions of fans, the Korean pop music industry (K-Pop) has taken over the airwaves of Asia and the world. Although groups such as Bro...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

HALLOWEEN AND THE OCCULT - (A True Story)

Witchcraft is very real but greatly misunderstood. I know because witchcraft goes back on the paternal side of my family for over five generations to Chesterfield, Massachusetts in 1770. My great grandmother became a well-known witch in Wisconsin in...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Keith Green - To Obey Is Better Than Sacrifice (live) - video

...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Major General Smedley Butler USMC

Throughout the years various men of military service have spoken up and spoken out against the actions of the American military. Some men speak up about atrocities that have gone covered up, about discrimination, about deceptions that have been used...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Mind Control Terror och Offren - Robert Näslund

Robert Näslund

22.6.2011

http://blombladivinden.wordpress.com/2011/06/22/robert-naslunds-erfarenheter-av-svensk-politik-sjukvard-forskning-och-underrattelsetjanstverksamhet-ar-verkligen-skrammande-och-forandrar-u...

Läs hela blogginlägget

Countering the Myth of Intermittent Deification and Sinless Perfection

THE MINDLESS MYSTICISM

OF MADAME GUYON

Countering the Myth of

Intermittent Deification and Sinless Perfection

by G. Richard Fisher

In an era of emotionalism, experience mania, sensationalism and mindless Christianity, it...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

FORMER TORONTO VINEYARD PASTOR REPENTS

By a former Toronto Vineyard Pastor Paul Gowdy

It has taken me nine years to actually come to the place where I would write this story. Part of the reason was because I was not fully convinced that it is appropriate to speak out against wea...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Harry Potter and the Occult

This article will begin by examining some general concerns about the Harry Potter phenomena and then identify various occult themes in the books.

No one can dispute that J.K Rowling is a gifted and imaginative author. The Harry Potter books are we...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

MUSLIM CONVERTED TO CHRISTIANITY ~ video

...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

TRANSHUMANISM - MAD WORLD - MAD SCIENTISTS~ video

Djurkloning belönas.

I veckan meddelas vilka som får årets Nobelpris. Bara en liten, utvald grupp vet vilka de lyckliga är. Vi andra får gissa.

MAD WORLD - MAD SCIENTISTS

G...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar