Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från december 2011

Tillbaka till bloggens startsida

Witches and Pagans Love The Christ Mass By Willie Rodriguez

Ho Ho Ho! Merry Christ Mass!

Witches and Pagans Love Christ Mass

By Willie Rodriguez of www.graceandtruth.net

Taken from Christmas: A Witches Feast

In Deut.12:29-32, we read:

“When the LORD thy God shall cut off t...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Antichrist, Transhumanism & Nanotechnology - Doug Riggs

An important and informative message from Doug Riggs with GeorgeAnn Hughes source...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Tithe and Offering

Tithe and Offering

"No Tithe for the Christian"

But, first ... see how much you know about the tithe ...

by taking "The Tithe Test"!

Does God require the Christian to tithe ?

And is it ... a church tithe ......

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The True Meaning Of Christ-Mass by David J. Meyer

lights.gif (23242 bytes)

They tell us that it is the season to be jolly. It is a time of ornaments, red and green decorations, silver bells, holly, mistletoe and colored lights. It is also a time of department store Santas calling out their universal mantra, "Ho ho ho, Mer...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Rise of Techno-Gods by Carl Teichrib

The Merging of Transhumanism and Spirituality

By

Carl Teichrib - Forcing Change

Note from Berit: Transhumanism is ultimately an illustration of man's arrogant rebellion against God, rejection of His eternal Truth, and foolish det...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Christians Beware of Freemasonry!

we think freemasonry is in league with Satan

Since Freemasonry has attempted so strenuously to claim that they are just a "good ole boy" fraternity that does good works and has a good time, most people will be shocked to learn the bitter truth behind that facade. Freemasonry certainly isn't "f...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

EN VÄRLDSRELIGION and NWO ~Videos

ÄR DIN PASTOR EN VARG I FÅRAKLÄDER?!

Här är alla de samfund/kyrkor etc som skrivit under att de accepterar EN VÄRLDSRELIGION:

DEN LUTHERSKA KYRKOFAMILJEN

- Svenska kyrkan med EFS

- Estniska...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Amazing story of a Roman Catholic Nun, Sister Charletta ~video

Nun on bench with others

"For all have sinned, and come short of the glory of God. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for th...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

JESUS' SECOND COMING ~VIDEO

The Second Coming of Yeshua will proceed from the events that will see the son of perdition (the Antichrist) take up his throne in this world, just one of the three entities of Satan's false trinity. This time frame is perilously near. Severe weather...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Symbolic Pics of the Month (12/11) - Robin Illuminati

It has been thirty days since the last instalment of Symbolic Pics of the Month and you better believe that the constant flow of Illuminati symbolism in mass media hasn’t stopped. In the December edition of Symbolic Pics of the Month: Sugababes, Ka...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar