About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

Sverige/
SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleHELL - Fire! Fire! VIDEO!


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

John 3:16


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

Top Illuminati Grand Wizard: “We Control Islam and We'll Use It to Destroy the West.” (WW3)

JESUSMediaCreeper Creeper Religion

norwegian translation

Latest posts

Listing posts from December 2011

Back to the blog start page

The Truth About the Entertainment Industry

by Wes Penre, 2004

Last Updated: October 31, 2011

This website has the ambition to show the reader what is really going on in the art business.

I want to show you that behind the Record Companies and the Art Business is...

Read full blog post

Witches and Pagans Love The Christ Mass By Willie Rodriguez

Ho Ho Ho! Merry Christ Mass!

Witches and Pagans Love Christ Mass

By Willie Rodriguez of www.graceandtruth.net

Taken from Christmas: A Witches Feast

In Deut.12:29-32, we read:

“When the LORD thy God shall cut off t...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The ‘Prophetic Poison’ of Gerald Coates in ‘Songs of Praise’ -Take Heed Ministry

"Take Heed" Ministries

On Sunday 27th November 2011 the BBC 1 Television programme ‘Songs of Praise’ began the first in a series of ‘Advent’ programmes in the run up to Christmas. The theme for this particular programme focussed on Old...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Antichrist, Transhumanism & Nanotechnology - Doug Riggs

An important and informative message from Doug Riggs with GeorgeAnn Hughes source...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Tithe and Offering

Tithe and Offering

"No Tithe for the Christian"

But, first ... see how much you know about the tithe ...

by taking "The Tithe Test"!

Does God require the Christian to tithe ?

And is it ... a church tithe ......

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Chuck Missler, Rick Warren, Chuck Smith, and friends FINALLY EXPOSED!

Off to Rome they march… one at a time; they will fall over each other to bow down to the False Prophet. Click link below to read full article in LARGE print.

→ PLEASE CLICK HERE TO CONTINUE READING:

Chuck Mi...

Read full blog post

OGUDAKTIGA KYRKOR - BABYLON

Vidsprängning i berg sätter man upp varningsskyltar och använder någon larmsignalför att människor ska hålla sig undan från den plats där sprängningen ska ske.Tänk om folk gör tvärtemot. När de ser varningsskyltar att här pågårsprän...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The cult of “Do not Judge”

This article is being written on behalf of all the ministries and people that defend the faith with the truth and are accused of judging because they test those who teach falsely with the Word of God.

The premise-Does God tell us not t...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

TB JOSHUA SLUTLIGEN AVSLÖJAD! video

Denna video är utbytt mot den som fanns tidigare då den förra inte var tillgänglig längre.

'How T.B. Joshua Took My Wife' – Pastor Peter Kayode Tells It All

T.B. Josua did really wrong and sin against God, but also Peter Kayode.....

Read full blog post

Does God Need A Temple?

A view of the Temple with smoke from a sacrifice

The word which Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem.It shall come to pass in the latter days that the mountain of the house of theLORD shall be established as the highest of the mountains, and shall be raisedabove the hills; and...

Read full blog post

The True Meaning Of Christ-Mass by David J. Meyer

lights.gif (23242 bytes)

They tell us that it is the season to be jolly. It is a time of ornaments, red and green decorations, silver bells, holly, mistletoe and colored lights. It is also a time of department store Santas calling out their universal mantra, "Ho ho ho, Mer...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Rise of Techno-Gods by Carl Teichrib

The Merging of Transhumanism and Spirituality

By

Carl Teichrib - Forcing Change

Note from Berit: Transhumanism is ultimately an illustration of man's arrogant rebellion against God, rejection of His eternal Truth, and foolish det...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Antichrist In Revelation 13 by Arthur W. Pink

The Antichrist

In the thirteenth chapter of Revelation two Beasts are there described. The first is the final Head of the last great Empire before the establishment of the millennial kingdom of our Lord. The second Beast is denominated, in ot...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Christians Beware of Freemasonry!

we think freemasonry is in league with Satan

Since Freemasonry has attempted so strenuously to claim that they are just a "good ole boy" fraternity that does good works and has a good time, most people will be shocked to learn the bitter truth behind that facade. Freemasonry certainly isn't "f...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Tribulation or Rapture - Which? by Oswald J. Smith

blue_and_purple.gif (6435 bytes)

The Book of Sirach chpt:8There is one most high Creator Almighty, and a powerful king, and greatly to be feared, who sitteth upon his throne, and is the God of dominion.

Tribulation or Rapture - Which? Written by Oswald J. Smith...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

EN VÄRLDSRELIGION and NWO ~Videos

ÄR DIN PASTOR EN VARG I FÅRAKLÄDER?!

Här är alla de samfund/kyrkor etc som skrivit under att de accepterar EN VÄRLDSRELIGION:

DEN LUTHERSKA KYRKOFAMILJEN

- Svenska kyrkan med EFS

- Estniska...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Amazing story of a Roman Catholic Nun, Sister Charletta ~video

Nun on bench with others

"For all have sinned, and come short of the glory of God. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for th...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

JESUS' SECOND COMING ~VIDEO

The Second Coming of Yeshua will proceed from the events that will see the son of perdition (the Antichrist) take up his throne in this world, just one of the three entities of Satan's false trinity. This time frame is perilously near. Severe weather...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Symbolic Pics of the Month (12/11) - Robin Illuminati

It has been thirty days since the last instalment of Symbolic Pics of the Month and you better believe that the constant flow of Illuminati symbolism in mass media hasn’t stopped. In the December edition of Symbolic Pics of the Month: Sugababes, Ka...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

A stunning Planned Parenthood document that includes radical ideas

B1517.jpg

Former Planned Parenthood director Abby Johnson says 'we were not allowed to talk about it'

A stunning Planned Parenthood document that includes radical ideas such as compulsory abortion and sterilization; special "permits" to have c...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts