About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from February 2012

Back to the blog start page

The Works of Flavius Josephus

Translated by William Whiston

Flavius Josephus

Josephus' first work, Bellum Judaicum (History of the Jewish War), was written in seven books between AD 75 and 79, toward the end of V...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Genetic Armageddon (Transhuman: As The Days of Noah Were)

John McTernan

Luke 17:26 And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man. (27) They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noe entered into the ark, and the...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Global Warming: A Biblical View

“While the earth remains, seedtime and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease” (Gen. 9:22).

Global warming or climate change is a controversial issue. Environmentalists have convinced millions of...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Margaret Sanger Founder of Planned Parenthood The Angel of Death

Margaret Sanger (1883-1966)

Meet Margaret Sanger

Founder of Planned Parenthood

Margaret Sanger, the alcoholic and Demerol addict, who spawned the International Planned Parenthood Federation, was a proponent of forced eugenics, segre...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Lausanne Covenant working for Anti-Christ and One World Government

One Race, One Gospel, One Task

Who Broke the Ground for Globalization,

Free Trade and Merging of Church and State?

by George & Rita Williams - Cephas Ministry

"Cooperation" Means Finding Unity in Diversi...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Mass Media Promoting Transhumanism: the “Mind-Blowing Benefits of Merging Human

Ray Kurzweil in Time Magazine

We’ve seen in previous articles (notably in The Transhumanist and Police State Agenda in Pop Music) that the concept of transhumanism, which can be defined as the merging of humans and robots, is being abundantl...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Whitney Houston and the 2012 Grammy Awards Mega-Ritual

The 2012 Grammy Awards took place in a horrible context: the wake of the sudden, mysterious death of Whitney Houston. The show went on nevertheless … but not without a great deal of strange symbols and events that made one thing very clear: There i...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Vad är "Alpha-kurs"?

Romarbrevet 16:17 Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin ege...

Read full blog post

ELSBORGSKYRKANS NYBYGGE OCH SKULDER. Vad säger Bibeln?

blue magic line

Elsborgskyrkan och dess låneskuld - 30 miljoner kronor.

- "Hela projektet är konstnadsberäknat till ca: 30 miljoner kronor. Till detta kommer en stor mängd frivilligtimmar att läggas av kyrkans medlemmar och andra intresserade."...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

ENDTIME DECEPTIONS~NEW AGE~DELUSIONS~!!! video

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Myth of a Judeo-Christian Tradition

"Rabbi Martin Siegel, reflecting a Messianic zeal, was quoted in the 18 January 1972 edition of New York Magazine as declaring: "I am devoting my lecture in this seminar to a discussion of the possibility that we are now entering a Jewish century, a...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

To Embrace Hebrew Roots

Animated wolf howling  Images

Introduction

Please note: Research into the Hebrew Roots & Messianic movements constitutes research into Judaism as well as the occult. We fully respect each persons right to believe or utilize what resources they choose. We however, s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Doctrine Of Devils:Redefining Hell

Redefining Hell

Many so called prophets have come up with many so called prophetic 'words' purporting to be from the LORD that Hell is not really Hell. Some of these individuals believe and teach that no one is really going to hell. They teach a...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

A Celebration of the Grand Priestess of the Music Industry - videos

Madonna’s Superbowl Halftime Show: A Celebration of the Grand Priestess of the Music Industry

When I learned that Madonna – aka the Grand Priestess of the music industry – would be performing at the Superbowl halftime show, I th...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

UNITED & New Apostolic Reformation: Seeking Power Instead of God's Will

Here is one of the "apostles" preaching. [Yes she calls herself Apostle Barbara Yoder]

I have warned already to a small degree about the New Apostolic Reformation movement, which right now is tied into Dominionism and seeking power o...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The False "pastor" Creflo Dollar - Video

You Belong To Me And Only Me - For My Good Pleasure

And do you know that we who belong to Jesus are the Church and therefore we do not "go to Church".

What is the Church?...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Former Roman Catholic Testimony | Dan Corner ~video

Former Roman Catholic

Vital Information for Catholics...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Roman Catholic Church Pagan Pt 1

Now let's look at another interesting fact-you have heard of Baal worship, of course. The Old Testament is full of stories about it. But did you know that Baal worship was sun worship? In 2 Kings 23:5 we read this, "And he put down the idolatrous pri...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

WCC/Universalism/One World Religion Lies/John Hagee

"Diverse spiritual traditions co-exist in the world and sometimes even within a single individual. This growing phenomenon calls the Christian faith into question. This was the subject of the second European Pastoral "Assises" which were held at Chan...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

PERRY NOBLES,TIM KELLER,JOHN PIPER,RICK WARREN,MARK DRISCOLL,STEVEN FURTICK/vid.

PERRY NOBLE’S “PARABLE OF THE GREEDY CHRISTIAN AND HIS

DISAPPEARING SKITTLES”

See also:

PERRY NOBLE SAYS YOU’RE A JACKASS

GOSPEL COALITION COUNCIL MEMBER JAMES MACDONALD LOVES PERRY NOBLE

SO DOES PE...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts