Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från februari 2012

Tillbaka till bloggens startsida

Genetic Armageddon (Transhuman: As The Days of Noah Were)

John McTernan

Luke 17:26 And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man. (27) They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noe entered into the ark, and the...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Global Warming: A Biblical View

“While the earth remains, seedtime and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease” (Gen. 9:22).

Global warming or climate change is a controversial issue. Environmentalists have convinced millions of...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Margaret Sanger Founder of Planned Parenthood The Angel of Death

Margaret Sanger (1883-1966)

Meet Margaret Sanger

Founder of Planned Parenthood

Margaret Sanger, the alcoholic and Demerol addict, who spawned the International Planned Parenthood Federation, was a proponent of forced eugenics, segre...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Mass Media Promoting Transhumanism: the “Mind-Blowing Benefits of Merging Human

Ray Kurzweil in Time Magazine

We’ve seen in previous articles (notably in The Transhumanist and Police State Agenda in Pop Music) that the concept of transhumanism, which can be defined as the merging of humans and robots, is being abundantl...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Whitney Houston and the 2012 Grammy Awards Mega-Ritual

The 2012 Grammy Awards took place in a horrible context: the wake of the sudden, mysterious death of Whitney Houston. The show went on nevertheless … but not without a great deal of strange symbols and events that made one thing very clear: There i...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

ENDTIME DECEPTIONS~NEW AGE~DELUSIONS~!!! video

...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Myth of a Judeo-Christian Tradition

"Rabbi Martin Siegel, reflecting a Messianic zeal, was quoted in the 18 January 1972 edition of New York Magazine as declaring: "I am devoting my lecture in this seminar to a discussion of the possibility that we are now entering a Jewish century, a...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

To Embrace Hebrew Roots

Animated wolf howling  Images

Introduction

Please note: Research into the Hebrew Roots & Messianic movements constitutes research into Judaism as well as the occult. We fully respect each persons right to believe or utilize what resources they choose. We however, s...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Doctrine Of Devils:Redefining Hell

Redefining Hell

Many so called prophets have come up with many so called prophetic 'words' purporting to be from the LORD that Hell is not really Hell. Some of these individuals believe and teach that no one is really going to hell. They teach a...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

A Celebration of the Grand Priestess of the Music Industry - videos

Madonna’s Superbowl Halftime Show: A Celebration of the Grand Priestess of the Music Industry

When I learned that Madonna – aka the Grand Priestess of the music industry – would be performing at the Superbowl halftime show, I th...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Former Roman Catholic Testimony | Dan Corner ~video

Former Roman Catholic

Vital Information for Catholics...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Concerns About Reiki: Things You Should Know

Although I am a Christian, I use non-Christian sources here to demonstrate that there is another side to the practice of Reiki that you may not be aware of. You owe it to yourself to be aware of all the facts before you jump in.

Really usefu...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar