Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från april 2012

Tillbaka till bloggens startsida

Global Warming Commentary - Global warming greed and more

Global Warming

Commentary

that includes the words hoax, fraud, swindle,

scam, scare tactic, myth, hype, and hysteria.

The EPA Wrecking Ball. The Environmental Protection Agency is using its power to advance the ob...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

AKTA ER för Bill Hybels, Ulf Ekman, Kanal 10, Global Warming hoax - m.m

Tufft att plantera församling

Hybels, 60, blev intervjuad tillsammans med sin familj i en församlingsplanterarkonferens i First Baptist Church Orlando under onsdagen. Han förklarade att de första åren var som en maratonspurt 25 gånger om dag...

Läs hela blogginlägget

EXPOSED- Demons of THE NEW AGE and the TREE OF KNOWLEDGE - video

This is Part 2 of the video exposing the Fallen Angels (demons) and the deception of Man in the last days. more...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Israel and the Church - The Fundamental Error of Dispensationalism

The basic premise that defines dispensationalism is the radical distinction between Israel and the Church. It is the belief that God has not one, but two peoples; and not one, but two plans of redemption.

It is important to note that Dispensat...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

DVD The Rescue Quartet - Parte 1 ( Reunion Live)

Found the video here

Pss.141

[1] LORD, I cry unto thee: make haste unto me;give ear unto my voice, when I cry unto thee.

[2] Let my prayer be set forth before thee as incense; and the lifting up of myhands as the evening sacrifice....

Läs hela blogginlägget

The Knights Templar

Christian degree?

The Knight's Templar degree - along with the 18th degree 'Rose Croix' and the Knights of Malta degree - are (uniquely in Freemasonry) based on the New Testament and are sometimes referred to as the 'Christian degrees' (the...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

I Wasn't Born Gay & Didn't Choose It

Steve Abrams, 51, understands what caused his homosexuality and resents that society and gay activists lied to him. Society has descended to the point where the State is actually foisting a developmental disorder on its citizens.

"As an a...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

COMMUNISM IS JEWISH

WE HAVE all been led to believe that the Communists are the implacable enemies of the Capitalists, especially the super-wealthy, and seek to rob them of their fortunes. The truth is very different. In his book Zionism Rules the World Henry Klein, a J...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The entire New Testament is to be replaced by the seven Noahide laws

Noahide Concision Part II

By Cohen G. Reckart, Pastor

In the July-August 1991 issue of the Gap, a newsletter published by the Noahide movement, Ernest Easterly, Professor of International Law at Southern University Law Center, made the follow...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The New Age Movement is Designed to Destroy True Biblical Christianity

by Robert Pye

Many Christianshave heard of the New Age Movement but are unclear about its philosophyand its purpose. They don’t understand that thevarious cults and ‘isms’ which have beencreated in the past fifty years or sohave been est...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

SHOULD A CHRISTIAN KEEP THE SABBATH?

The Bible is God’s Word? What saith these Scriptures concerning the Christian Sabbath? Nothing. Concerning Israel’s Sabbath the Scripture speaks: Israel failed under the law. God abolished the Old Covenant.

It is because of this th...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar