About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

Sverige/
SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

HELL FIRE IS REAL ~ VIDEO

ETT ÅNGERFULLT HJÄRTA!

YOU MUST BE BORN AGAIN! HELL OF HELL! sermon/audio

"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet."  
1 Joh. 1:9

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

ETERNITY

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Savior, until they discover that they are a lost and ruined sinner." J.C. RyleHELL - Fire! Fire! VIDEO!


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; 1 Timothy 2:5

..utan helgelse får ingen se Herren. Hebreerbrevet 12:14. 

VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. (Joseph Stalin)

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret. Job 26:10

Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall? Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten. 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." -Arthur Schlesinger, Jr., in Foreign Affairs (July/August 1995)

"By way of deception thou shalt do war." ~Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

John 3:16


He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me. John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

Top Illuminati Grand Wizard: “We Control Islam and We'll Use It to Destroy the West.” (WW3)

JESUS music/videoMediaCreeper Creeper Religion

norwegian translation

Listing posts from June 2012

Back to the blog start page

THE AGE-OLD NEW AGE MOVEMENT

The New Age Movement is "the most dangerous enemy of Christianity in the world today,...more dangerous than secular humanism." This is the knowledgeable opinion of Norman L. Geisler, professor of Systematic Theology at Dallas (Tex.) Theological Semi...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

A Book: The Syngogue of Satan by Andrew Hitchcock

Read the Book on the Internet

An Eye Opener!

Revelation 3:9 Behold, I give of the synagogue of Satan, of them that say they are Jews, and they are not, but do lie;

behold, I will make them to come and worship before...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Prosperity Doctrine by Carol Brooks

Prosperity-2

Part I... Introduction and Origins

Carol Brooks

What is the Prosperity Doctrine?

The Prosperity Doctrine (also known as the health and wealth gospel, or the prosperity gospel) is nothing but the Word-Faith/Positive C...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Alpha Course Exposed - The Pope and Nicky Gumpel making masonic handsign

It was my research into the dangers and deceptions of the Alpha Course that led me to begin this blog. As I studied not just Alpha, but many of the deceptions running rampant today in Christian circles, I felt a burden to share what I was learning...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Swedish National Anthem ~ Music/video

Swedish national anthem "Du gamla, du fria"

http://levandetro.wordpress.com/2012/06/06/swedish-national-anthem/)

1

You ancient, you free, you mountainous North

You quiet, you joyful beauty!

I gr...

Read full blog post

The Lord Jesus Christ is appearing to many in the Middle East

"Not by Might, nor by Power, but by My Spirit!"

In phenomena that were prophesied to be characteristic of the Last Days, the Lord Jesus Christ is appearing to many men, women and children in dreams and visions, particularly in the Middle East....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The History Of The House Of Rothschild By Andrew Hitchcock

House Of Rothschild: No One Can Understand What Has Happened To The Planet Without Reading This

By Andrew Hitchcock

The Rothschilds have been in control of the world for a very long time, their tent...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS