Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från augusti 2012

Tillbaka till bloggens startsida

John Macarthur Exposed By Bob Johnson

“Evangelical churches will be the chief instrument to bring the New World Order to birth.”

**********

By Bob Johnson

Introduction

On January 2, 2005, John Macarthur gave a sermon to his congregation in which he...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Church of Rome Worships Lucifer! ~Video

The pastor of the international Iron Cross (Fascist NWO) church

Not that there isn't already enough proof of the Vatican's pagan rituals, but this excerpt of the 2012 Easter Vigil at St. Peter's Basilica will again prove that the Church of Rom...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Zohar & Kabbalistic Mysticism - Jonathan Cahn - By Berit Kjos

Beware of Jonathan Cahn!

By Berit Kjos

Below are notes and quotes, not an article. The information they contain provides valuable insights into Jonathan Cahn's mysterious theology. They may also help to explain some of the puzzles...

Läs hela blogginlägget

Childhood Witchcraft ~ video

BEWARE: The Pagan Agenda and Your Children

This video basically discusses how witchcraft is being pushed on children in America and all around the world through the media, entertainment and education. This is something every parent should take...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Forgotten Christian Secrets of Prosperity - by Grantley Morris

By Grantley Morris

I admit that for most of my life I have been inspired by the faith-filled message of preachers devoted to Christian prosperity teaching or, as it is sometimes called, prosperity doctrine. Despite any personal bias, however, my goal – and yours –...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

WHAT CHRIST REALLY TAUGHT ABOUT DIVORCE AND REMARRIAGE

By Rev.Ted Pike

13 Aug 12

Barna Research reports that the divorce rate of those who call themselves evangelical Christians is now identical to the world's. At the same time, legalistic extremes on the subject are gaining popularity among...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Nazi-Zionist Connection: The Final Solution...

The Final Solution to

Adolf Hitler

"The Zionists brought us to the Holocaust. It is well known that it was possible to redeem Jews from the Nazis with money, and save many hundreds of thousands of Jews in Hungary . . .

T...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Genetic Genocide: Annihilating Entire Races of People - The Prophetic Future

- of the World!

Setting The Stage For Our Understanding

Biblical Understanding

Jesus stated that deadly and devastating plagues would ravage mankind as part of His judgments at the End of the Age, during the time of the...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

EXPLANATION OF SCOFIELD DISPENSATIONALISM

A SIMPLE EXPLANATION OF SCOFIELD DISPENSATIONALISM

By Rev. Ted Pike

10 Apr 12

A flawed foundation lies under most evangelicals’ understanding of God's moral dealings with humanity and particularly Jews. This found...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

WAR ON HEALTH - The FDA's Cult of Tyranny - Video

”If peoplelet the government decide what foods they eat and what medicines they take,their bodies will soon be in as sorry state as are the souls who live undertyranny.” Thomas Jefferson

In part one, the examination of...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar