Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg från september 2012

Tillbaka till bloggens startsida

Billy Graham "All Roads Lead To Rome" 1/7 & The Evangelical Subculture

*****

The Evangelical Subculture

Shall we be disciples of Jesus together? Or would you rather just participate in a

Religious System?

Two Different Conversions

When I became a follower of Jesus Christ I underwent two...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Religious Divas part 1/7

P2 P3a P3b P4 P5 P6 P7

This is part one of an inquest into whom it was that started the "Religious Diva" phenomenon of today..and an examination of the things that they all seem to have in common In this v...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The End of the World - What does the Bible say?

1 Tim 4:13 Until I come,devote yourself to the public reading of scripture, to preaching and toteaching.

Rev 1:3 Blessed is hewho reads aloud the words of the prophecy, and blessed are those who hear, andwho keep what is written therein; for t...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Swedish Worship Songs

...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

An 'Unknown Holocaust' and the Hijacking of History

An address by Mark Weber, director of the Institute for Historical Review,delivered at an IHR meeting in Orange County, California, on July 25, 2009.

(A report on the meeting is posted here.)

We hear a lotabout terrible crimes...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

I DECLARE = WORD-FAITH PREACHERS ARE AGENTS OF SATAN

"It doesn’t matter how many people are “getting saved” in these churches, false doctrine makes false converts."

***

By John Downey of Writer’s Block

Joel Osteen’s new book released yesterday. Osteen’s...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

LEFT BEHIND - Tim LaHaye & Can A True Christian Willfully Reject God

Tim LaHaye's Masonic Connections

Left Behind: LaHaye's Masonic Connections

by James Whisler [jamesers99@the-onramp.net]

I have written in the past about the significance of the Left Behind movie's production date and rele...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Hebrew Roots Movement and The Bereans ~Video

Those in the Hebrew Roots Movement and other Law keeping sects often tell Christians that they need to 'be like a Berean'. While HRMers and others in Law-keeping sects would have you believe that the Bereans were evaluating Christian doctrine and me...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

WHY in the World are They Spraying? VIDEO

WHY in the World are They Spraying? An investigative documentary into one of the many hidden agendas associated with chemtrail/geo-engineering programs. Various groups are quietly pursuing these programs, but why and for whose gain? ~ Full length. R...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

A Christian Zionist Fest: The Day of Prayer for the Peace of Jerusalem

***

Notice two things about this video, how they stress Jerusalem being a GEOGRAPHICAL location, probably to answer all those who quote the bible:

Romans 9:6

Not as though the word of God hath taken none effect. For they...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

THE ISRAEL OF GOD by "Tribwatch"

Bloodline Israel is not a body of God's people in addition to the Church, as if God had two separate bodies of saints. Rather, bloodline Israel, by which I strictly mean the non-Christian Jews, is not at this time a people of God whatsoever. On th...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ted Gunderson/The Franklin Coverup Investigations/Tyranny by Pedophiles - Video

Conspiracy Of Silence (1994) - 1 of 4 - RECENTLY DISCOVERED LONGER, HIGHER QUALITY VERSIONBrian Gerrish: EU's "Common Purpose", Tyranny by Pedophiles...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar