About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from October 2012

Back to the blog start page

BEHIND THE VEIL: Never-Before-Seen Footage of Secret Mormon Temple Rituals

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Stuffed Shirts & Their Sycophants The Cult of Evangelical Leadership, Part 3

Stuffed Shirt: Someone viewed as exceedingly competent, a notch above others, extraordinary, superior, elite, a surpassing expert, a change agent, above average, higher up, unrivaled, first-class, a higher degree, hardly ever wrong, and wealthier tha...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Bible's Teaching on The Book of Life

The Book of Life is mentioned throughout the Scriptures: Exodus 32:32; Daniel 12:1; Luke 10:10; Philippians 4:3; Revelation 3:5; 13:8; 17:8; 20:12; 20:15. These passages tell us some very interesting facts.

The Book of Life has the names of a...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Lugnetkyrkan (fd. Elsborgskyrkan) i Falun - ett exempel på en falsk kyrka

2 Joh. 9. Var och en som så går framåt, att han inte förbliver i Kristi lära, han har inte Gud; den som förbliver i den läran, han har både Fadern och Sonen. 10. Om någon kommer till er och inte har den läran med sig, så ta inte emot hon...

Read full blog post

Know Your Enemy (Part 2 - Lucifer)

2 Kor. 13:5 Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.

Know Your Enemy (Part 2 - Lucifer) by GoodFightUK...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

New York Times Concealed Ukrainian Genocide - UKRAINIAN HOLOCAUST

Walter Duranty’s Pulitzer

June 12, 2012 by thomasjeffersonstarship

Background:

In 1921, Walter Duranty -a New York Times reporter – moved to the Soviet Union.

While there he “documented” the glorious Soviet revolution,...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Pro-life Anti-Abortion Video: Development of the Unborn Baby

Anti-Abortion Prolife Video: Development of the Unborn Baby. Anti-Abortion Prolife Video: Development of the Unborn Baby. Fetal Development; From conception to birth; Read more

HELL FIRE IS REAL!!! ~ VIDEO...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Thorbjørn Jagland gave the Nobel Peace Prize to his own office!

Council of Europe

Europeiska unionen fick Nobels fredspris

Nobels fredspris går i år till EU, meddelar Nobelkommittén i Oslo.EU-projektet har "bidragit till fred och försoning i Europa", säger Nobelkommitténs ordförande T...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Truth About TITHING - 1[Abraham & Melchizedek] -2[Jacob's Tithe] ~videos

SOURCE...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

THE ROMAN CATHOLIC MASS AS A CONTINUING SACRIFICE by Richard Bennett~Video

Christ Jesus suffered as the sacrificial Lamb of God to procure forgiveness of sin and everlasting life for His people. He has legally borne their sins and credited His perfection to them. Christ was the only perfect One that could do so; this is H...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

“Brain-Chip” Nano Implant in the brain of Magnus Olsson (Sweden) video

Sun-brain

“Brain-Chip” ( E.U )

A successful businessman visits the nearest hospital after an anxiety attack. He is sedated and wakes up as a different person. His life is starting to change. The voice coming from nowhere can...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Ledare i Filadelfiakyrkan bjuder in musikern Kirk Franklin!

Kirk Franklin - 4 nov - Filadelfiakyrkan!

"Gospelmusikens enda riktiga superstar"

Kirk Franklin EXPOSED: Says Jesus Christ is Cocky- Glory in Shame video

Gospel Singer Rapper & Entertainer Kirk Franlin shows a group of young...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS