Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg från december 2012

Tillbaka till bloggens startsida

The Dangers of Yoga, Alpha Course etc - Cecil Andrews interviewed on VCY America

...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Signs Of Jesus' Coming

Introduction:

Signs serve such purposes as imparting information and giving a warning ahead of time. Thus road signs and looking into the sky to see what kind of weather may be coming are an important, practical part of our lives....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Jehovah Witnesses- Freemasonry Jesuit Connection Exposed

If you are a Jehovah's Witness, please watch this...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Transhumanism Agenda: Super Race, DNA Manipulation, Evolution's Dehumanization

- of Man.

*********

Genetic Genocide: How misused Science Threatens Life

The problem with genetic modification of plants, animals and plants; cloning and splicing genes is not its existence, but the results of this unregulated pr...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Why Evangelicals who partner with the Roman Catholic - by Jeremy James

"The Stained Glass Curtain Deception"

by Jeremy James

The Stained Glass Curtain, by Roman Catholic priest FrDimitri Sala OFM, is being widely promoted by churchesassociated with the New Apostolic Reformation....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Does God Expect Man to be able to Tell Time?

Does God Expect Man to be Able to Tell Time?

THE AGE OF THE EARTH & THE FUTURE OF THE EARTHby James Sundquist

I think among many Christians the Age of the Earth could not be more of a non-issue. For others there is a huge division of those who passionately defend an Old Earth vs. those...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Church of Tares:Purpose Driven, Seeker Sensitive,Church Growth & New World Order

Who's Driving the Purpose Driven Church in Chinese

Instant Download Available

James has been on multiple different types of formats sharing the truth of scripture for anyone who is searching. This has ranged from Radio to Video and the Internet. Here we wanted to provide you so...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Population Control by Lorraine Day, M.D

The New World Order/Illuminati/Jewish Zionist cabal claims that the earth is over-populated and that the population must be reduced by whatever means necessary. These means include, but are not limited to:

Birth control – hormone pills (c...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Bye Bye Blue Sky - Documentary by Patrick Pasin & Case Orange:

For more than 20 years, people all over the world, first in the USA and Canada, have noticed strange persistent trails in the sky done by airplanes. In the meantime, people are more and more ill (Alzheimer, cancer, autism, MS, etc.). It is the same w...

Läs hela blogginlägget

The Autism/Vaccine Link: Andrew Wakefield/Brian Deer ~videos

...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

To Embrace Hebrew Roots by Vicky Dillen

By Vicky Dillen

Introduction

There is a growing movement within Christianity which contends that Christians need "to return to their Hebrew Roots." The leaders of this movement purport to be teaching believers the "Hebrew...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

CHURCH OF TARES - VIDEO & Peter Drucker a Wolf

The following video, by producer Elliot Nesch, is a must-watch video for Christians today who are alarmed over the state of the church today, and want to know why the church is the way it is. Read more

***

Who is (was) Peter Dru...

Läs hela blogginlägget