About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

Sverige/
SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleHELL - Fire! Fire! VIDEO!


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

John 3:16


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

Top Illuminati Grand Wizard: “We Control Islam and We'll Use It to Destroy the West.” (WW3)

JESUSMediaCreeper Creeper Religion

norwegian translation

Latest posts

Listing posts from January 2013

Back to the blog start page

You raise me up - Panflöte - David Döring

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Christian African Gospel Group Acapella

Kuo

The devil is a liar

the devil can fool you

the devil is a liar

and he will take you to hell

if you are not careful

During the time of the war

nothing happen to us

because the Lord protected us

with his...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

An Epidemic Of Chaos, Error, And Fearful Sights!

Last Trumpet Newsletter

For this cause God gave them up unto vile affections: for even their women did change the natural use into that which is against nature: And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another; men wit...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

What David Icke really worships! - videos

“This film from Chris White takes a very close look at David Icke’s history and beliefs. It reveals the true sources of David Icke’s theories which are often shocking, and should be very concerning for a genuine seeker of truth. This is a well...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Lucifer Rising - Part 1

By Carl Teichrib - 2002

"How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!

—Isaiah 14:12

"LUCIFER, the Light-bearer! Strange and mysterious nam...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Lord of Eternity - Fernando Ortega (Live)

sing to JESUS

You Raise Me Up (Samuel Afi)

Vocal Union - Do you believe...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Council for National Policy-Fake Apocalypse-False Christians in Gov-video

- Dominionist - NWO - VIDEO

***

Database of Council for National Policy Past/Present Officers & Prominent Members Index

some of the names: Dr. James Dobson Joseph F. Farah Dr. Jerry Falwell D...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Religious Hypocrisy by 33rd Mason Dr. Bob Jones Sr. - video

wpe22.jpg (4357 bytes)

- a relative to this false Christian: Bob Jones?

The biggest HYPOCRITE was Dr. Bob Jones Sr. himself as he was a 33rd Degree Masons!

_____

On the same list more hypocrite "Christians":

Kenneth Hagin

Kenneth...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Jesus Culture & Lugnetkyrkan i Falun - Video

Är det detta som Lugnetkyrkan i Falun promotar?

SE även HÄR:

***

TheSignificance of Youth-Filled Stadiums Revisitingthe Old Latter Rain Prophecy in Light of Current Events...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Initial List of 33rd Degree Masons and the hypocrite "Christians"

square & compass

Albert Pike addressing the 23 Supreme Councils of the world on July 14, 1889:- "To you, Sovereign Grand Instructors General, we say this, that you may repeat it to the Brethren of the 32nd, 31st and 30th degrees: 'the Masonic Religion should be,...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Spiritual Warfare & Revelation of a NEW-AGE DECEPTION

Preface

This book iswritten for people of the new-age as well as for Christian desiring tounderstand the new-age mind. This is a personal account of my life story. I amexposing here the main ideas, belief system and intricacies making up thene...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The six pointed Star

The Six-Pointed Star: The origin, and history of the six-pointed star (hexagram) and its mysterious link with mankind from the days of Egypt are intriguing. The six-pointed star has long been used in magic, occultism, witchcraft, and astrology, and h...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The $5 Trillion Cold War Hoax & The Men Who Caused the French Revolution 1789

by Eustace Mullins

PT Barnum said it for all time, "There's a sucker born every minute." For more than four decades, the American people have been terrorized, not by a foreign threat, but by their own govern­ment. In orde...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Love of Many Shall Wax Cold

"Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my names sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall ris...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Kyrkogemenskap och homosexualitet - S. Bergman

Kvinnopräststriden inom Svenska kyrkan tycks avlösas av en ny uppslitande strid, nämligen om homosexuella förhållanden kan välsignas av kyrkan eller inte. En ny lagstiftning ger homosexuella rätt att registrera partnerskap. Härigenom har homo...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Barbara Spectre:"Judarna ska styra upp så att Sverige blir mångkulturellt"

Hur kommunismen inordnades i NWO Polens roll.

Lech Walesa, Solidaritetsrörelsens ledare var en kommunistisk agent som, genom att leda den falska oppositionen, hjälpte till att omvandla Polen från en kommunistisk stat till att bli en NWO-mar...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Genetic Armageddon (Transhuman: As The Days of Noah Were)

Luke 17:26 And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man. (27) They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noe entered into the ark, and the flood came, and destr...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS