Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg från maj 2013

Tillbaka till bloggens startsida

New Age plans to recruit many globally ~video

...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Testimony Show Texas Abortionist Kills Babies Born Alive

Special Report: New Stunning Photos, Testimony Show Texas Abortionist Kills Babies Born Alive

May 15, 2013

An Operation Rescue Special Report

Houston, TX – After the conviction of late-term abortionist Kermit Gosnell on murder charg...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Global geoengineering programs "The most important topic of our time" ~ video

Global geoengineering programs are literally ripping the atmosphere/climate, and Earths life support systems apart.

The lethally toxic fallout from these same programs is poisoning every breath we take, and the entire web of life.

If yo...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ulf Ekman håller försvarstal på Livets Ord

Efter attha lyssnat på "Ivrig att bevara enhet" medUlf Ekman (på Livets Ords webbsida) undrar jag om det inte var ettförsvarstal Ulf höll.

Ulf Ekmanfår ju mycket kritik för att han inte tar avstånd från katolicismen.

Inte helle...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

YOGA Relaxation or Occult? & "CHRISTIAN YOGA"

- Yoga is from the Sankrit word Yug, meaning "union" (with the Divine, your higher "SELF"). Yoga is a path for transcending the ordinary mind (who you think you are) in order to merge with your "higher SELF" or "God SELF." Yoga means "to yoke" -- to...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"Science": Transhumanism

"Soon humans will become chimeras as the mad scientists put animal DNA in humans." (my emphasis)

******

Revelation 14:9

And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, an...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Motives of the Globalist Establishment - 'Global Warming or Global Governance?'

This compilation of video clips from the documentary video "Global Warming or Global Governance?" discusses why many scientists, journalists, and politicians of the political establishment have an agenda of perpetuating the idea of current global war...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The 2 Walt Disneys

The Spanish Walt Disney

Incredible as it may seem, there were 2 Walt Disneys: One was born in Spain in 1891; and the other was born in Chicago, Illinois, in 1901. One Disney worked for Gog and Magog and the Spanish Inquisition, while the other Disney was a purveyor...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

John Macarthur is allied with organizations dedicated to building Satan's NWO

A Very Unholy Alliance: John Macarthur's The Master's College Sponsors a Joint Forum with the American Enterprise Institute for Public Policy Research

The intent of this article is to prove John Macarthur is allied with organizations dedicated...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Multiculturalism Is Communism & Video - Multiculturalism Barbara Spectre

From the 1959 Little Rock, Arkansas anti-integration rally

Our ancestors are still mocked as irrational bigots and we are poopooed, when not outright denounced, when we say that race-mixing, diversity, multiracialism, and multiculturalism a...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

'Frankfurt School' -The Influence of the on Modern Liberal Thought

Many factors have contributed to the liberal, permissive and anti-Christian philosophical approach which underpins much of modern life in Europe and North America. Some of these influences– without any doubt – go back even beyond the Enlightenmen...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

April 30 - May 1 "Beltaine Festival" ~ and other occult days

This is the highest day on the Druidic Witch's Calendar, while May 1 is the Illuminati's second most sacred holiday. Human sacrifice is required. Since the celebration officially began the night before Beltaine, the tradition has developed among occu...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar