Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från juni 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Wonderful Merciful Jesus ~ music-videos

...

Läs hela blogginlägget

STATUE OF LIBERTY IS THE GREATEST DECEIT - video

Isaiah 5:20 Woe unto them that call evil good, and good evil; that put darkness for light, and light for darkness; that put bitter for sweet, and sweet for bitter!...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"Thirty Years in Hell" Ex-Priest, Bernard Fresenborg

...OR...

"From Darkness to Light."

BY

Ex-Priest, Bernard Fresenborg,

Who for thirty long years tread the slippery and deceitful path of abhorrent Catholicism, but who to-day stands at the...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

A.W.Pink: TAKE HEED WHAT YOU READ & The Gospel of Satan

“Take heed what you hear” and read! More than forty years ago the saintly Adolph Saphir wrote, “I think the fewer books we read—the better. It is like times of cholera, when we should only drink filtered water.” What would he say if he were...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

How Do Non-Christians Face Death?

Those who do not believe that the Bible is God's Word still have to deal with the problem of death. They too must face the great unknown. It is something that none of us looks forward to facing. The humorist Woody Allen said.

I don't mi...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Monsanto's Roundup Herbicide—Featuring the Darth Vader Chemical

It was "supposed" to be harmless to humans and animals—the perfect weed killer. Now a groundbreaking article just published in the journal Entropy points to Monsanto's Roundup herbicide, and more specifically its active ingredient glyphosate, as de...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

TITHING & The trial of Pastor Jones & The Evangelical Subculture

TITHING

The trial of Pastor Jones

*******

The EvangelicalSubculture...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Arabic: Islam Allah Muslim - Afterlife, NDE, To Hell and Back ~video

Arabic Subtitles: Dr. Maurice Rawlings, MD, a heart surgeon, has written a number of books on the near-death experience and clearly shows from his own practice and the experiences of his patients, that not everyone goes to the light when they die, wh...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ex-homosexual on his death bed is healed of the aids virus ~video

...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Weather modification 2013-0521 The Oklahoma Tornado - Scott Stevens video

GeoengineeringWatch.org

*********

Chemtrails South of Sweden June 4, 2013

*********...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Satan’s Part in God’s Perfect Plan

Introduction

Undertaking a study of God’s plan for Satan reminds me of those occasional times I put on a motorcycle helmet and set out for a ride. I do so with mixed feelings; I look forward to the ride, but I remind myself of the dangers in...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar