Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från oktober 2013

Tillbaka till bloggens startsida

THE "TORONTO BLESSING" AND KANSAS-CITY "PROPHETS"

Latter Rain threatens our tribulation endurance by attempting to convince us against the preparation of tribulation retreats on self-sufficient properties. Instead of making such preparations, Latter Rainists say that we will be wielding great fai...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Judgment Day ~Video

Apostlagärningarna 17:30-31. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han skall 'döma världen med rättfärdighet', g...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Halloween: The Great Lie To Children - Video

Don´t forget to protect your children!

Many will also be missing!

Halloween is a day witches celebrate above all other days.

Halloween honors Satan, idol worship, immorality, demonic rituals and human sacrifice....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Coming Persecution of the Church in America

Perhaps several years ago, many Christians would not give heed to such a message as this. Only in recent months are many Christians suddenly waking up to the sobering reality that we may be facing end time persecution in our nation as never befor...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

HAARP/Chemtrails - How They are Changing You - Bioengineering - Kurzweil - Video

No sound person can invent those insane inventions, only a man like Ray Kurzweil!

He must hate God Jesus the Messiah - his Maker!

******

1 Johannes 5:19 Hela världen är i den ondes våld.

1 John 5:19 The whole world li...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

CHUCK PIERCE'S FABULOUS "PROPHECY" - WALES BE WARNED!

This post is allabout alerting watchful Christians to a certain "prophecy" deliveredby Chuck Pierce at the City Temple in Swansea on 19th. September, 2013. This is the text of that "prophetic word":

***

The Enemy has anagenda for this l...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

EX-CHANNELER EXPOSES THE NEW AGE MOVEMENT & Project Camelot

******

Se upp för Project Camelot som är en ockult-new age-luciferian-organisation!

De intervjuar många kända människor och många "insiders".

En av dess medverkande är David Icke vars röst många lyssnar till både i Sv...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

“The Stockholm Brain Institute” KTH, KI, SBI ~ MIND CONTROL EXPERIMENT

stockholm brain institute

The Suspects

writing about themselves, “the Stockholm Brain Institute” KTH, KI, SBI,.

(På Svenska under)

Stockholm Brain Institute (SBI)

Better and more accurate, you can not describe it! This newsletter is from Sto...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Higgs/CERN & BABYLON RISING: And The First Shall Be The Last - video

CERN Particle Collider Update – Higgs Boson “God Particle” Cult Exposed

******

ConCERNed

With Saturn

As I began to wrap up this God vs god section, m...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Jehovah's Witnesses EXPOSED!

Compiled and Edited by David J. Stewart

The Jehovah Witnesses are a Satanic organization, based upon the occult of Freemasonry. Charles Taze Russell was a 33rd Degree Freemason; as was Joseph Smith, founder of the Mormon cult. Carefully...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

EKUMENIK- Den Stora Villfarelsen

“Den enda moderna villfarelsen är ovilligheten att samarbeta” (Max Thyran)

Avfallets första frukt var påvekyrkan. Avfallets mogna frukt blir den antikristliga världskyrkan som i Uppenbarelseboken kallas den stora skökan.

Värld...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

EXAMINING THE NEW WINE MOVEMENT & EKUMENIK

Timothy 4:1 "The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons."

New Wine Movement Defined

Advocates of New Wine claim they are involved in a...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Mind Control – Remote Neural Monitoring: Daniel Estulin and Magnus Olsson on RT

future of humanity

This show, with the original title “Control mental. El sueño dorado de los dueños del mundo” (Mind control. The golden dream of the world’s masters) — broadcasted to some 10 million people — was one of the biggest victories for victims of...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

WALL STREET AND THE RISE OF HITLER & Gods of Money

Makes Every Previous Book on World War II Obsolete.

Finally, a distinguished scholar has penetrated the cloak of falsehood, deception, and duplicity that for more than thirty years has protected one of the most incredible secrets of World Wa...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar