About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from October 2013

Back to the blog start page

THE "TORONTO BLESSING" AND KANSAS-CITY "PROPHETS"

Latter Rain threatens our tribulation endurance by attempting to convince us against the preparation of tribulation retreats on self-sufficient properties. Instead of making such preparations, Latter Rainists say that we will be wielding great fai...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Judgment Day ~Video

Apostlagärningarna 17:30-31. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han skall 'döma världen med rättfärdighet', g...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

ALPHA COURSE EXPOSED! - End-Time Road To Ruin! - Video

This overview of the deadly Alpha Course deception is meant to make people THINK about, and do their own research into the origins, manifestations and direction of this much-feted phenomenon, which is taking the UK, USA and indeed the world by storm!...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT "Running a Church like a business" - ALPHA COURSE

Global Leadership Summit ska ha möten i Falun Lugnetkyrkan och i andra kyrkor i november.

I oktober hade de möten i Saronkyrkan Göteborg, i Filadelfiakyrkan Stockholm, i Missionskyrkan Linköping.

Vad har dess män och kvinnor i Sverige...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

THE FREUD FRAUD - Dårarna säger i sina hjärtan: "Det finns ingen Gud."

I said unto the fools, Deal not foolishly: and to the wicked, Lift not up the horn: Lift not up your horn on high: speak not with a stiff neck.

Psalm 75:4&5

Militant Atheist and Destroyer of Religion 1856-1939...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Halloween: The Great Lie To Children - Video

Don´t forget to protect your children!

Many will also be missing!

Halloween is a day witches celebrate above all other days.

Halloween honors Satan, idol worship, immorality, demonic rituals and human sacrifice....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Coming Persecution of the Church in America

Perhaps several years ago, many Christians would not give heed to such a message as this. Only in recent months are many Christians suddenly waking up to the sobering reality that we may be facing end time persecution in our nation as never befor...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

HAARP/Chemtrails - How They are Changing You - Bioengineering - Kurzweil - Video

No sound person can invent those insane inventions, only a man like Ray Kurzweil!

He must hate God Jesus the Messiah - his Maker!

******

1 Johannes 5:19 Hela världen är i den ondes våld.

1 John 5:19 The whole world li...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

CHUCK PIERCE'S FABULOUS "PROPHECY" - WALES BE WARNED!

This post is allabout alerting watchful Christians to a certain "prophecy" deliveredby Chuck Pierce at the City Temple in Swansea on 19th. September, 2013. This is the text of that "prophetic word":

***

The Enemy has anagenda for this l...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

EX-CHANNELER EXPOSES THE NEW AGE MOVEMENT & Project Camelot

******

Se upp för Project Camelot som är en ockult-new age-luciferian-organisation!

De intervjuar många kända människor och många "insiders".

En av dess medverkande är David Icke vars röst många lyssnar till både i Sv...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Inner Healing Exposed Part 2 - Evil Fruit from a Bad Tree

Exposing the UNbiblical occult concepts of "Generational sins/curses" taught by John Regier (Caring for the Heart ministries) and many other Charismatic preachers like Benny Hinn, Joel Osteen, Joyce Meyer, Paul and Jan Crouch, Tony Evans, T.D. Jakes,...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Ex Catholic Priest Exposes The Vatican Inquisition and Antichrist Part 1 and 2

Galatians 1:8 But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. [9] As we said before, so say I now again, If any man preach any other gospel unto you than that ye...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"The Toronto Blessing" THE GREAT COUNTERFEIT REVIVAL ~ videos

The videos highlight the Satanic infiltration of the Church, with particular reference to the Kundalini spirit of Eastern occultism which exploded onto the "Christian" scene with the so-called Toronto Blessing. This "blessing," it cannot be emphasize...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Digital Utility Meters & RFID - Videos

******

Also watch this:

Sleeves for Creditcards...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

“The Stockholm Brain Institute” KTH, KI, SBI ~ MIND CONTROL EXPERIMENT

stockholm brain institute

The Suspects

writing about themselves, “the Stockholm Brain Institute” KTH, KI, SBI,.

(På Svenska under)

Stockholm Brain Institute (SBI)

Better and more accurate, you can not describe it! This newsletter is from Sto...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

the pope

According to the official teaching of the Roman Catholic Church, the Lord made St. Peter the visible foundation of his Church. He entrusted the keys of the Church to him. The Bishop of the Church of Rome, successor to St. Peter, is "head of the coll...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Higgs/CERN & BABYLON RISING: And The First Shall Be The Last - video

CERN Particle Collider Update – Higgs Boson “God Particle” Cult Exposed

******

ConCERNed

With Saturn

As I began to wrap up this God vs god section, m...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

AA: Christian or Occult Roots? & Filadelfiakyrkans Villfarelse

Christians continue to insist that Alcoholics Anonymous is compatible with Christianity because of its so-called Christian roots. That is because of its early connection with the Oxford Group, which is now called Moral Re-Armament (MRA). The founders...

Read full blog post

Jehovah's Witnesses EXPOSED!

Compiled and Edited by David J. Stewart

The Jehovah Witnesses are a Satanic organization, based upon the occult of Freemasonry. Charles Taze Russell was a 33rd Degree Freemason; as was Joseph Smith, founder of the Mormon cult. Carefully...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

EKUMENIK- Den Stora Villfarelsen

“Den enda moderna villfarelsen är ovilligheten att samarbeta” (Max Thyran)

Avfallets första frukt var påvekyrkan. Avfallets mogna frukt blir den antikristliga världskyrkan som i Uppenbarelseboken kallas den stora skökan.

Värld...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts