About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from December 2013

Back to the blog start page

Is Jesus God? (Part 1 and 2)

Is Jesus Christ God or was He just a prophet? What does the Bible really tell us about who Jesus really is?...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Should Christians keep the Sabbath? & The Myth of "the Good Person" videos

This video is about the Sabbath and if it is a commandment for Christians to keep it under the New Covenant. Do Christians have to rest on the seventh day as the Israelites did or is our rest found somewhere else? Was keeping the Sabbath ever a comma...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Myten Mao Zedong - The Emperor Has No Clothes ~ Video

Skolor och universitet invaderades under 60-70 talet av den röda marxistiska kommunistiska ideologin.

Jätteaffischer sattes upp med foton på Mao.

Maos "lilla röda" delades ut.

De rektorer och lärare som inte passade in avs...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Is Church Membership Biblical?

Revelation 18:4-5, "And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues; For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquit...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

A WARNING from ex-KGB communist defector Yuri Bezmenov from 29 YEARS AGO,

detailing the 4 stages of a Marxist-Leninist revolution and taking over a nation.

“The presence of these leaders in Johannesburg has everything to do with a show of force, to assert their New World Order of power, greed and con...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Mandela Lived in a 30-Room Mansion!!

While Dying Sister Lives in One Room with Seven Relatives!

In past years when one spoke of problems in South Africa, he often referred to the mistreatment of Blacks and their drive for racial equality in a nation dominated by a white minority....

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Communism - Documentary: 'Under the Sign of the Scorpion', by Jüri Lina - Video

Genesis 3:15 And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.

1 Mosebok 3:15 Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Nelson Mandela Was a Terrorist/The Media Myth and Global Cult

"They that are bound for heaven must be willing to swim against the stream, and must do, not as most do, but as the best do." ~ Wesley

Mandela död: "En värld i djup sorg"

Fången som ledde ett land

"Det är en stor förlu...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS