About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

Sverige/
SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

HELL FIRE IS REAL ~ VIDEO

ETT ÅNGERFULLT HJÄRTA!

YOU MUST BE BORN AGAIN! HELL OF HELL! sermon/audio

"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet."  
1 Joh. 1:9

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

ETERNITY

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Savior, until they discover that they are a lost and ruined sinner." J.C. RyleHELL - Fire! Fire! VIDEO!


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; 1 Timothy 2:5

..utan helgelse får ingen se Herren. Hebreerbrevet 12:14. 

VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. (Joseph Stalin)

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret. Job 26:10

Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall? Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten. 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." -Arthur Schlesinger, Jr., in Foreign Affairs (July/August 1995)

"By way of deception thou shalt do war." ~Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

John 3:16


He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me. John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

Top Illuminati Grand Wizard: “We Control Islam and We'll Use It to Destroy the West.” (WW3)

JESUS music/videoMediaCreeper Creeper Religion

norwegian translation

Listing posts from December 2013

Back to the blog start page

Francis: Stalwart Reformer or Diehard Pontiff? Richard Bennett - Video

Dear Friend,

The serious question that is proposed in this video requires an answer. Many people across the world are convinced that Pope Francis is a resolute reformer. However, when you carefully analyze Francis’ modus operandi, his purpos...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Interview with Dr. Hulda Clark - video

Dr. Hulda Regehr Clark was born on October 18th, 1928 in Rosthern , Saskatchewan Canada. She began her studies in biology at the University of Saskatchewan, Canada, where she was awarded the Bachelor of Arts in 1950 , Magna Cum Laude. Dr. Clark was a...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Is Jesus God? (Part 1 and 2)

Is Jesus Christ God or was He just a prophet? What does the Bible really tell us about who Jesus really is?...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Should Christians keep the Sabbath? & The Myth of "the Good Person" videos

This video is about the Sabbath and if it is a commandment for Christians to keep it under the New Covenant. Do Christians have to rest on the seventh day as the Israelites did or is our rest found somewhere else? Was keeping the Sabbath ever a comma...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Myten Mao Zedong - The Emperor Has No Clothes ~ Video

Skolor och universitet invaderades under 60-70 talet av den röda marxistiska kommunistiska ideologin.

Jätteaffischer sattes upp med foton på Mao.

Maos "lilla röda" delades ut.

De rektorer och lärare som inte passade in avs...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

SEEK GOD ~ TRUST IN THE LORD ~ "Out of the Devil's Cauldron" ~ Muslim Testimony

ORDSPRÅKSBOKEN 3:5. Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig inte på ditt förstånd. 6. På alla dina vägar må du akta på honom, så skall han göra dina stigar jämna.

PROVERBS 3:5. Trust in the LORD with all thine...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Exposing Three Frauds - Mother Teresa, Mahatma Gandhi and Dalai Lama - videos

Den skrattretande norska nobelkommittén gav "moder Teresa" fredspriset 1979 - ett av många kanske de flesta eller alla - lika skrattretande såkallade fredspristagare!

Det var också meningen att Gandhi skulle få "fredspriset" 1948 men ble...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

EVERLASTING LIFE - Bibleverses ~ Video

John 3:16 - For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

John 6:40 - And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the So...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Is Church Membership Biblical?

Revelation 18:4-5, "And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues; For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquit...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Jesuit fraud Einstein debunked by Nikola Tesla (Part 1-2)

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Marxist Terrorist Dilma Rousseff now Brazil President and Jas/Sweden

August 26, 2010

"My friend, they have found the formula. Give the people a cell phone, cable TV, the "feeling" they are participating in the economy and they won't even think about liberty. Billions of pawns, the so-calle...

Read full blog post

JEPHTHAH KEPT HIS VOWS, UNLIKE KOL NIDRE By Rev. Ted Pike

By Rev. Ted Pike

17 Dec 13

For the ancient Hebrews, the commandment "Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain" meant that, if they as a people were going to be spiritually married to God and called by His name...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

A WARNING from ex-KGB communist defector Yuri Bezmenov from 29 YEARS AGO,

detailing the 4 stages of a Marxist-Leninist revolution and taking over a nation.

“The presence of these leaders in Johannesburg has everything to do with a show of force, to assert their New World Order of power, greed and con...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Christian Science A non-Christian Religion

The main teaching though the Holy Scripture is how man fell became sinful and is in need of redemption. That God would one day send a savior that would accomplish this by bringing man back into a one to one relationship with Him.

One would...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Mandela Lived in a 30-Room Mansion!!

While Dying Sister Lives in One Room with Seven Relatives!

In past years when one spoke of problems in South Africa, he often referred to the mistreatment of Blacks and their drive for racial equality in a nation dominated by a white minority....

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

SPECTACLE - NELSON MANDELA - CEREMONY

Karl Marx said: “The first battlefield is the re-writing of history.”

_____________________________________________________

IDAG GÅR SPEKTAKLET NELSON MANDELAS BEGRAVNING AV STAPELN:

”Världens största minneshögtid”...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Communism - Documentary: 'Under the Sign of the Scorpion', by Jüri Lina - Video

Genesis 3:15 And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.

1 Mosebok 3:15 Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Nelson Mandela Was a Terrorist/The Media Myth and Global Cult

"They that are bound for heaven must be willing to swim against the stream, and must do, not as most do, but as the best do." ~ Wesley

Mandela död: "En värld i djup sorg"

Fången som ledde ett land

"Det är en stor förlu...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Skolbarn fostras i ledarprogram i Matteusskolan i Stockholm

Såsom f.d. medlem (nu död) - och dessutom högt uppsatt inom Mormonkyrkan - har MANAGEMENT NEW AGE GURUN Stephen R Covey skrivit en bok för skolbarn.

Denna bok är naturligtvis präglad av Coveys och Mormonkyrkans tro.

Se video...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS