Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från februari 2014

Tillbaka till bloggens startsida

The whole Assembly of God the Body of Christ is in a deep global crisis

We must humble us before God's word to understand what the Assembly of God is

To learn and understand the truth of the Assembly of God, we must be humbled before God's word. Humility is that be susceptible to teaching. Jesus has said that we...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

EXPOSING THE NEW AGE MOVEMENT & TESTIMONY videos

Master of Witchcraft, Voodoo, Ocult, Spells, Curses, AstroProjection, Jesus...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

THE PERVERTED WALT DISNEY EMPIRE

LEARN THE SHOCKING TRUTH OF WHAT WALT DISNEY IS REALLY ABOUT

The problem with people who are spiritually blind is they think they can see.If you think we are the ones seeing things that aren’t there after reading the below article and you...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

God's Plan of Salvation & Judgment Day - videos

God's Biblical plan of Salvation is explained in this video that you may come to repent, believe, and be saved by grace, through faith trusting in Christ alone. Time is short! http://www.turnfromyouridols.com

***

Judgment Day video...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Deadly Galatianism Reintroduced -

Messianic Jews

(Messianic Jews and Yeshua People Beware!)

Dan Corner

Certainly one of the biggest controversies in New Testament Christianity centered around the necessity of Gentiles being circumcised for salvation. Along with t...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Geoengineering Whistleblower Ex-Military Kristen Meghan ~ NWO/DEPOPULATION/VIDEO

(Videon sänt av Lennart)

***

Vi kan inte längre säga att vi inte visste.

Hela världen ligger öppen för oss genom internet.

Orsaken att vi inte vet är för att vi inte vill veta.... av olika orsaker.

Men den...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

BEWARE OF: Agape Europe/Sweden - Ravi Zacharias - Mormonism

______________________________________________________

Is this the Ravi Zacharias who is behind Agape Sweden!

The smoldering ash heap of Ravi Zacharias Ministries.

DefCon has chronicled Ravi Zacharias’ dow...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

THE "TORONTO BLESSING" AND KANSAS-CITY "PROPHETS" - FLESH-POWER EVANGELISM

Banister: I wonder if you might tell me why you felt my explanation of thegospel was defective yesterday.

Deere: I'mnot really very prepared to talk about that.

Banister:Well, just off the top of your head what do you think the gospel i...

Läs hela blogginlägget

21 Goals of the Illuminati and The Committee of 300

"Each is a hierarchy with an inner circle at the top, who deceives those below with lies, such as claiming a noble agenda."

_______________________________________________________

1. To establish a One World Government/New World Order w...

Läs hela blogginlägget

Sold Out To Satan: Illuminati Controlled Musicians & Rock & Roll & Super Bowl

_____________________________________________________

Mainstream musicians that sold their souls to the devil for fame and fortune. source

***

John Todd: (The Witchcraft of Rock & Roll) Short Version...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Babies Are Murdered Here - The Truth about Abortion ~Video

Babies Are Murdered Here, is the new controversial pro-life documentary that examines the truth about abortion and the single biggest failure of the pro-life movement, not calling abortion what it really is...Murder. source

HELL FIRE IS REAL!!...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Untold Story of Gandhi and Theosophy

</body>According to Gandhi: The soul of religions is one, but it is encased in a multitude of forms. The latter will endure to the end of time. Wise men will ignore the outward crust and see the same soul living under a variety of crus...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar