About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from March 2014

Back to the blog start page

Pope, Jesuits and Anglicans refuse to deny criminal charges made against them

– Trial to proceed as shocking new evidence suggests Joseph Ratzinger still wields power at the Vatican – Ratzinger and others are named as members of a child abuse cult

Trial against Pope Proceeds amidst Shocking Evidence

http...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

CNP The Phony Conservatives - Dominionism & The Remnant “a cult” - Video

CNP a shady group

Wikip.

Nation magazine has called it a secretive organization that "networks wealthy right-wing donors together with top conservative operatives to plan long-term movement strategy."

Marc J. Ambinde...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Reformed Answers on the Roman Corruption of Christianity (full film)

***

This Blood music video

____

Bible Verses About Blood of Jesus

Hebrews 9:14 - How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead work...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Richard Wurmbrand’s Son, Michael Wurmbrand, Comes Forth

– Asks VOM to Allow Independent Investigation

On March 14th, Lighthouse Trails received an e-mail from Michael Wurmbrand, the son of the late Richard Wurmbrand, founder of Voice of the Martyrs. In order to verify the authenticity of the letter...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Reformationsbibeln - En Textnyckel till Nya Testamentet

Svenska Reformationsbibeln

Nyöversättning av Karl den XII folkbibel. Bakgrunden till Reformationsbibeln

I början av 1994 startades arbetet med Reformationsbibeln. Huvudskälet för detta bibelsällskaps tillkomst är övertygelsen att H...

Read full blog post

MARY: Truth vs Tradition ~video

Compare and contrast God's word The Holy Bible with some of the major Catholic doctrines about Mary, The Lord Jesus Christ, and how to be Saved.

Colossians 2:8 Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradi...

Read full blog post

FILM: ‘Secrets of the Vatican’ & WF WHITE & Joel Halldorf

”Det här är jämförbart medDrottning Kristinas konvertering till Katolska kyrkan 1654”, säger JoelHalldorf.

Joel Halldorf tycker (är Halldorf född på nytt?!) inte att protestanter nödvändigtvis behöver gå in under påven, men fu...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Vatikanens Tempelriddare tillbaks i Norge ~ Ulf Ekman Jesuit?

Av PerVidar Johansen

Många ser Norge som en långt i norr belägen nationalstat, med demokrati ochrättsstatsprincipersom grund för en fredlig och harmonisk kultur, baserad påsunda traditioner, med hardangerfela och samisk jojk i perfekt ha...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Why Every True Born Again, Bible-Believing Christian, Should Reject The Pope’s

Latest Call For “Christian” Unity

______________________________________________________

Once again the Roman Catholic Pope is calling for Christian Unity according to a report from the Vatican Information Service which you can read h...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

ULF EKMAN STIGER UT UR DIMMAN ~ Billy Graham ~ Oath of the Jesuits ~ Inquisition

Ulf Ekman konverterar till katolska kyrkan

- Gudstjänsten avslutades med att Lundqvist och församlingen bad för paret Ekman och om Guds välsignelse över deras fortsatta gärning.

"Bad för Ekmans..", men vem varnade dem?

IN...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"The Family" ~ MINDCONTROL ~ HYPNOSIS & the OCCULT

Interview With Svali: Escaped Member of "The Family"

Svali is the pseudonym used by a woman who claims she was born into a secret ruling bloodline. According to Svali, bloodline children are heavily conditioned to be obedient, self-controlled...

Read full blog post