Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från maj 2014

Tillbaka till bloggens startsida

Prophecy - Geoengineering And The Collapse Of Earth ~Video

A Recommended National Program in Weather Modification by Homer E. Newell

***

Government Documents Link Global Warming to Advanced Military Climate Modification Technology

NASA Documents reveal the mission of the military and fed...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Bakgrunden till Reformationsbibeln & NKJV Counterfeit

"HERRENS TAL ÄR ETT RENT TAL, likt silver som rinner ned mot jorden, luttrat i degeln, RENAT SJU GÅNGER. Du, HERRE, skall bevara dem, du skall BESKYDDA dem för detta släkte evinnerligen." (PSALTAREN 12:7-8).

I början av 1994 s...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Why I Believe

Written in 2001 (Edited 2010)

Hello my name is Thomas Richards and I became a born again Christian in 1997. Before that time, heavy metal was my life and I associated myself completely with their dark depressing lyrics. I had...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Satanism Within the Elite Part 1

***

Revelation 20:4

And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, n...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Satans tool: ONE WORLD COMMUNISM/FASCISM and The Elimination of Christianity

Fascism and Communism. Which poison do you want to die from?

COMMUNISM AND FASCISMA COMPARISON OF TOTALITARIAN IDEOLOGIES

What's the the difference between fascism, communism and crony-capitalism is nothing....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Difference Between Tribulation and Wrath

I would like to comment on another segment of Todd Strandberg's article, "God Hath Not Appointed Us to Wrath":

"In 1 Thessalonians 5:9 Paul assures us that God has not appointed His people to wrath. This wrath is plainly God's anger that will...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

America Under the Talmud: Will It Work for US? by Carol A. Valentine

Let's read the Talmud together: By finding out about each others' faiths, Jews and non-Jews can build bridges to understanding.

What We're About — The Very Reverend the Chief Rabbi of the United Hebrew Congregations of the British Commonwealth...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Beware of Jack Van Impe who is a false Christian!!

Jack Van Impe Praises Islam

Jack Van Impe is President of Jack Van Impe Ministries International. Along with his wife, Rexella, he is the host of the television program 'Jack Van Impe Presents', author of the newsletter Van Impe Intelligence...

Läs hela blogginlägget

Noahide Laws - NOW THE GOVERNMENT CAN LEGALLY KILL CHRISTIANS - Bill Dannemeyer

“Even the best of the gentiles should all be killed” Tob shebe goyyim harog. - Rabbi Simon ben Yohai” _______________________________________________________

Bill Dannemeyer

U.S. Congressman, 1979-1992

Your U.S. government...

Läs hela blogginlägget

Mayday! Mayday!

-Happy Birthday Illuminati!

-Audio excerpts from: The Lightbringers - The Emissaries of Jahbulon by Jüri Lina

__

Socialist Connection to the Illuminati

Was Lenin a Freemason?

Whether Lenin was a free...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar