About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from May 2014

Back to the blog start page

Emergent Church - RCC - SKRs medlemskyrkor - Video

Emergent (även Emerging) Church är en kyrklig rörelse som idag lockar många både äldre, medelålders och yngre kristna. Det engelska ordet "emergent" betyder "framträngande, framväxande, spirande", och somliga ger därför denna rörelse namn...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Prophecy - Geoengineering And The Collapse Of Earth ~Video

A Recommended National Program in Weather Modification by Homer E. Newell

***

Government Documents Link Global Warming to Advanced Military Climate Modification Technology

NASA Documents reveal the mission of the military and fed...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Bakgrunden till Reformationsbibeln & NKJV Counterfeit

"HERRENS TAL ÄR ETT RENT TAL, likt silver som rinner ned mot jorden, luttrat i degeln, RENAT SJU GÅNGER. Du, HERRE, skall bevara dem, du skall BESKYDDA dem för detta släkte evinnerligen." (PSALTAREN 12:7-8).

I början av 1994 s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Why I Believe

Written in 2001 (Edited 2010)

Hello my name is Thomas Richards and I became a born again Christian in 1997. Before that time, heavy metal was my life and I associated myself completely with their dark depressing lyrics. I had...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Satanism Within the Elite Part 1

***

Revelation 20:4

And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, n...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Satans tool: ONE WORLD COMMUNISM/FASCISM and The Elimination of Christianity

Fascism and Communism. Which poison do you want to die from?

COMMUNISM AND FASCISMA COMPARISON OF TOTALITARIAN IDEOLOGIES

What's the the difference between fascism, communism and crony-capitalism is nothing....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Difference Between Tribulation and Wrath

I would like to comment on another segment of Todd Strandberg's article, "God Hath Not Appointed Us to Wrath":

"In 1 Thessalonians 5:9 Paul assures us that God has not appointed His people to wrath. This wrath is plainly God's anger that will...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Why Did 50 Priests Left the Roman Catholic Church? & Roman Catholic Necromancy

BereanBeacon.org

Ephesians 2:8-9 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: Not of works, lest any man should boast.Galatians 1:8 But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

America Under the Talmud: Will It Work for US? by Carol A. Valentine

Let's read the Talmud together: By finding out about each others' faiths, Jews and non-Jews can build bridges to understanding.

What We're About — The Very Reverend the Chief Rabbi of the United Hebrew Congregations of the British Commonwealth...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Beware of Jack Van Impe who is a false Christian!!

Jack Van Impe Praises Islam

Jack Van Impe is President of Jack Van Impe Ministries International. Along with his wife, Rexella, he is the host of the television program 'Jack Van Impe Presents', author of the newsletter Van Impe Intelligence...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Noahide Laws - NOW THE GOVERNMENT CAN LEGALLY KILL CHRISTIANS - Bill Dannemeyer

“Even the best of the gentiles should all be killed” Tob shebe goyyim harog. - Rabbi Simon ben Yohai” _______________________________________________________

Bill Dannemeyer

U.S. Congressman, 1979-1992

Your U.S. government...

Read full blog post

Mayday! Mayday!

-Happy Birthday Illuminati!

-Audio excerpts from: The Lightbringers - The Emissaries of Jahbulon by Jüri Lina

__

Socialist Connection to the Illuminati

Was Lenin a Freemason?

Whether Lenin was a free...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS