Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från juni 2014

Tillbaka till bloggens startsida

FALSE SECURITY

False security is Death.Johann Gerhard(Translated by Rev. C. W. Heisler, A.M.)

CONSIDER, O devout soul, the difficulty of being saved, and thou wilt easily cast aside all sense of absolute security. Never and nowhere is such security possible; ne...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

God's Wrath on the Children of Disobedience After Christ's Reconciliation

Ephesians 5:1-93rd Sunday in Lent, 1869C. F. W. Walther(Translated by E. Myers)

Oh God, Thou art a holy and righteous God. Thou art not a God who hast pleasure in unrighteousness. Wicked men do not remain in Thy sight. The boastful do not stand...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Judgment of the Sheep Over Their Shepherds

Matthew 7:15-23

Eighth Sunday after TrinityC. F. W. Walther(Translated by Rev. Donald E. Heck)

Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God, and of Jesus our Lord. Amen.

Dear friends in Christ Jesus.

God's...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Straight Talk on Repentance and Forgiveness & Understanding Zechariah: Part 2

SOURCE

Straight Talk on Repentance and Forgiveness

The Christian stands apart and above a world beset by rivalries and resentments, eager to forgive and seek the eternal life even of those who persecute him. Yet Jesus, Who laid down c...

Läs hela blogginlägget

“Right Wing Watch” excerpt of the Ortiz-LaBarbera interview - Videos

View it and read the RWW’s analysis at their website HERE

HOME

Hell fire is real!!! ~ Video...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

NELSON MANDELA Shocking truth of UBUNTU 46664

The Ubuntu logo

DO NOT FALL FOR THE LIES OF SATAN AND THE LIES OF THE MAINSTREAM MEDIA!

DO NOT FALL FOR THE FALSE CHURCH - WHICH FOR INSTANCE IS HEARD ON THE SWEDISH RADIO AT 11 O´CLOCK DURING SUNDAYS!

FALL INTE FÖR SATANS LÖGNER OCH MASSMEDIAS LÖG...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

High-Bypass Turbofans DO NOT Produce Contrails? - Morgellon Symptoms

So What Are Those Lines in the Sky?

Translations: German

This article explains why the trails being left in the sky by large aircraft cannot possibly be condensation trails ("contrails"). Once this is understood, then we are left with...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Antje Jackelén With The Fish Hat & The False Prophet Of The New World Order

Antje Jackelén installerad som ärkebiskop med Nimrods fiskhatt

här och här och här

Och här kan du lyssna på Jackeléns obibliska tro helt i linje med Antikrists/Satans Världskyrka!

Sveriges första kvinnliga ärkebiskop...

Läs hela blogginlägget

Creation and a cult Challenging a Jehovah’s Witness with creation

by Marc AmblerPublished: 10 June 2014

“Hullo, hulloooo, hullo”, came the call a few days ago from just outside my study window. I went outside and immediately guessed that the lady calling for attention was a Jehovah’s Witness. In the backg...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

A Biblical Outline of End-Time Events

America has been blessed with remarkable freedom for more than two centuries. But now -- as multitudes reject God's Word, justify immorality, laugh at evil, and embrace depravity -- the protective walls of justice and integrity are fast eroding...

Läs hela blogginlägget

From the works of Martin Luther (1483-1546) & BereanBeacon.org VIDEO

What is the whole papacy but a beautiful false front and a deceptively glittering holiness under which the wretched devil lies in hiding? The devil always desires to imitate God in this way. He cannot bear to observe God speaking. If he cannot preven...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar