Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg från november 2014

Tillbaka till bloggens startsida

Inquisition Torture Tools Of The Vatican - Video

Fann den här

Revelation 13:3

And I saw one of his heads as it were wounded to death; and his deadly wound was healed: and all the world wondered after the beast.

Uppenbarelseboken 13 Vilddjuret från havet

1 Och ja...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

ECT är mord - BUP vill elchocka ännu fler barn! ~ Videos

Newsvoice gick nyligen igen ut med en skarp varning att psykiatrin skall låta bli att elchocka patienter. Barn och ungdomspsykiatrin, BUP, har nya planer att tortera ännu fler barn med elchocker vilket är ren kvacksalveri.

"Psykiatrin i Sv...

Läs hela blogginlägget

Evil Presence...The CE4 Research Group - TESTIMONIES

Child Afraid To Sleep Because Of Evil Presence

The CE4 Research Group

Testimony – 38

Jasmine’s Story

Hi Joe,

After looking through your website and several christians experiences wi...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, , , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

John Hagee And His Deceptive Stand Concerning ISRAEL

I remember viewing a convention which was televised for Christians United For Israel (CUFI). The CUFI is an organization which was founded by Pastor and author John Hagee which encourages Christians to stand with the modern state of Israel. The perso...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

HOW ALLIES TREATED GERMAN POWs & Eisenhower's Rhine-Meadows Death Camps video

by Michael Walsh

"War crime trials for allied soldiers overdue." Says analyst

NEWS DESK 24th JUNE 2000MICHAEL WALSH

"British and allied troops appearing as defendants in war crimes trials with brutal Serbs and former Red Army th...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Video-Illuminati Hypersexualization of Children Exposed! Disney Pxxoxhilia and

-Satanic Rolemodels...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Technology-Extinction of Humanity - Video

http://www.stopthecrime.net/

Romans 1:22"Professing themselves to be wise, they became fools,"...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

North Korea: Yang's incredible story of pain and hope - video

Yang is a North Korea exile now living in South Korea who has known so much pain and suffering in her life, both physically and emotionally. Yang, a follower of Jesus says life in North Korea was unbearable and brutal, but she has overcome so much an...

Läs hela blogginlägget

Ecumenical Excuses for Unequal Yokes & Religious but Lost By John R. Rice

1. Parable of the Tares: "Leave Them Alone Till Harvest."

2. "But Love the Modernists as Christian Brothers."

3. The Great Success of the Compromise Proves God Is for It.

4. "Fundamentalists Are Jealous, Envious Pharisees."...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Cancer and the Christian Life

By Pastor Kelly Sensenig

(used by his permission)

Preface

with cancer in 2000, I know the struggle to think biblically when facing this dreaded enemy. And once the chemotherapy was over, I found that the b...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

M/S Estonia kidnappades och fjärrstyrdes ~video

Romarbrevet 1:18 Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen.

Ordspråksboken 21

6 Att vinna skatter med lögnaktig tunga...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Evils Of Psychiatry: Truth About Bipolar, Depression, Abuse, DSM ~ video

- My Testimony...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Testimony - Iranian Muslim died and met Jesus - video

Jesus - please protect him from false bretheren and false Churches - like the Catholic Church, the ecumenical movement and more = Antichrist Church!...

Läs hela blogginlägget

Satanic Mind Control Halloween

Daughter of Satanic Mind Control Programmer Exposes What Really Goes on During Halloween

Daughter of Satanic Mind Control Programmer Exposes What Really Goes on During Halloween

(Flow of Wisdom) My guest Cisco Wheeler was raised in the occult and warns everyone not to allow their children to partake in the pagan holiday, Halloween....

Läs hela blogginlägget

The Roots of the Hebrew Roots Movement & "Shout the name of Jesus" - music

A Hebrew Roots' man and his family wrote to disagree with this article below. Read their arguments and my scriptural refutation. Is it obvious now how unscriptural the Hebrew Roots Movement is? Go to the article here: Hebrew Roots Heresy

Let's...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Book of First Enoch - Video

In this teaching video Guy Malone and I do a fresh examination of the Book of Enoch, debunking the text to show where it contradicts the Holy Bible in places. This video visually presents some of what I teach about the story of Genesis 6 and the impr...

Läs hela blogginlägget