About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from November 2014

Back to the blog start page

PsychoHeresy In The Pulpit - Following Christ or Freud?

Following Christ or Freud?

The flesh wars against the spirit and works to justify and exonerate self. But as we look to the Lord and remember the cross, we are enabled by His grace to leave sins we have committed and the sins committe...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Sinnesro med Satans träldomsande & AA Cofounders Were Not Christians

“Sen på det lekamliga Israel: äro icke de som äta av offren delaktiga i altaret? Vad vill jag då säga härmed? Månne att avgudaofferskött är någonting eller att en avgud är någonting? Nej , det vill jag säga, att vad hedningarna offra,...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Expo exponerar eller mörklägger - Sionisternas och kabbalisternas makt i Sverige

Tidskriften Expo beskriver sig själv som en antirasistisk tidskrift. De säger sig ha som uppdrag att exponera och granska rasism och främlingsfientlighet. Det låter som ädla målsättningar vilka de flesta anständiga svenskar skulle kunna skriv...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Inquisition Torture Tools Of The Vatican - Video

Fann den här

Revelation 13:3

And I saw one of his heads as it were wounded to death; and his deadly wound was healed: and all the world wondered after the beast.

Uppenbarelseboken 13 Vilddjuret från havet

1 Och ja...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

ECT är mord - BUP vill elchocka ännu fler barn! ~ Videos

Newsvoice gick nyligen igen ut med en skarp varning att psykiatrin skall låta bli att elchocka patienter. Barn och ungdomspsykiatrin, BUP, har nya planer att tortera ännu fler barn med elchocker vilket är ren kvacksalveri.

"Psykiatrin i Sv...

Read full blog post

Evil Presence...The CE4 Research Group - TESTIMONIES

Child Afraid To Sleep Because Of Evil Presence

The CE4 Research Group

Testimony – 38

Jasmine’s Story

Hi Joe,

After looking through your website and several christians experiences wi...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

A Message From Sheriff Scott Jones ~ Video & BABYLON-Nimrod

http://www.youtube.com/watch?v=UFyEnMsUUmY

Sheriff Scott Jones has recorded a video message to President Obama asking for immediate immigration reform. In the aftermath of the recent murders of Sacramento Sheriff Deputy Danny Oliver an...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

John Hagee And His Deceptive Stand Concerning ISRAEL

I remember viewing a convention which was televised for Christians United For Israel (CUFI). The CUFI is an organization which was founded by Pastor and author John Hagee which encourages Christians to stand with the modern state of Israel. The perso...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Catholic Political Coercion Through Civil Law ~Video

https://www.youtube.com/watch?v=mK-RTGWeyV4

***

Pope Francis, Wolves In Sheep’s Clothing, and the Growing False Church! (Remember The Faithful Martyr’s)

Once again I must say, that it NEVER ceases to AMAZE me how the modern day church a...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Beast As Saint The Truth About "Martin Luther King"

Monument reminiscent of Soviet 'socialist realism'

by Kevin Alfred Strom

(the text of a speech given by Mr. Strom on the nationwide radio program, American Dissident Voices)

WHEN THE COMMUNISTS TOOK OVER a country, one of the first things that they did was to confisca...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

HOW ALLIES TREATED GERMAN POWs & Eisenhower's Rhine-Meadows Death Camps video

by Michael Walsh

"War crime trials for allied soldiers overdue." Says analyst

NEWS DESK 24th JUNE 2000MICHAEL WALSH

"British and allied troops appearing as defendants in war crimes trials with brutal Serbs and former Red Army th...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Video-Illuminati Hypersexualization of Children Exposed! Disney Pxxoxhilia and

-Satanic Rolemodels...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Technology-Extinction of Humanity - Video

http://www.stopthecrime.net/

Romans 1:22"Professing themselves to be wise, they became fools,"...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Obama goes to China For New World Order & Billy Graham Exposed - Video

Matthew 10:22 - “And ye shall be hated of all men for My name’s sake: but he that endureth to the end shall be saved.“

Matthew 24:9 - “…ye shall be hated of all nations for My name’s sake.“

Mark 13:13 -...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Dear Catholic Friend By John R. Rice

After much correspondence, Dr. Rice writes an earnest Catholic man what is wrong with the Roman church.

DEAR Catholic Friend:

Your letter is before me, and prayerfully I take time to answer it. The truth of God is so holy that I...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

North Korea: Yang's incredible story of pain and hope - video

Yang is a North Korea exile now living in South Korea who has known so much pain and suffering in her life, both physically and emotionally. Yang, a follower of Jesus says life in North Korea was unbearable and brutal, but she has overcome so much an...

Read full blog post

What Must I Do to be Saved? By John R. Rice

What must I do to be saved? Here in the simplest, shortest form is put the question to which every man must learn the answer, or spend eternity lost, away from God, suffering the torments of the damned! Thank God, this question is asked and answered...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Ecumenical Excuses for Unequal Yokes & Religious but Lost By John R. Rice

1. Parable of the Tares: "Leave Them Alone Till Harvest."

2. "But Love the Modernists as Christian Brothers."

3. The Great Success of the Compromise Proves God Is for It.

4. "Fundamentalists Are Jealous, Envious Pharisees."...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Cancer and the Christian Life

By Pastor Kelly Sensenig

(used by his permission)

Preface

with cancer in 2000, I know the struggle to think biblically when facing this dreaded enemy. And once the chemotherapy was over, I found that the b...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Kolloidalt silver med Anders Sultan del 1 av 4 & The Poisonous Vaccine - Videos

Psaltare 9

8 HERREN regerar i evighet, sin tron har han gjort till ett domarsäte. 9 Han skall döma världen med rättfärdighet, skipa rätt bland folken med rättvisa. 10 HERREN är en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider. 11...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts