About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from April 2015

Back to the blog start page

1 Maj. Ska du demonstrera för Satan och Rothschild?

För många socialister och kommunister är det en tradition att demonstrera den 1 maj varje år och de gör det i god tro. De tror att de genom att visa sig på gatorna med banderoller kan medverka till att skapa solidaritet och rättvisa i världen...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Malala - Illuminati Psy Op Wins Nobel "Peace" Prize

Part Mother Theresa/Part Nelson Mandela - Malala Yousafzai fills an icon vacuum. Teacher called her out of high school Chemistry class to inform her she had won the Nobel Prize. Oy vey! She joins such peacemakers as Barack Obama and Henry Kissinger....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Farce of Freedom Day & Damaging Monuments to White South Africa

Flag of South Africa.svg

False “Freedom” vs. True Freedom

The Farce of Freedom Day, PDF format

April 27 is celebrated as “Freedom Day” in South Africa. On this day in 1994, the country held the elections that brought the African National Congress/South...

Read full blog post

Här mördas fyra spädbarn av mässlingsvaccin ~Video

Videon visar hur fyra spädbarn dör i anafylaktisk chock bara minuter efter mässlingsvaccination.

Källa: vaccin.me: Medierna ignorerar dödsfall orsakade av vaccin och vet inte att åsknedslag dödade fler än mässlingen redan på...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

False Christians: Rick Joyner, Natan Leal, Jonathan Cahn and Mark Biltz!

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0xv7Z6i8IIVJWwSYPXP70--EP4gGmOHQiDdafKUQnPYYIh2lmHg

“Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritu...

Read full blog post

The Days Of Noah are here again! ~Video

Couple.gif

Luke 17:26 And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.

The Days of Noah Are Here Again!!

Before the coming of Christ, Satan raised up GIANTS to prevent the Messiah...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Modern Church Revival: Sideshows for Satan & MAN OF SIN

WHAT CHURCHES CALL REVIVALS: Sideshows for Satan.

WHAT CHURCHES CALL REVIVALS: Sideshows for Satan.

“there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies,”

—2 Peter 2:1

MAN-CREATED “REVIVALS”

Modern-day “revivals” feature lots...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Formerly Frozen Siberia Is Exploding Into Flames ~Videos

inside_chita_fores

The vastness of Siberia is difficult to grasp. The importance of the boreal forests that exist there cannot be overstated. Such forests are the second largest source of oxygen production on the planet. The Siberian forests were once a carbon sink but...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

1. Israel denies Armenian Holocaust and the Zionist Freemason connection 1 of 6

1. The Armenian Genocide Հայոց Ցեղասպանություն, also known as the Armenian Holocaust, the Armenian Massacres and, by Armenians, as the Great Calamity Մեծ Եղեռն, was the deliberate and systematic destruction (genocide) of t...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Accusations of Antisemitism: My Personal Response Part 1 & IS GOD A RACIST?

As my regular readers will already know, for many years now, I have consistently taught that there is only one Standard, and one Rod of Measurement by which we must judge all things. That Standard is obviously the Word of God. If we judge this person...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

New US Genocidal Weapon - Why do Americans Love War? ~Video

american soldiers at war concept

I have a question: Why are you Americans making war on foreign soil?

Do you think you serve God?

---

Why do Americans love war?

Conventional wisdom is based on confusion and disinformation. It has a crowding-out ef...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Virgin Mary; Queen of the New Order ~Video

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

US Gold Confiscation of 1933 ~Video

Soon to be happen again?

read about it here...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

JOHN MACARTHUR - MAINSTREAMING PAGANISM IN THE CHURCH

MAINSTREAMING PAGANISM IN THE CHURCH

INTRODUCTION

John MacArthur has a reputation for being a doctrinally sound expositor of God’s Word and a defender of the faith against apostasy. Yet Jesus warned His disciples...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Frankfurtsskolans sataniska rötter

De flesta som är intresserade av politik och samhällsutveckling har säkert hört talas om Frankfurtskolan som startades av den tysk- judiske mångmiljonären Felix Weil 1923 och som sedan dess har påverkat västvärldens alla institutioner (samh...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

An Army General Discusses 911, Military Drills On US Soil, And Geoengineering ~

World Trade Center 9-11

The interview below is a dialog addressing the most critical issues we face. The discussion is between myself, former Army Major General Albert Stubblebine, and his wife Dr. Rima Laibow. General Stubblebine is the highest ranking US military officia...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

TBN/CBN: Illuminati Exposed ~ Video

The 700 Club/CBN EXPOSED!...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

VARNING! - ISIS & Ancient Gods Returning For Armageddon!

Mary Blessed Virgin photo d57e7d48.gif

***

Isis: "Queen of Heaven"

-Obviously, the importance of Isis and the accompanying symbolism of goddess adoration is vital to understanding our society’s obsession with goddess worship and the occult in general. In our a...

Read full blog post

That's My King! S.M. Lockridge ~ Video

Crowns glitter gifs

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Praying & Speaking in the Spiritual Gift of Tongues & Video

Speaking in tongues Pentecost

What the Bible Says about Tongues

By Betty Miller

Praying in tongues is a tremendous weapon available to us as Christians. This form of prayer has caused much controversy in the body of Christ. Even so, it should not be left out because it...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts