About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:4-7 Och Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte om midjan, och hans mat var gräshoppor och vildhonung. 5 Då gick Jerusalem, hela Judeen och hela landet kring Jordan ut till honom, 6 bekände sina synder och lät döpa sig av honom i Jordan. 7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23A BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."  


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from May 2015

Back to the blog start page

Scofield's Heretical System - The Shocking Truth - Talmudism ~Video

Deuteronomy 18:18, 20 "I will raise them up a Prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth; and he shall speak unto them all that I shall command him.

But the prophet, which shall presume to speak a...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

An Eye for an Eye: The Story of Jews Who Sought Revenge for the Holocaust

Eye For An Eye

Did vengeful Jews take over concentration camps at the end of World War II, then arrest and herd innocent Germans inside these camps, torturing and murdering thousands? In his thoughtful, yet mind-splitting book, An Eye For An Eye, John Sack fully do...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

`NAR´ - Looking Beyond a Church’s ‘Statement of Faith’ - BEWARE!

NAR - `New Apostolic Reformation´ - har även spritt sig som en farsot över Sverige!

Do you want to know if a church or organization is part of the New Apostolic Reformation (NAR)?

Finding the answer may not be as easy as...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Eustace Mullins & Benjamin Freedman warns United States (1961) ~ Video

Benjamin H. Freedman was one of the most intriguing and amazing individuals of the 20th century. Born in 1890, he was a successful Jewish businessman of New York City at one time principal owner of the Woodbury Soap Company. He broke with organized J...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The BJ Edwards Radio Show & Joshua Discuss The Kent Hovind Persecution Case 5-26

John 14:28 - Ye have heard how I said unto you, I go away, and come [again] unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father: for my Father is greater than I....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

A Muslim Kept Dreaming About Jesus - Testimony! ~ Video

John 3

[16] For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

[17] For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Pagan Preachers & Polluted Pul-pits of Hell & Masonic Harbinger ~Videos

BEWARE of the sick "Churches" - with their Freemasonry evil "Preachers"!

The "Churches" are full of them!

***

O My people, your guides lead you astray; they turn you from the path. The Lord takes His place in court; He rises...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Overcoming Ecumenical Dominionist false gods of the heathens ~ Video

Keith Thompson's Minimalist Presentation False Gospel Video - Vs Literal Translations & Greek

The Blessedness Of Being Filled WithThe Holy Spirit by Andrew Murray...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

ISIS-Mossad-CIA-Sverige & The Financial Shaking Saudi Arabia Nukes ~Videos

Read here

***

Beheadings will come to some Christians according to the Bible (by Noahide laws) - but is this FEAR MONGERING sent by God´s enemy - Satan?

I think so.

***

The Truth About Isis propaganda Cia And Mossa...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

CERN AND THE HALLS OF HELL ~Video

Watch in HD. TSTV Full Presentation. Scientists are trying to open portals to hell. CERN AND THE HALLS OF HELL. "And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek ton...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

THE JEWISH RELIGION: Its Influence Today by Elizabeth Dilling

IV.

JUDAISM — ANTI-GENTILISM

AND EXPLOITATION OF NON-JEWS

The basic Talmudic doctrine includes more than a "super-race" complex. It is an "only" race concept. The non-Jew thus ranks as an animal, has no property...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Judaism's Strange Gods ~ Michael A. Hoffman

---

The Talmud is Judaism's holiest book (actually a collection of books). Its authority takes precedence over the Old Testament in Judaism. Evidence of this may be found in the Babylonian Talmud (“BT”) itself, Erubin 21b (Soncino edition)...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

White Slavery in America - Michael Hoffman & Judaism’s Holiest Book ~ Videos

Michael Hoffman (author of the book 'They Were White and They Were Slaves') is interviewed by 'Pastor Peters' @ 'Scriptures For America Worldwide Broadcasting Network'...

***

Judaism’s Holiest Book

Israeli citizen Yossi Gurvitz, a...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

How to own the world and make you to their property ~Video

linie-0355.gif from 123gifs.eu Download & Greeting Card

"For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies on covert means for expanding its sphere of influence--on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free c...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

ISIS/ISIL: Illuminati Exposed ~ Video

The ISIS Ploy: Illuminati Sorcery and Sacrifice

Power of Prophecy: Secrets (Volume 224)

***

And the Swedish government (with help of the shadow government) are so nice when they help ISIS to do their killings by sending socalled...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

C E R N the Opening of the Abyss? ~ Video

Gustave Doré: The Fallen Angel

https://www.youtube.com/watch?v=e62z5zJjp2I&feature=player_embedded

2015 is being called the International year of Light (LUCIFER MEANS LIGHT BEARER)

Romans 1:19 Because that which may be known of God is manifest in them; fo...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , , , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Talmud Lies Exposed by Richard Boyden

It is the Talmudic Jews and the Noahide Laws that are really behind the New World Order and the enforcement of the coming persecution of Christians.

NOAHIDE LAWS = Decapitation for Confessing "JESUS or Yahushua IS LORD"...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Vae Victis! Om Förintelsen Av Tyskland - Av Lars Adelskogh

Regimerna i västvärlden tvingar sina medborgare att minnas förintelsen av Europas judar i gaskamrar som inte längre finns kvar att beskåda. Samtidigt sopar man andra förintelser...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Romans 11:28-32: God Will Save Some National Jews ~ Video-Audio

Flowers graphics

Indeed, as regards the gospel, [ones] hostile toward you, but as regards the election, beloved on account of the fathers. For the free gifts and the calling of God [are] not to be repented of. For as you then also disobeyed God, but now have obtained...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Exposing The Real Genocide of Nazi Germany - Hellstorm - Förintelsen av tyskar..

death camp rheinwiesenlager

This documentary tells the tale that the victors still do not want you to know. Learn the terrible truth about the rape, torture, slavery, and mass murder inflicted upon the German people by the Allied victors of World Word II. This is the biggest co...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts