Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från juni 2015

Tillbaka till bloggens startsida

The U.S. And EU Will Collapse Regardless Of Economic ‘Contagion’ & RAPTURE

circus-train2

Via alt-market.com

In order to understand what is really going on around the globe in terms of the collapsing economy, we must set aside false mainstream versions of reality. When it comes to the EU and its current fiscal turmoil, it is very i...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

How the Illuminati Gained Control of the Earth's Land ~ Video

----

Mr. Hunt here has a very eye opening story to tell. You see, he has taken detailed notes of his experiences with one worlder, secret society type groups. Instead of giving in the coercion, this man realized the mangnitude of the dange...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Billy Graham. All Roads Lead To Rome. Full Documentary

...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

God & The Armageddon Script ~ Video

Jesus Picture The Glorious Return Of Christ On A White Horse

...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Zionists Want Multi Cultural Europe And Jewish Only Israel ~Video

http://www.tomatobubble.com/id492.html

They do. They believe they have a right to their own country, regardless if they choose to live there or not. Whites however, have no choice and will never have freedom of association again. No vo...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Dictatorship of the Neocon Jews - Texe Marrs - NWO FORBIDDEN HISTORY

Phony symbolism!

Republican contenders have prostrated themselves for a piece of Sheldon Adelson's $31-billion campaign fund. http://www.texemarrs.com/

Dictatorship of the Neocon Jews

-----

"The Jews hav...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Move For Facial Recognition In Churches, What God Says About It.

Moving animated eyes look back and forth then blink

Publicerades den 24 juni 2015

First we give and introduction on a related Greek Biblical word and then we piece what God's word says for your edification.

This is supposed to be another mystery babylon company that's really the same compa...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Let No Secret Shemitah Rabbi Judge You, Contrary To N.T. & Lying website WND!

There are heretical implications to this Shemitah gnostic doctrine. Especially when the implication is that God is doing something directly like judging through events, when He's not involved directly. Yet The Lord is telling his people who really is...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

MIND RAPE!! The Most Terrible Imaginable Crime!

mind rape

Mind control is a crime, maybe the most terrible imaginable crime.

LÄS OCH GRÅT!

Weep with those who weep!

DET HÄNDER ÄVEN PÅ SVENSKA SJUKHUS!

"Sverige är inom området hjärnkontroll ett lagl...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

DYRASTE JESUS DIG VILL JAG ÄLSKA ~ Musik/Videos

Dyraste Jesus, Dej vill jag älska,

Dej som i döden älskade mig.

Dej vill jag lyda, Dej vill jag tjäna,

giva mig villigt, Herre, åt Dig.

Dej vill jag lyda, Dej vill jag tjäna,

giva mig villigt, Herre åt dig....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

JESUS - IT´S ALL ABOUT YOU ~ Music/Videos

Den nya himlen och den nya jorden


Uppenbarelseboken 21

1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.

2 Och jag såg den heliga staden, det nya...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar