Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från juli 2015

Tillbaka till bloggens startsida

CHRISTIANS IN THE WILD & Why do people prefer pleasure to truth and wisdom?

the Big Picture: People prefer pleasure to Truth and Wisdom.

With the Roman empire now being revived through the European Union, and a global purchasing system evolving fast via a rice-size microchip skin implant, it is becoming critical that Christians understand God's message in Revelation 12, because the pe...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rick Joyner and the two pillars

Professing themselves to be wise, they became fools. Rom. 1:22

SATAN IN DISGUISE: Here (among many places) you can see the two masonic pillars with the false Christian Sid Roth at the false Christian Rick Joyner´s ministry "Morningstar" - wh...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Zionist Story & SYNAGOGUE OF SATAN & "I was a Victim" ~Videos

The Zionist Story, an independent film by Ronen Berelovich, is the story of ethnic cleansing, colonialism and apartheid to produce a demographically Jewish State.

Ronen successfully combines archival footage with commentary from himself and ot...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Music/Vid - This world is not my home & When The Trumpet Of The Lord Shall Sound

Music notes gif file

Are You Washed in the Blood?...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"Zionism and Christianity: Unholy Alliance" full-length film by Ted Pike

COMING JEWISH 'UTOPIA' RULED BY NOAHIDE LAWS

By Rev. Ted Pike and Harmony Grant

30 May 07

Most of the world's great religions teach that their own way will prevail in the end. Muslims believe the whole wo...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

IS IT RIGHT: To Judge, To Expose Error, & To Call Names? by E.L. Bynum

by E.L. Bynum

Many today believe that it is wrong to expose error and to name names. Liberals have always seemed to believe this, but in recent times it has been widely espoused by evangelicals and charismatics. Now we are seeing the same...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

BEWARE! The NWO - The Talmudization of a Gentile World - The Noahide Laws

Guillotine Death by Noahide Laws PASSED BY CONGRESS-1991

Few Americans have ever heard of the Guillotine Death by Noahide Laws that PASSED CONGRESS in 1991 and signed into Law and was Approved March 20, 1991 by President of the U. S., Ge...

Läs hela blogginlägget

The Lunatics Are Running the Asylum by Shaun Willcock, minister of the Gospel

The Lunatics are Running the Asylum, PDF format

The world has truly gone mad.

And it is unrestrained sin that has made it so.

The sodomites and their friends pushed and pushed – and pushed still more – against the walls...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

PROOF: Illuminati Freemasons Worship Baphomet (Satan, Lucifer) ~Video

KOM TILL JESUS DIN FRÄLSARE! HAN RÄDDAR DIG FRÅN ATT GÅ EVIGT FÖRLORAD!HAN DOG FÖR DIG - FÖR ALLA MÄNNISKOR! SÄG INTE NEJ, SÄG DITT JA, TILL DET EVIGA LIVET! ÖDMJUKA DIG INFÖR KONUNGARNAS KONUNG! HAN DOG FÖR DIG!

Romarbr...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Hellstorm - The Real Genocide of Nazi Germany - Eisenhower's Death Camp - Video

This documentary tells the tale that the victors still do not want you to know. source

The German Version of Hellstorm is Now Available

***

"The Germans are not human beings. From now on, the word 'German' is the...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Communist Goals (1963) & THE PROTOCOLS OF THE LEARNED ELDERS OF ZION

Congressional Record--Appendix, pp. A34-A35 ^

January 10, 1963 | HON. A. S. HERLONG, JR. OF FLORIDA

Posted on ‎2005‎-‎11‎-‎26‎ ‎23‎:‎48‎:‎47 by txroadkill

Congressional Record--Appendix, pp. A34-A35 J...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Illuminati and the French Revolution ~ Video

...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

WHO WILL POPULATE THE MILLENNIUM?? & How to Make Sport of Satan

The reason I've been challenging Hal Lindsey in this book is because he's a typical pre-tribulationist expressing typical views in his book, "The Rapture." Many like-minded writers have copied his methods so that a rebuttal of his arguments is a rebu...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

IMPORTANT! The Babylonian Talmud & II. THE TALMUD REVILED by Elizabeth Dilling

By Cohen G. Reckart, Pastor

Introduction:

The Babylonian Talmud is considered a very holy book by most Christians. And yet most have never seen one or read one. How then did they come to this opinion except by careful deception. Th...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

THE OCCULT ROOTS OF ABORTION By Eric Holmberg and Jay Rogers

Baal - Ancient Canaanite Deity

Ba'al the God of Ancient Canaan

MASSACRE OF INNOCENCE THE OCCULT ROOTS OF ABORTION

By Eric Holmberg and Jay Rogers

www.forerunner.com/champion/X0040_Massacre_of_Innocenc.html

INTRODUCTION

"Yo...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

New Wine - "I tjänst för nationen 17-19 mars 2015"

Guds motståndare gnuggar händerna med varandra!

Andrea Wigglesworth – St Mungos Scotland, Martin Cave – IMI-Kirken Stavanger, Colin Dye – Leader of Kensington Temple / London City Church

Många pastorer, ledare o...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Hidden Evidence of Ancient Giants on Earth & The Nephilim return & Noah´ Days...

giant niphilim

The Bible in Genesis 6:4 states "There were giants in the earth in those days; and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old men of renown."...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Thirty Years in Hell - Ex-Priest, Bernard Fresenborg & HOW TO BE SAVED

...OR...

"From Darkness to Light."

BY

Ex-Priest, Bernard Fresenborg

----

Chapter I.

Who I Am, What I Am, and Why I Am Wha...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

CHRISTIAN EVANGELICALS FALL OFF CLIFF OF HERESY & Babylon The Great

Christian Evangelicals Fall Off Cliff of Heresy

They Are Into Witchcraft and Are Cursed (Galatians 3:1-10)

“So the devils besought him, saying, If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine. And He said unto them, Go. And when they were come out, they w...

Läs hela blogginlägget