About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:4-7 Och Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte om midjan, och hans mat var gräshoppor och vildhonung. 5 Då gick Jerusalem, hela Judeen och hela landet kring Jordan ut till honom, 6 bekände sina synder och lät döpa sig av honom i Jordan. 7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23A BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."  


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from August 2015

Back to the blog start page

Talmudic law rules America, not sharia law & Israeli talk show make fun of Jesus

Concentration camp Palestine

This photo shows daily life for the goyim in the Palestine concentration camp in 2015, while the media continue their focus on Auschwitz 1945

Announcing one of the most explosive indictments of the Zionist State ev...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Transhumanist Agenda - LIFE ETERNAL ~Video

***

If you want to read more about the evil TRANHUMANISTS AGENDA read HERE!

GOD - your Creator, the Messiah - gives you eternal Life - EVIGT LIV - for free instantly - if you just want to believe in him!

Romans 6:23 For t...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Form. Government Biologist Addresses Climate Engineering Threat At N. California

pic890

On August 14th, 2015, there was a major event in Northern California that was organized for the purpose of exposing and halting global climate engineering programs that are decimating our planet and the entire web of life. Numerous experts spoke out...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Giving to God with a Cheerful Heart or Tithing by law to Benefit Yourself?

Have you been promised a great return if you give money to God through a church or a TV ministry? Maybe you heard some testimonies of people getting rich and you were drawn to give whatever you can because someone said that if you sow your seed into...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Vaccine Associated Narcolepsy & The Truth About Gardasil - AVFOLKNING ~Videos

***

The Truth About GardasilThese are videos everyone should watch. Some of them are videos of the girls themselves and they will open your eyes to just some of what they go through on a daily basis. Other videos are made by parents who ha...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Protocol of Zion: WE CAUSE DEPRESSIONS

WE CAUSE DEPRESSIONS

14. The State exchequer will have to maintain a definite complement of reserve sums, and all that is collected above that complement must be returned into circulation. On these sums will be organized public works....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Satanic Mysteries and Sexual Darkness in the Last Days ~Audio

Satanic Mysteries and Sexual Darkness in the Last Days...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

VARNING för Stefan Gustavsson, Svenska Evangeliska Alliansen & Lausanne Rörelsen

Förutom sin medverkan i den falska församlingen Livets Ord (där Lausanne även nämns) så skriver Stefan Gustavsson i nedanstående artikel om sin medverkan i ett Lausannemöte:

Rapport från Cape Town 2010: Återuppstånden från...

Read full blog post

The Protocols of Zion - a one page summary…

This little compilation more or less sums-up what the Protocols are all about:

Goyim are mentally inferior to Jews and can’t run their nations properly. For their sake and ours, we need to abolish their governments and replace them with...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Preachers" Of The Day ~Videos

The Top 20 Most Evil Black Preachers

Satan's Top 20 Favourite White American TV Preachers

Satan's Top 10 favourite Benny Hinn Moments

Satan's top 10 "Christian" femal...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

JEWISH ACTIVISTS CREATED COMMUNISM & "THE OTHER ISRAEL" - Video

By Rev. Ted Pike

11 Jun 07

As the Christian-persecuting federal hate bill dangerously waits in the Senate Judiciary Committee, the Jewish Forward says most of the American Jewish community has mobilized to g...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Yoga is OCCULT/SATANIC! Alingsås storsatsar!

Watch as I expose the satanic deception behind Yoga. Many think it is a harmless form of stretching and exercise. It is anything but that, Yoga is in fact a form of Hindu worship and it is an open door to demons. Yoga is meant to awaken the Kundalini...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Great day of Judgment is coming! Are you ready?

Jesus spoke of the judgement day when he walked among men. He said "Every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of' Judgement" Matthew 12:36. "He that rejecteth me and receiveth not my words, hath one that judgeth...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Sister Charlotte - A Nun's Testimony ~ Video and Text

Coat of arms of the Carmelite order (simple).svg

A Nun's Testimony

by

Sister Charlotte Keckler

I was reared in a devout Roman Catholic home and, although our home contained many religious items, we never had a Bible there. Consequently, I never heard of God's wonderful plan of salv...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Planned Parenthood selling baby parts & Bohemian Grove And Moloch Worship

iStock_000016429081XSmall

by Lita Cosner and Jonathan Sarfati

Planned Parenthood has received negative press recently after some of its representatives were filmed negotiating prices for the sale of organs from aborted babies. Many have expressed outrage, and rightly s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

70 YEARS The Secret History Of The Atomic Bomb by Eustace Mullins

Därför är det så svårt att tala om Hiroshima

70 år sedan Hiroshima

Nedanstående artikel är inte politiskt korrekt och går inte att finna i ovanstående mainstream media=lögnmedia:

***

The Secret History Of The At...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The World According To Genesis Vs The World According To NASA ~ Video

THE WORLD ACCORDING TO GENESIS vs

NASA was founded by Nazis and occultists like Satanist Jack Parsons which was a close friend to Satanist & black magician Alister Crowley.

These were part of a world wide group of Luciferians which have one Satanic purpose in mind.

Th...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

THE PROTOCOLS OF ZION

WORLD CONQUEST THROUGH WORLD JEWISH GOVERNMENT

THE PROTOCOLS

OF THE LEARNED ELDERS

OF ZION...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

TERRORISM WORKS ~ Benjamin Netanyahu

Terrorism is a form of propaganda.

It is a political weapon that can be used to instil fear, horror and indignation, and to sap and destroy the will of a people. Through fear and terror one can demand obedience and blind submission.

Through d...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

THE HOMOSEXUAL LIFESTYLE & Exposing the Kinsey Reports

It's No White Picket Fence

"THEY EXCHANGED THE TRUTH OF GOD FOR A LIE and worshiped and served created things rather than the Creator ..... Because of this, God gave them over to shameful lusts. Even their women exchanged natural...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS