About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from October 2015

Back to the blog start page

The Elite Media Invented Second-Wave Feminism As Part Of The Elite Agenda

Gloria Steinem: How the CIA Used Feminism to Destabilize Society

"In the 1960's, the elite media invented second-wave feminism as part of the elite agenda to dismantle civilization and create a New World Order."...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

OLYMPIASKOLANS GYMNASIE-ELEVER I HELSINGBORG BETER SIG SOM SVIN!

Fick just lokaltidningen där man kan läsa om svineriet i Folkets Park i Billesholm: "förstört 100-årigt parkettgolv, tömda brandsläckare, spyor, piss, skit, lera och uthälld sprit precis överallt" enligt tidningen.

Det var elever på...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Future of Mandatory Forced Vaccinations For All ~Video

Over the past 6 months the Federal and many State governments in the United States is radiply passing laws to completely take away a parents right to decide what is ultimately best for their children's health and well being.

This video docum...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

ATTITYDER MOT GUD OCH IMMIGRANTER - ÄR DESSA ETT NATURLIGT PAR?

Attitudes toward God and immigrants? Are these a natural pair?

Scientists Claim Zapping Brains with Magnets Can Treat Belief in God

Here’s the breathless headline: “Scientists claim they can change your belief on immigra...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

William Guy Carr, Pawns in the Game (1958) ~ Video & HAS THE MESSIAH COME?

Text here and here

-Commander Carr is known to many Canadians who have attended his public lectures. He toured Canada for the Canadian Clubs in 1930-31. He warned people of the existence of an International Conspiracy. He foretold that the con...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

6 000 000 Jews 1915-1938 ~ Video

10 newspapers from 1915-1938 before the Holocaust even happened.

Here's some more articles:

Library of Congress http://chroniclingamerica.loc.gov/sea...

New York Times http://query.nytimes.com/search/sites...

source...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

New World Order Quotes & Rockefeller Behind Ecumenical Church Movement ~Videos

Har du hört lögnmedia såsom DN, SvD, Expressen, Aftonbladet, SVT, Sveriges Radio etc. tala om den nya världsordningen öppet, eller använda orden "New World Order"?

Ändå är det detta som den sinneskontrollerande median hänger sig åt...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Humanism eller folkmord & Rockefeller and the New World Religion

Aldrig tidigare har så många svenskar givits så många olika möljligheter att få visa humanism och barmhärtighet gentemot "sin nästa" som idag i Sverige. Det fullkommligt väller in människor, främlingar, från olika delar av världen till v...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

What Does God Think About the Existence of Many "Christian" Denominations?

What Does God Think About the Existence

of Many "Christian" Denominations?

The gospel of Jesus records that He built one church and that all saved people were in that church. He prayed for unity and rebuked division. Denominations...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Jag har hört om ett land & Help me & En enkel sång om kärleken ~Music/Video

Music notes gif file

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Romer i Sverige – brännhet faktabok

koaris

Romernas historia och nutid i Sverige. Foto: Nya Tider

Professor Karl-Olov Arnstberg har utkommit med en ny brännande aktuell bok, Romer i Sverige, som avhandlar romernas historia och nutid i Sverige. Det är en initierad skildring av ”Eur...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The United Nation - An Evil Communist NWO Creation by the Devil and his Puppets

Less than 20 years after the Council on Foeign Relations (CFR) was founded, World War II had arrived and once that war was over, America was ready to join "the League of Nations."

America sat down in San F...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

False Ministries (2): Occult Hand Signs – Part 1

"WARNING: PLEASE DO NOT IMITATE ANY Of THE HAND SIGNS THAT ARE PRESENTED IN THE ARTICLE. IT MAY BE HARMFUL TO YOU AND TO OTHERS AROUND YOU. Olivet Journal apologizes for the delayed WARNING. If you have imitated any of the signs already, it has been...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

ZIONISM AND WORLD WAR I & WORLD WAR III & Christian Zionists

ZIONISM AND WORLD WAR I

In the latter part of the 1800's, there arose in Europe a political movement known as "Zionism". Zionism in particular referred to the effort among...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

What's Waldorf - Occultism - Sun god - BEWARE!

What's Waldorf?

HERE'S THE ANSWER

to the Question:

What's Waldorf?

Trying to fully comprehend Waldorf schools and their foundation, the religion called Anthroposophy, requires a great d...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Antichrist in Sweden´s government - Pilot Joins The Fight To Stop Geoengineering

997

By Willem Felderhof, contributing writer for geoengineeringwatch.org

My name is Willem Felderhof and as a former commercial airline pilot the issue of geo-engineering and weather modification has my full attention. It took me a while though...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

A CROWN FOR THE AMERICAN PHARAOH by Barbara Aho

The Synagogue of Satan frequently embeds signs and omens of its “damage plans” in mass media events. Media spectacles are also witchcraft rituals to invoke the powers of darkness to bring about Satan’s plans. Invocati...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

John Birch Society exposed & The Zionist Conspiracy by Barbara Aho ~Videos

In 1958 Robert Welch founder of John Birch Society disclosed in a speech that America is going to be destroyed from within. Mr Welch goes on to tell how this will be done and destroying our liberties. Wake-up people, this is NO JOKE ! War is comin...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Music - Children - Videos

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

EXPOSED – The CIA wants to create school shooters, bombers, etc.

Screen Shot 2015-10-03 at 10.18.49 AM

Carlsbad, CA October 8 – Evil-World News obtained a declassified CIA document from January 2, 1952 through FOIA that reveals the incredible satanic thinking of the US Government during “the good old days“, when we Americans were truly living in...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts