About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from November 2015

Back to the blog start page

Nuclear Weapons do not Exist (old and new version)

NUCLEAR WEAPONS DO NOT EXIST The Documentary By Edmund Matthews...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

KLIMATMÖTE PARIS NOV. 30, 2015 - SATANSDYRKARE, OCCULT SIGNATURE WEATHER

The Political Graveyard: A Database of American History

Freemasons Politician members US and MORE

The Occult Signature of the Hurricanes

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Family: 'Christian Mafia' rules US & Islamophobia ~ Video

Pinocchio disney gifs

From: Warning.church

A group known as the Christian mafia is the oldest and arguably the most powerful and influential religious rights organization in the United States, says American author Jeff Sharlet.

Jonathan Cahn Links Ga...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

MULTIKULTURALISMEN - MAIL FRÅN EN PERSON SOM INTE BÖJT KNÄ FÖR BAAL :

Ja, de är ute efter att krossa nationalstaterna. Det är Illuminatis agenda och Illuminati står över alla världens frimurarorganisationer. De, eliten, använder massinvandringen för att slå sönder länderna/nationalstaterna (som ett vapen) vil...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

DEN GAMLE AV DAGAR OCH MÄNNISKOSONEN - GUDS TRON

Daniels Bok kap. 7

vers 9

Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och dess hjul var av fla...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

JOHN MACARTHUR: FREEMASON - PAGANISM IN THE CHURCH

JOHN MACARTHUR

MAINSTREAMING PAGANISM IN THE CHURCH

PART 6

JOHN MACARTHUR: FREEMASON

In a 1979 Grace To You Interview, John MacArthur boasted that his ancestors belonged...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

White House Hoax Assassination On Barack Obama & THE AMERICAN PHARAOH ~Videos

2 Thess. 8-10 And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming: 9 Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and l...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Ulf Ekman - Cantalamessa - Satanstecken - Ve över herdarna

Raniero Cantalamessa

På Ulf Ekmans blogg - "Retweetad av Ulf Ekman" - kan man se en bild av Fr . Raniero Cantalamessa.

Alla med öppna ögon kan se att han gör ett satanstecken!

Papal preacher praises ‘theological and spiritual enrichment’ of Reformat...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Rothschilds National Socialism - The Nazi-Zionist Connection ~ Video

IBM and the Holocaust Banner

***

The Nazi-Zionist Connection – Shocking Hidden History!

by Jim Condit Jr. -

Hitler cooperated with the eventual founders of Israel from 1933 onward; Nazism was essentially another Zionist operation, funded by the Rot...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Rothschilds Now Control Not Only Banks, But the Weather

880

Rothschild’s, And The Geoengineering Empire

Why would the Rothschild’s be so interested in owning the largest and most recognized weather modeling organization out there? Why would E.L. Rothschild LLC wish to have the controlling interes...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Landet vars asylhantering befinner sig i fritt fall & Självsvåldiga politiker

Serbiens flagga

ska hjälpa ett annat land med dess asylsystem…

Posted on tisdag, 24 november, 2015 by meritwager

Alltså. Följande har jag fått mig berättat :

Personal från Migrationsverket – generaldirektören ställde in sin...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Nuclear Bomb Hoax - Scare Scam? & How Dangerous Is Radiation? ~Videos

Scared Cartoon People

The Nuclear Scare Scam | Galen Winsor Video

Galen Winsor is a nuclear physicist of renown who worked at, and helped design, nuclear power plants in Hanford, WA; Oak Ridge, TN; Morris, IL, San Jose, CA; Wimington, NJ. Among his positions of...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

THE FEAR THE TERROR OF GOD IS IT BEING TAUGHT?

The Spirit of knowledge, the Spirit of understanding and the Spirit of the fear of God all go together. If one receives knowledge of the Bible without the fear of God, its just knowledge and they don’t have the true Spirit of understanding that’s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Joel Rosenberg - could he be the first CREATED PHONY PROPHET?

Could Joel Rosenberg be the first CREATED PHONY PROPHET?

Let's step back in time to December 2002 when Joel Rosenberg showed up on the "American Christian radar" with the "eerily prophetic" (Joel's words) book Joel allegedly wrote, "The Last Jihad...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Nohide Laws - Lubavitch - A Vision In My Head, While Lying In My Bed 11/19/2015

On the night of November 19, 2015, I had a vivid vision, or a dream regarding the global Illegal Immigration push taking place in the USA and Europe, predominantly White Caucasian Countries.

I am not one to put much emphasis on dreams or s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Paris France "Terrorist Attack" Hoax - The Satanic Ritual In Plain Sight - Video

1 John 5:19 ..the whole world lies under the sway of the wicked one....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

All The World's A Stage - The Grand Illusion - Video

Chess gif file

Världens Slut: Uppenbarelseboken 16:17-21

Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning! Fil. 2:12...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Flat Earth Is Biblical Truth - The Satanic Deception Exposed - Videos

Job 26:10. En rundel har han välvt såsom gräns för vattnen, där varest ljus ändas i mörker. 11. Himmelens pelare skälva, de gripas av förfäran vid hans näpst....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Hoax vs False Flag - Why No One Died And No One Got Hurt Explained -Videos

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Year Zero: The Silent Death of Cambodia 1979 JOHN PILGER'S FILM

hkblair

The shocking state of Cambodia after Pol Pot's murderous regime.

On the 60th anniversary of the founding of ITV, Britain's and Europe's biggest commercial broadcaster, John Pilger's groundbreaking film, 'Year Zero: the Sil...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts