Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från december 2015

Tillbaka till bloggens startsida

Possession is Part of Marriage by Henry Makow

A woman expresses love in terms of surrender, i.e. trust. She empowers her husband by accepting his leadership,and by believing in him.

(Revised from Dec. 2009)

by Henry Makow Ph.D.

My wife recently asked me why I l...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Who Are The Children of Abraham According To The Scriptures?

December 26, 2015By WF WHITE

Do not fall for the modern day LIE that tells you that there are THREE Abrahamic faiths, that are in right relationship with God! The modern day wolves will attempt to DECEIVE...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Professor Antony Sutton: Wall Street & the rise of Hitler Part 1-5

Dr. Antony Sutton was a research scholar at Stanford University's Hoover Institution.

Through his scientific historical research he saw the bigger picture of how the secret US establishment (largely operating through the Skull & Bones se...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Hal Lindsey And His All-Seeing-Eye, Ananias, Ezekiel 38-39 'Gog Magog

- Russia' Zionist Deluzion

This is an excerpt. Full post - "On 'The Hal Lindsey Report' And All Seeing Eye-Of-Horus Backdrop, Gog-Magog Deception - Russia Not In The Bible" - linked at bottom

~~~~

"Hal Lindsey is as well k...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Flat Earth: THE CULT OF PYTHAGORAS & Book of Enoch´s Flat Earth ~ Videos

FLAT EARTH: In this video I explore how both Darwinian Evolution, and the Copernican heliocentric model, originated not from the application of the modern scientific method but instead from the ancient Mystery School traditions and pagan mysticism, s...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Final Judgement & "Where Were You..." (JOB 38 - Flat Earth Bible)

The final judgement will involve every single person who has lived. Some people will get judged on their morality, while others will be judged on their works. On what will YOU be judged?!

Preliminary Bible Study Questions:

1. How many...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

(Full) In the Shadow of Hermes by Jüri Lina (2009) & Intervju med Lina - Video

Jüri Linas Under Skorpionens Tecken Sveriges viktigaste historiebok Video

~~~~

First of all, we have to understand what communism is.....real communism, the Soviet communism, is basically a mask for Bolshevism, which is a mask fo...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Hell - Rob Cartledge ~Video

Luke 13:28 In that place there will be weeping and gnashing of teeth when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but yourselves being thrown out.

Matthew 13:42 and will throw them into the furnace of...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Testimony: Glimpse of Eternity by Ian McCormack Eng / Dutch / Nederlands ~ Video

Ian was night diving off the island of Mauritius when he was stung multiple times by Box Jellyfish, which are among the most venomous creatures in the world. His testimony relates how he clung to life while getting to hospital, was declared clinicall...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

75 bible verses prove a flat earth ~ Video

John 10:10

The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.

John 16:8

And when he is come, he will reprove the world of sin...

Läs hela blogginlägget

Paul’s Awesome Testimony of How He Got Saved Out of Judaism

The book of Acts contains some of the most compelling accounts of real life Christianity in the entire Word of God. In the twenty sixth chapter of that book there is an account of the Jewish apostle Paul testifying before a King, of how he met the tr...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Jag är inte svensk - Laglöshetens Hemlighet

Det var vad min väninna från ett land i Afrika sa till mig innan jag hade svarat på hennes fråga om jag ser henne som svensk, för att sedan fortsätta, “att jag har ett svenskt medborgarskap och har bott i Sverige i trettio år samt arbetat i...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Frimurarsionister bakom evangelisationsförbud - Laglöshetens Hemlighet

Den romersk katolska kyrkan har i ett nyligen släppt dokument, tillmötesgått ADL, s (Anti Defamation League) och andra sionistiska lobbygruppers krav om att sluta upp med att försöka omvända judar till kristendomen.

Istället skall ka...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Testimony HELL IS A REAL PLACE! ~ Video, Audio, Book, by Howard Pittman

heavenglory

"Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves, that Jesus Christ is in you?--unless indeed you are disqualified." - 2 Cor 13:5

Going To Hell

Matthew 23:33...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Global Delusion Ushering In Global Peace & THE PHARISEES ~ Video

DAVID ROSEN POPE

We discovered this video, “Three Faiths One God” featuring the very high profile Chief Rabbi David Rosen from Israel among others, giving seductive words to a non-born-again audience and those who will “fall away”.

“Muslims a...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Megachurches False - Spectacle Prophets/Christians 100% Exposed ~Videos

(John Macarthur who is mentioned in the video above is also a false preacher!)

~~~~

Här är mer spektakel avslöjat av en SDA-person-sjundedags-adventist som inte är kristen, men kan se att "kyrkorna" beter sig som dårar....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

NWO´s Project to Change the World ~ Audio & Project Blue Beam

Syrian Refugees

Global Migration Now!—The New World Order’s Project to Change the World Through Refugees and Immigration

Texe Marrs is on the air—Listen Now!

Texe Marrs’ weekly radio program is broadcast 24/7 and is available to listen to now...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Skuldslavar mot vår vilja - Dönmeh infiltration Sveriges Regering MEHMET KAPLAN

Även om du inte kan eller vill tro det så tvingar idag våra landsförrädarkräk till politiker det svenska folket att ta lån, att låna miljarder och åter miljarder, av sionistbankirer (falska judar) för att finansiera den pågående ockupati...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

UN Guru Eugenicist Maurice Strong is Dead ~ Video

~~~~~~

Maurice Strong, Climate Crook

"climate alarmism is the new religion and replaces that which we all knew and which existed for 2,000 years. It has all the hallmarks of a belief system" - quote from a comment

One W...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Illuminati Freemasons Worship Baphomet (Satan, Lucifer) ~Videos

"Freemasonry is a Jewish establishment, whose history, grades, official appointments, passwords, and explanations are Jewish from beginning to end."----Rabbi Isaac Wise

“GENTILE masonry blindly serves as a screen for us and our objects...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg