Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från februari 2016

Tillbaka till bloggens startsida

ILLUMINATERNAS MÅL. NY VÄRLDSORDNING (NVO) & KOMMITTÉN 300 - VÄRLDSREGERING

OBS - NEDANSTÅENDE ARTIKLAR ÄR INTE SKRIVNA UTIFRÅN EN KRISTENS (BIBLISK) PERSPEKTIV! LÄS MED OMDÖME!

PRÖVA ALLT OCH BEHÅLL DET GODA.

Illuminaternas mål och agenda för befolkningsreduktionen.

Lögnens v...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Sverige - Jussi Björling ~ Musik/Video

Nämner du Sverige

Nämner du Sverige, säg känner du ej då

en doft utav gran och fur?

Nämner du Sverige, säg hör du ej då

en låt från fäbodjäntans lur?

Hör du ej skogarnas nynnande sus,

Ser du ej norrskenet...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

SIGMUND FREUD: ANTICHRIST DEVIL

by Eustace Mullins 5/10/97

Few Americans realize that the principal tool of Communist penetration in the United States is the pseudoscience of psychotherapy. Not only have many patriots who opposed Communist subversion been imprisoned fo...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

REPENT! REPENT! REPENT! REPENT! REPENT! ~ Videos

Repent

Second Coming Of Jesus Christ: The Reign Of 1,000 Years And New Heaven & Earth

The Great White Throne Judgment

Jesus sade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom m...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

US Courts: Temples of The Cult of Baal - Baal worship never disappeared

The Cult of Ba'al vs the American Constitution

(Eustace Mullins was a faithful Christian)

~~~~

The Cult of Baal Never Disappeared & US Courts: Temples of The Cult of Baal

Throughout many centuries an...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

John Nelson Darby: Closet Theosophist? & RITUAL KILLINGS!

John Nelson Darby Marked His Doctrinal Writings With Theosophical Terms

John Nelson Darby (1800-1882), the "Father of Dispensationalism," used occult language throughout his doctrinal writings and letters. The majority of the phrases a...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

VAD ÄR "EN KRISTEN"?

En kristen har mött Jesus Kristus.

En kristen har blivit född på nytt - född från ovan.

En kristen har fått sina synder förlåtna.

En kristen älskar Jesus Kristus.

En kristen vill lyda Jesus och hans Ord.

En...

Läs hela blogginlägget

SHOCKING - MURDER BY VACCINATION (INJECTION) EUSTACE MULLINS

Eustace Mullins (1923-2010), discusses one of his best-selling books; 'Murder by Injection' exposing the unholy dynasty of the big drug companies, the medical establishment, the Rockefeller syndicate and the evils of the cut-slash-and-burn cancer rac...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Eustace Mullins - The (New) World Order & Zionist Infiltration ~ Videos

Eustace lays out the Secret Rulers of the Planet in an old interview with Bobby Lee.

Discover the hidden manipulators of the 'New ' World Order and how they maintain their power. How the Rothschilds are involved in Our relationship with Sovi...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Den skenkristna biskopen och miljardären Åke Bonnier

Åke Bonnier, född den 11 december 1957 i Stockholm, är sedan den 26 augusti 2012, biskop för Svenska kyrkan i Skara stift. Åke Bonnier tillhör den kända förlags och publicistsläkten Bonnier och innehar en förmögenhet på 2 miljarder kronor...

Läs hela blogginlägget

Why The Rothschilds Financed Nazism and Communism & Hitler and the Central Banks

Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont. Predikaren 12:14

For God will bring every work into judgment, Including every secret thing,

Whether good or evil. Ecclesiastes 12...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Polticians,Occultism,Zionist Bible,Jerry Falwell Jr,John MacArthur,Noahide Law

REM Lead Singer Calls Donald Trump An "Orange Clown" & The "Brown Clown" Mitt Romney Exposed

The Occult Of Human Sacrifices At Bohemian Grove

The Occult Of The Heaven's Gate Cult Mass Suicid...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ulven Peter Halldorf predikar i Smyrnakyrkan/Det stora avfallets kändisapostlar

“Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden har satt att er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet att när jag lämnar er skall farliga...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

WHO'S BEHIND NEW "BAN CYBERHATE" BILL? & The Zionist Scofield Bible ~Videos

1 Cor. 2:8 the wisdom which none of the rulers of this age has understood; for if they had understood it they would not have crucified the Lord of glory;

~~~~

By Rev. Ted Pike

5 May 14

For decades the Jewish Anti-D...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

WARNING! Noahide Law - What people around the world do not know!

Picture1ttt

ABOUTUS

“REPEAL, PREVENT, EDUCATE“

“Stop Noahide Law“ is an activist group formed in the United States in 2015. We are dedicated to repeal American Public Law 102-14, educate the public about the dangers of Jewish Noahide...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

TORTYROFFER PÅ KAROLINSKA MED REGERINGENS SAMTYCKE! ~ Video

”Förtroendet för Hamsten var förbrukat”

- I dag utreds stjärnkirurgen för grovt vållande till annans död.

Kritiken blev för hård: KI:s rektor ställer sin plats till förfogande

”Jag kan i dag se att jag själv gj...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Goals of the Committee of 300 - Mål, Medlemslista svenskar ~ Video

(Observera - att "alertsweden.bloggo.nu" anses som en "hate-site" av lögnarna! Det är ännu inte sagt, men Bibeln säger att somliga ska pryglas och föras in i synagogor och inför domare! Det gäller alltså dem, som står för och tror på Guds...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Come Out of the Churches of Men and I Will Receive You ~VIDEO

JAG HAR LAGT IN VIDEONA FÖR ATT JAG TYCKER DE STÄMMER MED GUDS ORD MEN DET KAN VARA EN SDA-SJUNDEDAGSADVENTIST-SIDA.

Ingen undkommer kyrkosystemen utan Gud Nåd!

Nobody escapes the church systems but by the...

Läs hela blogginlägget

Jesus Är Skaparen - Jehovas Vittnen och Islam och Judendom

Johannes evangelium 1

1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.

Hebreerbrevet 1...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

FALSKA PASTORER I LUGNETKYRKAN I FALUN & Tangomässa i kyrkan

Lugnetkyrkan i Falun har idag EKUMENISK GUDSTJÄNST.

Liksom pastorer och präster i andra kyrkor och samfund i Sverige, så leder pastorerna i Lugnetkyrkan "sina församlingsmedlemmar" rakt in i Satans famn!!

Målet med EKUMENIN - som alla som...

Läs hela blogginlägget

Äldre inlägg