About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from February 2016

Back to the blog start page

ILLUMINATERNAS MÅL. NY VÄRLDSORDNING (NVO) & KOMMITTÉN 300 - VÄRLDSREGERING

OBS - NEDANSTÅENDE ARTIKLAR ÄR INTE SKRIVNA UTIFRÅN EN KRISTENS (BIBLISK) PERSPEKTIV! LÄS MED OMDÖME!

PRÖVA ALLT OCH BEHÅLL DET GODA.

Illuminaternas mål och agenda för befolkningsreduktionen.

Lögnens v...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Sverige - Jussi Björling ~ Musik/Video

Nämner du Sverige

Nämner du Sverige, säg känner du ej då

en doft utav gran och fur?

Nämner du Sverige, säg hör du ej då

en låt från fäbodjäntans lur?

Hör du ej skogarnas nynnande sus,

Ser du ej norrskenet...

Read full blog post

Tagged with: 

0 comments | Post a comment | Comments RSS

SIGMUND FREUD: ANTICHRIST DEVIL

by Eustace Mullins 5/10/97

Few Americans realize that the principal tool of Communist penetration in the United States is the pseudoscience of psychotherapy. Not only have many patriots who opposed Communist subversion been imprisoned fo...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

REPENT! REPENT! REPENT! REPENT! REPENT! ~ Videos

Repent

Second Coming Of Jesus Christ: The Reign Of 1,000 Years And New Heaven & Earth

The Great White Throne Judgment

Jesus sade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom m...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Ritual Sacrifice, Hollywood, Masonry, Lucifer, Illuminati, "Gay Mafia" ~ Videos

HELL = The place or state of punishment for the wicked after Death

****

The Satanic Bloodline - Conspiracy Fact Not A Conspiracy Theory

"They Live" Hollywood Director John Carpenter Exposed...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

US Courts: Temples of The Cult of Baal - Baal worship never disappeared

The Cult of Ba'al vs the American Constitution

(Eustace Mullins was a faithful Christian)

~~~~

The Cult of Baal Never Disappeared & US Courts: Temples of The Cult of Baal

Throughout many centuries an...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Stjäl din pastor pengar från dig och från Gud? & Var kommer alla pengar ifrån?

Inom många kyrkor och samfund får församlingsmedlemmarna veta att om de inte ger 10 procent (tionde) av sin bruttoinkomst till kyrkan/församlingen (pastorn), så stjäl de från Gud vilket leder till att en förbannelse faller över deras ekonomi...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

John Nelson Darby: Closet Theosophist? & RITUAL KILLINGS!

John Nelson Darby Marked His Doctrinal Writings With Theosophical Terms

John Nelson Darby (1800-1882), the "Father of Dispensationalism," used occult language throughout his doctrinal writings and letters. The majority of the phrases a...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

VAD ÄR "EN KRISTEN"?

En kristen har mött Jesus Kristus.

En kristen har blivit född på nytt - född från ovan.

En kristen har fått sina synder förlåtna.

En kristen älskar Jesus Kristus.

En kristen vill lyda Jesus och hans Ord.

En...

Read full blog post

SHOCKING - MURDER BY VACCINATION (INJECTION) EUSTACE MULLINS

Eustace Mullins (1923-2010), discusses one of his best-selling books; 'Murder by Injection' exposing the unholy dynasty of the big drug companies, the medical establishment, the Rockefeller syndicate and the evils of the cut-slash-and-burn cancer rac...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Eustace Mullins - The (New) World Order & Zionist Infiltration ~ Videos

Eustace lays out the Secret Rulers of the Planet in an old interview with Bobby Lee.

Discover the hidden manipulators of the 'New ' World Order and how they maintain their power. How the Rothschilds are involved in Our relationship with Sovi...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Pastor Charles Stanley’s False Teaching EASILY Exposed by the Scriptures!

By WF WHITE

The topic of the eternal security of the believer is an interesting topic indeed. In this short article I examine the teaching of Charles Stanley (Atlanta, GA) and compare it with the simple te...

Read full blog post

Sanningen om Aylans död förtigs av media - Laglöshetens hemlighet

De flesta kommer säkert ihåg den lille treårige kurdiske pojken Aylan som så tragiskt drunknade i höstas när hans familj flydde över Medelhavet med siktet inställt på att ta sig till Sverige.

Hemska bilder på den lille Aylans livl...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Den skenkristna biskopen och miljardären Åke Bonnier

Åke Bonnier, född den 11 december 1957 i Stockholm, är sedan den 26 augusti 2012, biskop för Svenska kyrkan i Skara stift. Åke Bonnier tillhör den kända förlags och publicistsläkten Bonnier och innehar en förmögenhet på 2 miljarder kronor...

Read full blog post

FRÅN VETTET - Smyrnakyrkan i Göteborg - Tomas Sjödin

I Smyrnakyrkan i Göteborg finns en kändispastor som heter Tomas Sjödin.

BILD: Wikip.

Är det en slump - eller - att Sjödin gör ett Satans/Illuminati-tecken och se HÄR?

____

Den 21 Februari har denne pastor bjudi...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Why The Rothschilds Financed Nazism and Communism & Hitler and the Central Banks

Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont. Predikaren 12:14

For God will bring every work into judgment, Including every secret thing,

Whether good or evil. Ecclesiastes 12...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Polticians,Occultism,Zionist Bible,Jerry Falwell Jr,John MacArthur,Noahide Law

REM Lead Singer Calls Donald Trump An "Orange Clown" & The "Brown Clown" Mitt Romney Exposed

The Occult Of Human Sacrifices At Bohemian Grove

The Occult Of The Heaven's Gate Cult Mass Suicid...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Ulven Peter Halldorf predikar i Smyrnakyrkan/Det stora avfallets kändisapostlar

“Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden har satt att er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet att när jag lämnar er skall farliga...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

WHO'S BEHIND NEW "BAN CYBERHATE" BILL? & The Zionist Scofield Bible ~Videos

1 Cor. 2:8 the wisdom which none of the rulers of this age has understood; for if they had understood it they would not have crucified the Lord of glory;

~~~~

By Rev. Ted Pike

5 May 14

For decades the Jewish Anti-D...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

WARNING! Noahide Law - What people around the world do not know!

Picture1ttt

ABOUTUS

“REPEAL, PREVENT, EDUCATE“

“Stop Noahide Law“ is an activist group formed in the United States in 2015. We are dedicated to repeal American Public Law 102-14, educate the public about the dangers of Jewish Noahide...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts