Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från juni 2016

Tillbaka till bloggens startsida

The Noahide Laws: The Imposter ~ Video

(https://www.youtube.com/watch?v=zOWKMWrwBEI)

"WARNING: This film is not sugar coated to please all who watch. Some may find this film offensive, nevertheless the truth must be told!"

" And I saw thrones, and t...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Myth of a Judeo-Christian Tradition & Mystery Babylon: The Imposter ~ Video

The following article from New Dawn Magazine No.23 Feb-March 1994.

This is an age in which news has been superseded by propaganda, and education by brain-washing and indoctrination. From the advertising used to sell poor quality good...

Läs hela blogginlägget

EXPOSING WINDOWS 10 - LAKE OF FIRE !

"Windows 10 takes the spying that has been done with cell phones for a long time to tablets, laptops and desktops into the home. If you have a microphone or camera attached or built in, it takes random recordings and video and sends them to Microsoft...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Christian Zionism:The Antichrists Rewrite of History-The Scofield Bible is a lie

4409 -- How Christians were Hoodwinked by the Scofield Bible.

Scofield's Heretical System

~~~~

I believe that Dispensationalism is at least part of the strong delusion Paul prophesied of in 2 Thessaloinans...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Harold Wallace Rosenthal Interview (1976) audiobook & "Synagogue of Satan"

The Harold Wallace Rosenthal Interview 1976

The Hidden Tyranny

This booklet contains the text of a most revealing and shocking interview of a Jew by the name of Harold Rosenthal, which was conducted in 1976, by a concerned patriot, a...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

What does the Bible say about homosexuality?

homosexuality symbols

by Matt Slick

The Bible doesn't speak of homosexuality very often; but when it does, it condemns it as sin. Let's take a look.

Leviticus 18:22, "You shall not lie with a male as one lies with a female; it is an abomination."1Leviticus...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

INFO-TALMUD-LIERS-PROTOCOL-NOAHIDE LAWS-PRETRIB-JERUSALEM WAR

Judaic man who claimed he escaped Auschwitz admits he lied to keep the memory of the “Holocaust” alive

“Holocaust Survivor” Joseph Hirt giving a speech

It gives me no pleasure to inform you and your readers...

Läs hela blogginlägget

THE JERUSALEM WAR & THE RESTORATION OF EARTH

The future invasion of Jerusalem is a very sad and horrifying story, and there is much information in Biblical prophecy that can be combined to tell it. I'll make just a few points here, however, and give you an outline.

"And Elam carried the qui...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

THE REALITY OF HELL - A Biblical Examination

Stock Illustration - Heaven and Hell. Fotosearch - Search Vector Clipart, Drawings, Print Murals, Illustrations, and EPS Graphics Images

by DR. MAX D. YOUNCE

~~~~

INTRODUCTION

At a Wednesday evening service on January 12, 1983, a discussion evolved at the conclusion of the service from a statement I had made. I stated that Christ went...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

Protokoll, förda vid Sions Vises sammankomster - WORLD JEWISH GOVERNMENT

"Israels söner! Stunden för vår slutliga seger är nära. Vi står på tröskeln till världsherraväldet. Det som vi förut endast kunde drömma om håller på att förverkligas. Ännu helt nyss svaga och hjälplösa, kan vi nu, tack va...

Läs hela blogginlägget

The TRUTH about BREXIT - Economic collapse then One World Government ~ Video

They are waiting for Satan to set up his kingdom:

"For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God: I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north"....

Läs hela blogginlägget

HAR DU AVGUDAR OCH ÄNDÅ KALLAR DEJ KRISTEN?

"Du skall inga andra gudar hava jämte mig."

Vad får den mesta av din tid: nöjesguden, skämtguden, spritguden, idrottsguden, spelguden, iphoneguden eller karriärguden?

Är du uppkopplad på nätet hela dagen, så du inte kan höra v...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vågar du stiga ned i dopgraven?

Jesus ord i Markus evangelium16:16 "Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd."

Tror du att Jesus Kristus är Guds Son och vågar du därmed låta döpa dig - alltså stiga ned i dopgraven?

Om...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Orthodox Church: Branch of the Harlot & Ekumener i förbund med Satan

--The Orthodox churches over-all hold to most of Rome's errors, are a daughter, and this was the church that split off from the Roman Catholic church in 1054. I really do not want to get into chicken or egg arguments as to who is the original "church...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Herren är vår hjälpare - Så älskar Gud världen


Psaltaren 146

1 Halleluja!
Lova Herren , min själ!
2 Jag vill lova Herren 
så länge jag lever,
lovsjunga min Gud
så länge jag är till.
3 Lita inte till furstar,
till människors barn
som inte kan frälsa.
4...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Se därför till att ljuset inom dig inte är mörker

"Ditt öga är kroppens lampa. När ditt öga är friskt får hela din kropp ljus, men när det är sjukt är din kropp i mörker. Se därför till att ljuset inom dig inte är mörker." Lukas 11:34-35

~~~~

SVERIGES KRISTENHET PÅ...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

LITE OM ATT TALA I TUNGOR

När de första kristna blev döpta i Helig Ande talade de tungomål.

"Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."
Apostlag...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

ETT RENT HJÄRTA - GUD ÄR NOGA

HEBREERBREVET 12:1 "När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss."

~~~~

Läser i Al...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

EVIL WORLD INFO - ONDSKEFULLA VÄRLDEN - VIDEOS

HÄR SER DU EXEMPEL PÅ EN SJUK VÄRLD OCH MÄNNISKOR SOM LÅTER SIG ANVÄNDAS AV DEN ONDE (SATAN):

EXAMPLE OF A SICK WORLD WITH PEOPLE FOLLOWING THE EVIL ONE - SATAN.

~~~~

Free Beer and An Ear Tickle Church...

Läs hela blogginlägget

FED-CENTRALBANK/RIKSBANKEN-STEFAN INGVES-SATAN ~ Videos

(Denna video visar sin syn på världen utifrån ett icke kristet synsätt - snarare new-age, där även FN:s guru Chinmoy nämns - dock är den informativ för den som har öron att lyssna med.)

Implantatet-CHIP (Vilddjurets märke) som Satan...

Läs hela blogginlägget

Äldre inlägg