Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från augusti 2016

Tillbaka till bloggens startsida

CHARTA OECUMENICA - DÖD ELLER LIV

BESTÄLL DETTA DOKUMENT (gratis) HOS SVERIGES KRISTNA RÅD - SKR.

OM DU ÄLSKAR SANNINGEN (ÄR FÖDD PÅ NYTT) - SÅ SER DU ATT DETTA DOKUMENT INTE ÄR FRÅN GUD!

OM DU INTE KAN SE ATT LÖGNENS ANDE (SATAN) ÄR I VERKSAMHET I ´CHARTA O...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Luther: "Påven är inte kyrkans överhuvud" - Påven kommer till Sverige

"Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån kommer då ogräset? 28 Han svarade: Detta har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi ska gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Talmud och Luther ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=lNIkwYrPURs&bpctr=1557120423

(Tyvärr videon var för globolisterna (satansdyrkarna) obekväm, då de avslöjades. Därför togs den bort.)

~~~~

"Jerusalem, Jerusalem, du som döda...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

YOGA & "NEW WINE" - LEDER TILL BESATTHET !

UPPDATERAD

Ett av Satans vapen denna tid är YOGA.

Vart du än vänder dig så ser du reklam för Yoga.

Men vad människor inte vet är att de blir besatta av de onda andarna som verkar genom Yoga.

Och det är Sa...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Reinkarnation - Satans strategi - JESUS KRISTUS ÄR VÄGEN

Hebreerbrevet 9:27 "Och såsom det är människorna förelagt att EN GÅNG dö och sedan dömas."

EN GÅNG DÖ!

Du som tror på reinkarnation kommer att bli grymt besviken!

Kasta dina osunda tankar bakom din rygg och sök den lev...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

New world order Agendas - Another Spirit - CHURCH OF TARES ~ Videos

In this video, Roger comprehensively and very competently demonstrates that what many within the Evangelical Church are calling the Holy Spirit is in fact not the Holy Spirit of the Bible but another Spirit that is leading people back to the Roman C...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

New Wine Deception ~ Video

WOLVES IN SHEEP'S CLOTHING: FALSE PROPHETS AND BIBLE TEACHERS IN THE LAST DAYS

What Is New Wine And What Is Its History?

New Wine is a very dangerous movement of churches in the UK which was originally established in 1989 as a Chris...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

EXPOSED: “The Stockholm Brain Institute” KTH, KI, SBI - Svenska and English

The SUSPECTS writing about themselves, “the Stockholm Brain Institute” KTH, KI, SBI.

(På Svenska under)

-In this information letter in fact allows the SSCI (and guaranteed to SBI great displeasure) that conducting illegal experiments...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

TERRORISM! - SATANS STRATEGI - FRÄLSNING!

~~~~

TERRORISM - SATANS STRATEGI

DET BÖRJADE FULLT UT OCH SYNLIGT FÖR HELA VÄRLDEN DÅ SATANS SYNAGOGA RASERADE TORNEN I NEW YORK DEN NIONDE SEPTEMBER 2001.

MÅLET VAR OCH ÄR ATT SÄTTA SATAN GENOM ANTIKRIST PÅ TRO...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Soros finansierar Expo och Sveriges undergång

George Soros kallar sig filantrop och världsförbättrare. Som filantrop och världsförbättrare lyckades han genom omfattande valutaspekulationer mot den svenska kronan 1992 krascha den svenska ekonomin, en krasch som de svenska skattebetalarna fi...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Fasansfulla verklighet att förlora sin själ!

Vad hjälper det att du vinner hela världen men förlorar din själ?!

Människan har en själ till skillnad från djuren som är själlösa.

(De som hatar Gud likställer människan med djuren. O, hur okunniga!)

Hur lång tid l...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, , , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

CERN - Sacrifice Ritual Caught on Video

This statue of the Hindu god Shiva stands at the entrance of CERN, where the large hadron collider was recently reactivated. Shiva is also known as “The Destroyer” – his duty is to “destroy worlds at the end of creation and dissolve them into nothingness”. This is a strange addition to a scientific building, but not the only strange symbolism associated with CERN.

A video surfaced online of a strange ceremony taking place at CERN where hooded individuals gathered around the statue of Shiva and staged the ritual “stabbing” of a woman dressed in white.

The video, shot from a nearby building, shows s...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Introduction To Freemasonry Part 1 ~ Video

(Moon masonic initiation)...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Dönmehjuden Erdogan kräver turkiskt EU medlemskap

Sedan ett antal år tillbaka har Turkiet riktat in sig på att knyta utvandrade turkiska medborgare närmare staten. Genom att stötta dem till framgång och höga positioner i samhället, hoppas de kunna dra fördel av dem.

De kan påverka...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Israels=sionisternas=illiminatis falska karta över "Löfteslandet"

Josua 15:1-4 (1 Kungaboken 8:65; 4 Mosebok 34:5) säger att den södra gränsen för Israels stammar var Egyptens bäckravin.

En bäck är inte en FLOD - som NILEN är!

En bäck är en bäck och en flod är en flod!

Därmed är k...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"NEW AGE" ÄR INTE FRÅN GUD

"Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild". 2 Korintierbrevet 3:4

~~~~

INNAN JAG SOM HAR DENNA BLOGG BLEV FRÄLST (...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The NAR’s Infallable Prophet Rick Joyner (and the New Breed)

The problem with cults is that it is hard to convince people that they actually teach really bizarre or far-fetched doctrines. It’s hard to reconcile that they push such illogical concepts on people contrary to human reason or biblical truths....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vad säger Martin Luther? - Do not let Satan be a ruler!

"Det är inte så lätt för en människa, som hela sitt liv har varit skenhelig, att resa sig upp och av hela sitt hjärta genom tron sträva hän mot den ende Medlaren,"

"Så är den heliga Skrift: När man tror att man lärt sig den måste...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Lausannerörelsen - Stefan Gustavsson - SEA

SÅ VARFÖR DENNA ARTIKEL - IGEN?

Denna artikel är främst skriven för de som ännu inte funnit tron i Jesus Kristus, men som söker sanningen - de som frågar: Vad är sanning?

Och för att de inte ska bli lurade att tro att den...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Asylsnyltare demonstrerar mot den nya asyllagen - Ekeroth är en bedragare

Visst är det helt otroligt att människor från när och fjärran och som på ena eller andra sättet har drabbats av den nya asyllagen som kom till för att stävja den massiva bidragsinvandringen, tillåts att göra sina röster hörda genom att p...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg