About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from September 2016

Back to the blog start page

FOI Sveriges utan tvekan farligaste brottsorganisation.

Sveriges utan tvekan farligaste brottsorganisation. FOI ruinerar både demokrati och mänskliga rättigheter genom uppkopplingen av människans hjärna till superdatorer.

EU-kommissionens etikråd med den svenske professorn Göran Hermerén som or...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

GUD SKAPADE VÄRLDEN - JORDEN SKA NÖTAS UT

MÄNNISKORNA ÄR SKAPADE TILL GUDS AVBILD.

Jakob 3:9

Genesis 1:16-18

"Then God made two great lights: the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. 17 God set them in the firmam...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Lydnad mot överheten eller lydnad mot Gud & Are Christians Required To Submit

“Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

NWO and the United States: world leaders wear Illuminati pyramid pin ~ VIDEO

CONTINUE HERE

~~~~

"No one will enter the New World Order unless he or shewill make a pledge to worship Lucifer. No one will enter the New Age unless hewill take a LUCIFERIAN Initiation." - David Spangler Director of Planetary Initiativ...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

“Brain-Chip” Implant in the Brain of Magnus Olsson (Proof Frequency Scanning)

mind control

A successful businessman visits the nearest hospital after an anxiety attack. He is sedated and wakes up as a different person. His life is starting to change. The voice coming from nowhere can tell him what time it is: the correct time.

The m...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Arbetsförmedlingens hemliga direktiv – gräddfil för nyanlända,

även om de inte kan svenska

Fotot nedan på ett internt e-post meddelande inom Arbetsförmedingen (AF) är taget av en för oss okänd person.

Det bekräftar hur myndigheten genomdriver en politik vars målsättning är att gen...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

VIDEO: Obama’s FDA Ends Male Homosexual Blood Ban – Kincaid Interviews AFTAH’s

LaBarbera

USA’s homosexual blood policy now weaker than Australia’s (on which it is based); homosexual men were violating ban; self-absorbed “gay” activists still not satisfied.

Read more...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Complete List of BANKS Owned/Controlled by the Rothschild Family

Complete-List-of-BANKS-Owned-or-Controlled-by-the-Rothschild-Family

What’s the significance of having a central bank within a country and why should you concern yourself, your family and colleagues?

Central banks are illegally created PRIVATE banks that are owned by the Rothschild banking family. The fam...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Exorcisten" BOB LARSON

Se upp för Bob Larson och andra "exorcister"!

Här erbjuds du få göra en test om du har demoner (!!) men när du klickar så visar det sig att du måste betala för det!

Här kan du köpa ett kors för 100 dollar för att utföra din...

Read full blog post

Predictive Programming - Psychopaths - Video

Svensk media - radio, press, tv - är naturligtvis lika korrupt (lögnaktig) som amerikansk!

Zechariah 11:17 “Woe to the worthless shepherd, Who leaves the flock! A sword shall be against his arm And against his right eye; His...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The NAZI Secrets you were never told about WW2 - Videos

"An Appreciation of Adolf Hitler" -- Eustace Mullins

"Once we squeeze all we can out of the United States it can dry up and blow away." ~ Prime Minister Benjamin Netanyahu

~~~~

"Rothchild Globalist Bank...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Lucifer's New World Order ~Videos

Beyonce Admits She Sold Her Soul : Hold Up - ILLUMINATI EXPOSED

The Jezebel Spirit's Satanic Agenda For 2017 - Illuminati Exposed...

Read full blog post

NAMNET JESUS - NAME OF JESUS - ABOVE ALL NAMES - MUSIC

Philippians 2:9-11 Therefore God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name, 10 that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, 11 and that...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

EVIGT LIV - DOM - VÄRLDENS SLUT

"Amen, amen säger jag er: Den som tror har evigt liv. 48 Jag är livets bröd." Johannes 6:47-48

"Jesus sade till dem: "Amen säger jag er: Var och en som har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn för Guds rike...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

ÅNGRA ER! VÄND OM!

Vänd er från Satans makt till Gud, så att ni får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron.
 Apostlagärningarna 26:18

Jag är Jesus som du förföljer. Apostlagärningarna 26:15

Ångra er och gör såda...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Crisis of Illegal Immigration Policy – Ordered by the U.N

un-building

America is being assimilated into the New World Order to make way for the One World Government through United Nations policy / U.N. Agenda 21.

If you want a better understanding about what’s being left out of news reports regarding the illeg...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Kristensamfundet är inte från Gud

Kristensamfundet

är ett religiöst samfund som grundades i Schweiz 1922 av en grupp i huvudsak evangeliska teologer under ledning av Friedrich Rittelmeyer med stöd av Rudolf Steiner.

~~~~

Alla som uppriktigt söker sanningen b...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

OCKULTA (SATANSDYRKANDE) Barbara Marx Hubbard at United Nations ~ Video

1 Thess. 5:3

For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.

När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbar undergången dem lika p...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

LURADE MÄNNISKOR AV UN/FN och Greenpeace = SATAN

It’s official! United Nations decide to develop a High Seas Biodiversity Agreement

(Läggmärke till regnbågens färger som symboliserar en könlös homosexuell värld där inga barn ska produceras)

No reason to deny it –...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Unpopular Bible Doctrine Obedience & Holiness ~ Video

Lukas 11:28 "Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det."
...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts