Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från oktober 2016

Tillbaka till bloggens startsida

How Satan Entered The Mainstream Church Through The Roman Catholic Charismatic M

Movement

I would like to talk to you today about the Roman Catholic charismatic movement, and how Satan has used, and still uses, that movement to enter the Christian churches. I want to tell you first of all that I certainly believe in the g...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kyrkorna utnyttjar Luther för bildandet av en världskyrka

Om Martin Luther hade levt idag så hade han knappast blivit hyllad av den Israelvänliga svenska kristenheten, av den katolska kyrkan eller av några andra kyrkor och samfund.

När Martin Luther under de sista åren av sitt liv talade ut o...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Oecumenicus - Evangelium är öppet för hela världen

INGEN KATOLIK ELLER SAMFUNDS/KYRKOKRISTEN KAN BLI EN NY SKAPELSE, SOM ÄR KRAVET FÖR ATT BLI FRÄLST OCH FÅ SITT NAMN I LIVETS BOK!

DESSA FALSKA KRISTNA HAR INGÅTT FÖRBUND MED SATAN GENOM EKUMENIN.

JESUS SÄGER i Lukas evangelium...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Video - SECRET JESUIT OATH - Påven och Jesuiten Francis - Satansdyrkare

Påven Francis gör satanstecken.

~~~~

THE JESUIT OATH

SINCE JESUIT POPE FRANCIS CAME TO OFFICE, THERE HAS BEEN A VATICAN CAMPAIGN ONLINE DECLARING THE JESUIT OATH...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Martin Luther talade sanning - Världen ljuger!

"Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån kommer då ogräset? 28 Han svarade: Detta har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi ska gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

KRISTENDOM - JUDENDOM - ISLAM - OM JESUS

Kristendom om Jesus:

Jesaja 53:4-5

4 Men det var våra sjukdomar han bar,

våra smärtor tog han på sig,

medan vi höll honom för att vara hemsökt,

slagen av Gud och pinad.

5 Han var genomborrad för våra övertr...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Synagogue of Satan and Their Communism and World War III ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=mtoIfLgzpx4

______

“If the tide of history does not turn toward Communist internationalism … then the Jewish race is doomed.” --George Marlen, Stalin, Trotsky, or Lenin (New York, 1937...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Evils of Ecumenism - Spirit of compromise

Galatians 1:6-9 “I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel: Which is not another; but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ. But though...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

FREEMASONRY IS JEWISH - THE WORLD IS A STAGE - "PASTOR" TOMAS SJÖDIN ~ Video

THE JEWISH TRIBUNE, New York, Oct. 28, 1927, Cheshvan 2, 5688, Vol. 91, No. 18: “Masonry is based on Judaism. Eliminate the teachings of Judaism from the Masonic ritual and what is left?”

Rabbi Isaac Mayer Wise, a pioneer of Re...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, , , , , , , , , , , , , , , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

VARNING FÖR SPOTIFY!!

SPOTIFY SKICKAR REGELBUNDET SÅDANA H'ÄR MAIL TILL MIG - SENAST PRECIS NU:

"God morgon,

Vi kunde inte behandla din betalning och har därför pausat prenumerationen tillfälligt.

Nu kommer reklam spelas upp och du kan inte...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Den stora hemsökelsen över jorden

Jesaja 24

Se, Herren tömmer jorden och ödelägger den.

Han omvälver dess yta

och skingrar dess invånare. 2 D

et går prästen som folket,

husbonden som tjänaren,

husmodern som tjänarinnan,

säljaren som köp...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

TRÖST - COMFORT

Psalm 23:4,6

"Även om jag vandrar
 i dödsskuggans dal
 fruktar jag inget ont,
 för du är med mig.
 Din käpp och stav ,
 de tröstar mig.


Ja, godhet och nåd ska följa mig
 i alla mina livsdagar,
 och jag ska bo i Herr...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

I TJÄNST HOS SATAN ELLER GUD? - Bob Dylan ~ Video

Liksom människor medvetet har en kontakt med Gud (Skaparen), har också människor medvetet en kontakt med Satan, som är denna världens gud (2 Korintierbrevet 4:4).

De styrande i världen tjänar Satan medvetet. Det är därför världen se...

Läs hela blogginlägget

FISKHATT - FISH HAT - EKUMENIK - SVERIGES KRISTNA RÅD - OCCULTISM - SATAN

"Yea, ye took up the tabernacle of Moloch, and the star of your god Remphan, figures which ye made to worship them: and I will carry you away beyond Babylon." Acts 7:43

"But ye have borne the tabernacle of your Moloch and Chiun your images, th...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kristi återkomst

2 Petrus 3:2-18

3 Och det mån I framför allt veta, att i de yttersta dagarna bespottare skola komma med bespottande ord, människor som vandra efter sina egna begärelser.

4 De skola säga: »Huru går det med löftet om hans tillkomm...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Yom Kippur Gives Jews Permission to Deceive

by Michael Hoffman

Yom Kippur - Liar's Holliday

Yom Kippur begins Tuesday evening, September 22, wherein the western world will watch in awe as "pious Jews" allegedly "beg God for forgiveness" while supposedly "striving for righteousness." N...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Den Gudsföraktande ekumeniken

Enligt Herren Jesus Kristus är de troendes (de kristnas) enhet inte en organisatorisk enhet eller någon intressegemenskap som grundar sig på mänsklig ömsesidig förståelse utan en Andens enhet i tron, vilken är av samma slag som enheten mellan...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

LYDNADENS BARN - `OSAS´ - EN GÅNG FRÄLST ALLTID FRÄLST?

Hosea 4:6 "Mitt folk går under i brist på kunskap.

Många som säger sig vara kristna tror på OSAS - det vill säga "en gång frälst alltid frälst".

När man frågar hur de tolkar till exempel nedanstående bibelord, säger de med...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Martin Luthers 95 Teser - 500 år sedan 2017

Ända sedan den kristna församlingens födelse har det funnits en strävan att se till att den var ”ren” och fri från synd vid Jesu återkomst. Om någon medlem begick en uppenbar synd, såg de övriga det som sin uppgift att få honom att inse...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Sacred Name Above All Names ~ Video

The name above all sacred names investigated, Let us dig deep into history and look into the ancient languages and search out the truth behind the name of Jesus Christ.

~~~~

Revelation 1: 12 Then I turned to see the voice that...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, , , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg