About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from October 2016

Back to the blog start page

How Satan Entered The Mainstream Church Through The Roman Catholic Charismatic M

Movement

I would like to talk to you today about the Roman Catholic charismatic movement, and how Satan has used, and still uses, that movement to enter the Christian churches. I want to tell you first of all that I certainly believe in the g...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Kyrkorna utnyttjar Luther för bildandet av en världskyrka

Om Martin Luther hade levt idag så hade han knappast blivit hyllad av den Israelvänliga svenska kristenheten, av den katolska kyrkan eller av några andra kyrkor och samfund.

När Martin Luther under de sista åren av sitt liv talade ut o...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Oecumenicus - Evangelium är öppet för hela världen

INGEN KATOLIK ELLER SAMFUNDS/KYRKOKRISTEN KAN BLI EN NY SKAPELSE, SOM ÄR KRAVET FÖR ATT BLI FRÄLST OCH FÅ SITT NAMN I LIVETS BOK!

DESSA FALSKA KRISTNA HAR INGÅTT FÖRBUND MED SATAN GENOM EKUMENIN.

JESUS SÄGER i Lukas evangelium...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Video - SECRET JESUIT OATH - Påven och Jesuiten Francis - Satansdyrkare

Påven Francis gör satanstecken.

~~~~

THE JESUIT OATH

SINCE JESUIT POPE FRANCIS CAME TO OFFICE, THERE HAS BEEN A VATICAN CAMPAIGN ONLINE DECLARING THE JESUIT OATH...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Martin Luther talade sanning - Världen ljuger!

"Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån kommer då ogräset? 28 Han svarade: Detta har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi ska gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Video - 2008 Joe Biden Threatens Barack Obama

"If He Tries To Take My Beretta Away He's Got A Problem"...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

KRISTENDOM - JUDENDOM - ISLAM - OM JESUS

Kristendom om Jesus:

Jesaja 53:4-5

4 Men det var våra sjukdomar han bar,

våra smärtor tog han på sig,

medan vi höll honom för att vara hemsökt,

slagen av Gud och pinad.

5 Han var genomborrad för våra övertr...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Synagogue of Satan and Their Communism and World War III ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=mtoIfLgzpx4

______

“If the tide of history does not turn toward Communist internationalism … then the Jewish race is doomed.” --George Marlen, Stalin, Trotsky, or Lenin (New York, 1937...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Ryska långdistansrobotar i Östersjön - DOM ÖVER SVERIGE

Ryska långdistansrobotar i Östersjön

Två ryska korvetter med långdistansrobotar är på väg till Östersjön.

– Det försämrar militärsituationen i Norden, säger Tomas Ries, lektor vid Försvarshögskolan, till TT.

~~~...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Evils of Ecumenism - Spirit of compromise

Galatians 1:6-9 “I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel: Which is not another; but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ. But though...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The SCOFIELD BIBLE With It’s Future Temple Sacrifices,

Insults The Perfect Sacrifice of Jesus Christ

There are millions of people who follow the teachings of a man named C.I Scofield,and he is best known for the Scofield Bible which incorporated his notes right along with the scriptures f...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

FREEMASONRY IS JEWISH - THE WORLD IS A STAGE - "PASTOR" TOMAS SJÖDIN ~ Video

THE JEWISH TRIBUNE, New York, Oct. 28, 1927, Cheshvan 2, 5688, Vol. 91, No. 18: “Masonry is based on Judaism. Eliminate the teachings of Judaism from the Masonic ritual and what is left?”

Rabbi Isaac Mayer Wise, a pioneer of Re...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , , , , , , , , , , , , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

VARNING FÖR SPOTIFY!!

SPOTIFY SKICKAR REGELBUNDET SÅDANA H'ÄR MAIL TILL MIG - SENAST PRECIS NU:

"God morgon,

Vi kunde inte behandla din betalning och har därför pausat prenumerationen tillfälligt.

Nu kommer reklam spelas upp och du kan inte...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Den stora hemsökelsen över jorden

Jesaja 24

Se, Herren tömmer jorden och ödelägger den.

Han omvälver dess yta

och skingrar dess invånare. 2 D

et går prästen som folket,

husbonden som tjänaren,

husmodern som tjänarinnan,

säljaren som köp...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Ett socialt evangelium?

VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

~~~~

Idag hörde vi ett socialt "evangelium" predikas i "gudstjänsten" på radion.

Vad är Bibelns budskap!

Svar: Det är att människan ska omvända sig från sina synder och tro...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

TRÖST - COMFORT

Psalm 23:4,6

"Även om jag vandrar
 i dödsskuggans dal
 fruktar jag inget ont,
 för du är med mig.
 Din käpp och stav ,
 de tröstar mig.


Ja, godhet och nåd ska följa mig
 i alla mina livsdagar,
 och jag ska bo i Herr...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Kyrkorna förgiftar de nyfrälsta med ett falskt evangelium

Enligt bibeln är alla nyfrälsta nyfödda barn i Kristus. Som nyfödda barn behöver de nyfrälsta omvårdnad och omsorg (undervisning, stöd och ledning) så att de kan växa till och mogna i sin tro (helgas) för att kunna bli de människor som Je...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

I TJÄNST HOS SATAN ELLER GUD? - Bob Dylan ~ Video

Liksom människor medvetet har en kontakt med Gud (Skaparen), har också människor medvetet en kontakt med Satan, som är denna världens gud (2 Korintierbrevet 4:4).

De styrande i världen tjänar Satan medvetet. Det är därför världen se...

Read full blog post

Nobelpris-Illuminati-Choise=Bob Dylan ~ Videos

DET ALLSEENDE ÖGAT - BOB DYLANS LOGO.

KAN DET VAR TYDLIGARE VILKEN gUD HAN TJÄNAR?

DYLAN VALDE PENGARNA OCH BERÖMMELSEN OCH FASTNADE I SATANS FÄLLA!

VÄRLDSHÄRSKARNAS (ILLUMINATIS) ONDSKEFULLA KLOR OMSLUTER HONOM.

F...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Staten betalar om du öppnar ditt hem för lycksökare - Barbara Lerner Spectre Vid

Massinvandring av främmande folkslag med olika religioner (i synnerhet Islam), kulturer, seder och bruk vilka har tagit sig till Sverige för att få åtnjuta en bättre levnadsstandard än den deras hemländer kan erbjuda, är ett av de medel som d...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts