Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från december 2016

Tillbaka till bloggens startsida

The sin of inclusion - Cut Out Preaching ~ Videos

"Dont receive the devil in your home."

____

"Once saved always saved IF....

OSAS is a myth."...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Missing Love ~ Video

"Without this all else fails. Love is the be all and end all amongst God's people or the gospel is finished. You know of the love chapter in scripture." Brojustin...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Gud är inte i kyrkorna! Se upp för ulvarna!

Om du inte tror mig så titta på Sveriges Kristna Råds hemsida och under medlemskyrkor.

Där finns kyrkorna som undertecknat avtal med Satan!

Präster och pastorer är ulvar i fårakläder som absolut inte har dej för ögonen utan en...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Se upp för New Wine! - Nu i Helsingborgs pingstkyrka!

New Wine Ung – Nyårskonferens i Helsingborg – Inside/Out

HEY! Nu är förbördelserna i full gång inför New Wine Ungs nyårskonferens 2016 – INSIDE OUT. Nu fattas bara DU! Det kommer vara tre dagar med fantastiska möjligheter att...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Unhealthy New Age Deceptions ~ Video

A warning to born again Christians to separate from the Hindu teachings of Ayuverda, which are widely promoted today. They are the occult teachings of an unclean evil spirit /Hindu god dhanvantari. They are also embraced/taught by the false gnostic (...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Omvänd er och få era synder förlåtna då ska Fadern ge er det eviga livet

Lukas 13 1 Vid samma tid kom några och berättade för Jesus om galileerna vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. 2 Han svarade: "Tror ni att de galileerna var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick lida så? 3 Nej, s...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

F A BOLTZIUS - Healing the sick ~ Video

"Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet."


Matteus 21:21 "Jag säger er sanningen: Om ni har tro och inte tvivlar, så kan ni göra inte bara sådant som med fikonträdet. Ni ska till och med kunna s...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

So you are going to take instruction from Jews....? ~ Video

Should you really be listening to Jews if you are born again? What on earth do they have to teach us? Since when is being a Christian somehow defective if you do not listen to Jews? Brojustin

Lukas 13:35 "Nu ska ert hus lämnas å...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Christian Breeding Programme - Rejecting Truth ~ Videos

John 18:36 My Kingdom is not of this World.

1 John 2:3-6 Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. 4 Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Prästens ord eller Guds ord?

Visst är det konstigt?

Istället för att se vad Guds ord säger, så tror de som säger sig vara kristna på vad prästen eller pastorn säger.

Gud har mycket att säga dem som kallar sig präst eller pastor eller ledare för Guds fol...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"Feminism is filth, dirt, depravity, rebellion" - Sins against Satan ~ Videos

"I do not allow a woman to teach or exercise authority over a man...." 1 Tim. 2:9-12...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Does you name appear in the Book of Life - Time for Confrontation ~ Video

Matthew 7:6 Give not that which is holy unto the dogs, neither cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and tear you.

Matteus 7:6 Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svi...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Hur hade världen sett ut om inte Jesus funnits?

Läs mer här om du vill - jag vill INTE: http://www.svd.se/hur-hade-varlden-sett-ut-om-inte-jesus-funnits.

Jag är säker på att denne Dick Harrison inte har en aning om det han skriver.

Om så hade han inte skrivit på tidningen SvD...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vittnesbörd - Frälst och befriad från droger och ockultism!

Psykiatern och forskaren Karin Ekdahl har arbetat med meditation som stressreducering i många år.

Eftersom jag inte vill bli kund hos DN så har jag inte läst artikeln ovan, men jag känner väl till massmedias roll i samhä...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

CHURCH IS AGAINST GOD ~ Videos

~~~~~

Jesaja 66:1-2

Så säger Herren: Himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, vad för en plats där jag kan vila? Min hand har ju gjort allt detta, så att det blev till, säger Herr...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Biblical Proof That The "Israel Land Promise" Was Already FULFILLED In The PAST!

There is a lot of talk about the land, and the people of Israel, both of which have become an IDOL for many Christians. Did you know that the Bible tells us that the land which was promised to Abraham has already been possessed and FULFILLED!...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Beware of Ecumenical type pastors who say that ALL religions are good

How To Expose the Pastors, Preachers, and Book Authors Who Are False Prophets

We are living in very troubling times, and there are many people in the religious world who come forth with sometimes spectacular prophecies. Many (probably most) of the...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Se, Herrens dag kommer!

Jesaja 5:20 Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert! 21 Ve dem som är visa i sina egna ögon och håller sig själva för kloka!

~...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Campaign for real darkness LIVE 11th Dec. - Video

Hebrews 1:9 You have loved righteousness and hated wickedness. That is why God, your God, anointed you rather than your companions with the oil of gladness."...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Feminina män och maskulina kvinnor ~ Video

ÄR INTE MÄNNISKAN IBLAND LIKA DUM SOM EN APA?

KANSKE ÄR HON APLIK, EFTERSOM HON HELLRE TROR PÅ EVOLUTIONEN ÄN PÅ GUD SOM SKAPAT MÄNNISKAN TILL SIN AVBILD!

~~~~

Satans syfte är att göra männen mer kvinnliga och kvinnorna...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg