About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from December 2016

Back to the blog start page

Beyonce Satanic Sellout Exposed - 2016 MTV VMA Music Awards "Lemonade" ~ Video

"Lemonade" Hidden Meaning

Svensk massmedia och Sveriges radio älskar också dessa satansdyrkare!

Matteus 25:31-33 "När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The sin of inclusion - Cut Out Preaching ~ Videos

"Dont receive the devil in your home."

____

"Once saved always saved IF....

OSAS is a myth."...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Missing Love ~ Video

"Without this all else fails. Love is the be all and end all amongst God's people or the gospel is finished. You know of the love chapter in scripture." Brojustin...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Gud är inte i kyrkorna! Se upp för ulvarna!

Om du inte tror mig så titta på Sveriges Kristna Råds hemsida och under medlemskyrkor.

Där finns kyrkorna som undertecknat avtal med Satan!

Präster och pastorer är ulvar i fårakläder som absolut inte har dej för ögonen utan en...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Se upp för New Wine! - Nu i Helsingborgs pingstkyrka!

New Wine Ung – Nyårskonferens i Helsingborg – Inside/Out

HEY! Nu är förbördelserna i full gång inför New Wine Ungs nyårskonferens 2016 – INSIDE OUT. Nu fattas bara DU! Det kommer vara tre dagar med fantastiska möjligheter att...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Unhealthy New Age Deceptions ~ Video

A warning to born again Christians to separate from the Hindu teachings of Ayuverda, which are widely promoted today. They are the occult teachings of an unclean evil spirit /Hindu god dhanvantari. They are also embraced/taught by the false gnostic (...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Omvänd er och få era synder förlåtna då ska Fadern ge er det eviga livet

Lukas 13 1 Vid samma tid kom några och berättade för Jesus om galileerna vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. 2 Han svarade: "Tror ni att de galileerna var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick lida så? 3 Nej, s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

F A BOLTZIUS - Healing the sick ~ Video

"Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet."


Matteus 21:21 "Jag säger er sanningen: Om ni har tro och inte tvivlar, så kan ni göra inte bara sådant som med fikonträdet. Ni ska till och med kunna s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

So you are going to take instruction from Jews....? ~ Video

Should you really be listening to Jews if you are born again? What on earth do they have to teach us? Since when is being a Christian somehow defective if you do not listen to Jews? Brojustin

Lukas 13:35 "Nu ska ert hus lämnas å...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Christian Breeding Programme - Rejecting Truth ~ Videos

John 18:36 My Kingdom is not of this World.

1 John 2:3-6 Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. 4 Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Prästens ord eller Guds ord?

Visst är det konstigt?

Istället för att se vad Guds ord säger, så tror de som säger sig vara kristna på vad prästen eller pastorn säger.

Gud har mycket att säga dem som kallar sig präst eller pastor eller ledare för Guds fol...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Feminism is filth, dirt, depravity, rebellion" - Sins against Satan ~ Videos

"I do not allow a woman to teach or exercise authority over a man...." 1 Tim. 2:9-12...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Does you name appear in the Book of Life - Time for Confrontation ~ Video

Matthew 7:6 Give not that which is holy unto the dogs, neither cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and tear you.

Matteus 7:6 Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svi...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

PÅVEN, SATAN OCH KYRKORNA I SVERIGE

The Pope Accepts Gift From Satanic Couple That Made 33 Barbie Dolls

(PÅ DENNA BILD GÖMMER PÅVEN SITT SATANISKA HANDTECKEN - SOM HAN BRUKAR)

Denne figur (många tror att från katolska kyrkan ska Guds motståndare som fö...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Jesus ber endast för dem Fadern givit honom

Nu i den så kallade jultiden (Jesus föddes på hösten) är samfund, kyrkor och kyrkliga institutioner öppna - för ALLA folk.

Nu får de kyrkligheter som tagit emot flest människor i sina lokaler en fjäder i hatten och säkert hoppas de...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Hur hade världen sett ut om inte Jesus funnits?

Läs mer här om du vill - jag vill INTE: http://www.svd.se/hur-hade-varlden-sett-ut-om-inte-jesus-funnits.

Jag är säker på att denne Dick Harrison inte har en aning om det han skriver.

Om så hade han inte skrivit på tidningen SvD...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

LucasLabradorX: "Rush to the pink" - "BROAD ROADERS/GREY MONSTER" - Videos

"This is one of the signs that people are wrongly founded, let's all examine our own hearts, and make sure we are all in the right place."

CHURCH IS SATANIC

"How sad that so many people who begin...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Lennart Höckert ger de gamla filmjölk till mat och själ deras pengar!

Här ser du Höckert trona i egen hög person:

"Lennart Höckert (S) tar över som ordförande i socialnämnden. Han säger att han har visioner, men att han vill bli varm i kläderna innan han blir mer konkret."

Han ser inte ut preci...

Read full blog post

Nyfrälsta blir avfällingar i kyrkor och samfund

För nyfrälsta människor är inte världen (världens människor) det största hotet. Det största hotet är falska kristna, såna som påstår att de är omvända och pånyttfödda i Kristus men som inte är det och som bevisar det genom att de ge...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Don´t Be A Turkey - Nothing More Than Theater - The World Is A Stage - Videos

DN och all annan massmedia inklusive Sveriges radio

är delaktiga i Satans lögn - naturligtvis.

Massmedia är full av "intellektuella horor".

De ska få det straff som de är värda av Gud själv!

Utan dessa lydiga lakejer (j...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts